​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kræft i livmoderhulen (cancer uteri)

​Forekom​​st

Kræft i livmoderen opstår hos ca. 600 kvinder om året i Danmark. Kræft i livmoderen rammer oftest kvinder efter overgangsalderen. 

Års​​ag

Årsagen til kræft i livmoderen, er oftest ukendt, men der er flere kendte risikofaktorer, der øger risikoen for kræft i livmoderen. Risikoen øges ved tidlig menstruationsdebut og sen overgangsalder samt ved barnløshed og behandling med det kvindelige kønshormon østrogen efter overgangsalderen. 

Andre faktorer, der øger risikoen er fedme, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) samt et arvet defekt gen, der giver stærkt øget risiko for at udvikle arvelig kræft i tyk- og endetarm (HNPCC).

Sympt​​​omer​

Det vigtigste symptom på kræft i livmoderhulen er unormal blødning fra skeden eller blødning fra skeden efter overgangsalderen.

Undersøg​elser

Når du starter i det gynækologiske cancerpakkeforløb, vil vi tilbyde dig en indledende ambulant undersøgelse i Gynækologisk Ambulatorium

Lægen vil lave en gynækologisk undersøgelse, en ultralydsundersøgelse (eventuelt i 3D) samt tage en vævsprøve fra livmoderslimhinden. En vævsprøve kan enten udtages ved udsugning fra livmoderen via et lille kateter eller via en kikkertundersøgelse (minihysteroskopi eller hysteroskopi). 
Vævsprøven undersøges i et mikroskop. 
Udsugning via kateter foretages som regel i lokalbedøvelse, hysteroskopi foretages i fuld bedøvelse, mens minihysteroskopi foregår uden bedøvelse. 

Behan​dling

Hvis mistanken om kræft eller forstadier til kræft bekræftes, vil du blive tilbudt operation på Herlev Hospital, hvor livmoder, æggestokke og eventuelt lymfeknuder vil blive fjernet. 
Behandlingen afhænger blandt andet af udbredelsen af kræftsygdommen, kræfttypen, og om kræften har spredt sig. 
Nogle gange vil der også være behov for stråle- og​/eller kemoterapi.
Forud for operationen vil du få foretaget en CT-skanning af bryst og mave samt få taget en blodprøve.

Ti​​d

Pakkeforløbet indebærer, at der er fastsat præcise tidsfrister for forløbet.
Fra vi modtager henvisningen fra din læge, til du får en tid i vores ambulatorium, må der højst gå 3 hverdage. Fra du er set første gang i ambulatoriet til diagnosen er af- eller bekræftet, må der højst gå 11 hverdage. Fra diagnosen er stillet, til du bliver tilbudt operation, må der højst gå 6 hverdage.

Kont​​akt

Vi har en koordinerende sygeplejerske, som sikrer, at dit udredningsforløb koordineres på den måde, der er mest hensigtsmæssig for dig, i samarbejde med en læge her på hospitalet og øvrige samarbejdspartnere.​

Telefon:  48 29 37 18
Telefontid:  Alle hverdage kl. 8.00-15.00              

Alle patienter i pakkeforløb får desuden tilknyttet en kontaktlæge.Redaktør