Abort - Vejledning i valg af operativ eller medicinsk abort

​På Nordsjællands Hospital er der to måder at få foretaget provokeret abort på.​

1. Operativ abort
Du møder fastende, der bliver målt blodtryk, der foretages en gynækologisk undersøgelse, og der udfyldes en kort journal.

Abortindgrebet foretages herefter. Der anvendes fuld bedøvelse, hvorunder der også lægges en lokalbedøvelse. Livmoderen tømmes, mens du sover. Efter et par timer kan du gå hjem igen.

Komplikationer
Den samlede risiko for komplikation efter abortindgrebet er 3-4%. De hyppigste komplikationer er unormal blødning, (der kan kræve fornyet udskrabning) og underlivsbetændelse.

2. Medicinsk abort
Der udføres samme helbredsundersøgelse som beskrevet ovenfor. Derudover udføres en ultralydsskanning. Denne skal sikre, at du højst er svarende til 7 uger efter sidste menstruation.

Du vil få yderligere behandling ved indtagelse af 3 tabletter. Tabletterne bevirker, at graviditeten går til grunde i løbet af nogle dage.

Så snart tabletterne er taget, er aborten begyndt, og det er derfor for sent at fortryde. Behandlingen skal gennemføres.

Efter at tabletterne er indtaget, kan du gå hjem. Du får yderligere tabletter med hjem, som du skal indtage efter 2 døgn. Disse tabletter vil bevirke, at livmoderen tømmer sig som en kraftig menstruation.

Der kan være menstruationssmerter, du vil derfor få smertestillende piller med hjem.

Det er vigtigt at have en person hos sig, der kan støtte og hjælpe. Blødningen stilner oftest hurtigt af, men det kan småbløde i nogle uger. Hvis der opstår problemer undervejs, er der et telefonnummer du kan ringe til hele døgnet.

Efter 14 dage vil du komme til en afsluttende ultralyds​undersøgelse​, hvor man kan se, om aborten har været fuldstændig.

Komplikationer
Omkring 5% vil behøve udskrabning alligevel. Infektionsrisikoen skønnes at være mindre end ved den kirurgiske abort.

Medicinsk abort kan ikke tilbydes til

 • kvinder, der er mere end 8 uger efter sidste menstruations 1. dag (bedømt efter størrelse på ultralyd)
 • kvinder med grøn stær
 • kvinder, hvis blod har svært ved at størkne eller som får blodfortyndende behandling.

    (GYN-A-PAT15)    Redaktør