Organisation og ledelse

Afdelingsledelse

​Ledende overlæge 
Peter Jacob Hornnes 
Telefon 48 29 37 06
Peter.Jacob.Hornnes.01@regionh.dk 

Chefjordemoder
Vakant

Ledende oversygeplejerske
Annelise Bertelsen
Telefon 48 29 59 03
Annelise.Lisbeth.Bertelsen@regionh.dk


Organisation

Redaktør