Abort - Afslutning af graviditet efter 12. uge, levende foster

​Vi ved, at det er en svær situation at få en abort, og at der kan dukke mange spørgsmål op undervejs i forløbet. I det følgende har vi beskrevet forløbet og forsøgt at give dig svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.​​

Dag 1: Ambulant
Du møder på Gynækologisk sengeafsnit, G0121. Vi laver en kort helbredsgennemgang og gennemgår forløbet og vejledningen med dig. Desuden får du taget en blodprøve for at undersøge din blodtype og eventuelt din blodprocent. Du vil få målt blodtryk og få lyttet på hjerte og lunger.
Herefter får du den første medicin som tablet. Medicinen hedder Mifegyne og er et antihormon, som blokerer et af hormonerne i moderkagen. De fleste mærker ikke noget til denne medicin – enkelte kan få blødning og smerter.

Efter at du har fået medicinen, tager du hjem. Hvis du får smerter eller kraftig blødning, skal du kontakte os på telefon 4829 5965 og få råd og vejledning.

Dag 2: Indlæggelse (oftest dagen efter)
Du møder til indlæggelse på Gynækologisk sengeafsnit, G0121. Du får en enestue. Det kan være en god idé at have en pårørende med dig under indlæggelsen. Herefter får du abortfremkaldende tabletter (Cytotec). De vil blive lagt op i skeden af enten lægen, sygeplejersken eller dig selv.
Denne medicin vil før eller senere fremkalde blødning og eventuelt smerter. Smerterne kan være menstruationsagtige eller ve-agtige, og du vil få smertestillende medicin efter behov.

Hver 3. time vil du få yderligere abortfremkaldende tabletter, som også skal lægges op i skeden. Tabletterne gentages hver 3. time, indtil du har aborteret, eller i alt fem gange. De fleste vil have aborteret i løbet af dette døgn.
Du må spise morgenmad hjemmefra, derefter får du flydende kost uden mælk, indtil du har aborteret.

Dag 3:
Hvis du har aborteret, vil du efter en kort observationsperiode kunne udskrives. Hvis ikke du har aborteret, gentages behandlingen fra dag 2.

Smertestillende medicin
Der er mange muligheder for at få smertestillende behandling i form af tabletter, stikpiller til endetarmen eller indsprøjtning. Du skal tale med sygeplejersken om dine smerter, så I sammen kan finde ud af, hvad der er bedst for dig.

Selve aborten
Aborten provokeres med medicin. Når du har fået den første medicin, skal aborten gennemføres, og du kan ikke fortryde. Medicinen skaber sammentrækninger i livmoderen, så den selv skubber fostret ud i skeden. Efter nogen tid udstødes også moderkagen. I få tilfælde (5-10 %) kan det være nødvendigt at fjerne moderkagen under fuld bedøvelse som ved en udskrabning.

Blodtype
Hvis du har en rhesus-negativ blodtype, vil du få en indsprøjtning, der forhindrer, at du danner antistoffer mod dit barns blod i en eventuel ny graviditet.

Efter aborten
Det er bedst at blive observeret fastende i afdelingen i mindst 2 timer efter aborten. Vi kontrollerer, at blødningen fra livmoderen ikke er for kraftig. Hvis du bløder for meget, kan du få yderligere medicin. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med en udskrabning i fuld narkose.
Hvis aborten finder sted efter 18. graviditetsuge, vil det være fornuftigt at få tabletter (Dostinex), der hindrer, at der kommer mælkeproduktion fra brysterne.

Fostret
Fostret kan blive på afdelingen, så længe du har behov for det.
Erfaringen viser, at det er en god ide at tage billeder af fostret, også i tilfælde hvor man ikke umiddelbart synes, det er nødvendigt. Personalet på afdelingen kan hjælpe dig med at tage billeder, hvis du har brug for det.

Kromosomanalyse/obduktion
Når graviditeten bliver afbrudt på grund af sygdom eller misdannelser, savner man ofte en forklaring på forløbet. For at få dette, er det nødvendigt at undersøge fostret.
Dette sker kun efter forudgående tilladelse fra dig. Undersøgelsesresultaterne vil dels give dig en forklaring af det aktuelle forløb, dels medvirke til, at vi kan give dig den korrekte rådgivning i forbindelse med en senere graviditet.
Undersøgelserne består oftest af en kromosomanalyse og en obduktion, enten hver for sig eller sammen, afhængigt af behov.
Kromosomundersøgelsen foretages ud fra en seneprøve fra fostrets hæl.
Obduktionen kan bedst sammenlignes med en operation, der forsøger at fastslå omfang og art af eventuelle misdannelser.
Du vil få resultaterne af undersøgelserne i forbindelse med en samtale, du får tilbudt 12-13 uger efter udskrivelsen.

Begravelse/nedgravning
Alle fostre lægges i en lille hvid kiste, kremeres og nedgraves på de ukendtes grav på Skansekirkegården. Hvis du ønsker det, kan du også vælge at få fostret udleveret og nedgravet på din egen kirkegård. Du kan lade en bedemand sørge for dette, eller selv arrangere nedgravningen.
Vil du selv stå for nedgravningen, kan du lave en aftale med graveren på den kirkegård, hvor du ønsker, at fostret bliver nedgravet. 
Kvartermesteren på Nordsjællands Hospitals patologiske afdeling (tlf. 4928 4425) beholder fostret i 5 dage, hvilket betyder, at hvis du fortryder dit valg omkring nedgravning, kan du ændre det i dette tidsrum.

Udskrivelsen
De første dage vil der normalt være blødning svarende til menstruation, som aftager i styrke i løbet af de næste dage. Der kan være pletblødning, indtil du får din næste menstruation. 
Tag den med ro et par dage.
Har du brug for en sygemelding, kan du få den gennem din egen læge.
Undgå karbad, svømmehal, havbad og samleje uden kondom, da det øger risikoen for underlivsbetændelse. Får du symptomer på underlivsbetændelse, dvs. feber, tiltagende smerter og/eller øget blødning eller ildelugtende udflåd, skal du henvende dig til din egen læge eller vagtlægen.
Vi anbefaler, at du får en kontrolundersøgelse hos din egen læge en uge efter udskrivelsen. 
Du kan forvente din næste menstruation efter ca. 5-6 uger.

Samtale
Ved lægesamtalen 12-13 uger efter udskrivelsen vil der være lejlighed til at gennemgå forløbet, og du vil få resultaterne af eventuelle blodprøver, obduktion og kromosomanalyse. Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål og, i den udstrækning det er muligt, at få rådgivning med hensyn til eventuel senere graviditet.
Har du brug for psykologhjælp efter aborten, kan din egen læge henvise dig til en psykolog. Der ydes tilskud fra Sygesikringen.

Almen Gynækologisk Team, Marts 2004
Revideret september 2011, MAKR/embRedaktør