​​​​​​​​​​​

Kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (vulvacancer)

​Forekomst

Kræft i de ydre kvindelige kønsorganer er en relativ sjælden kræftform, der årligt rammer omkring 100 kvinder i Danmark. Sygdommen forekommer overvejende hos ældre kvinder, men ses dog hos kvinder ned til 40 års alderen.

Årsag

I mange tilfælde er årsagen ikke kendt, men nyere forskning har vist at ca. 40 procent skyldes infektion med Humant Papilloma Virus (HPV), som også forårsager livmoderhalskræft.

Symptomer

De vigtigste symptomer er kløe og irritation i de ydre kønsorganer. Der kan også forekomme blødning og/eller sår.

Undersøgelser

Når du starter i det gynækologiske cancerpakkeforløb, vil vi tilbyde dig en indledende ambulant undersøgelse i ​Gynækologisk Ambulatorium​. 

Lægen vil lave en gynækologisk undersøgelse samt tage en vævsprøve.  

Behandling

Hvis diagnosen bliver bekræftet, vil du blive tilbudt en operation på Rigshospitalet. Nogle gange vil der også være behov for stråle- og/eller kemoterapi.

Læs mere om behandling med stråle- og/eller kemoterapi på Rigsho​spi​talet

Tid

Pakkeforløbet indebærer, at der er fastsat præcise tidsfrister for forløbet.
Fra vi modtager henvisningen fra din læge, til du får en tid i vores ambulatorium, må der højst gå 3 hverdage. Fra du er set første gang i ambulatoriet til diagnosen er af- eller bekræftet, må der højst gå 16 hverdage. Fra diagnosen er stillet, til du bliver tilbudt operation, må der højst gå 9 hverdage.

Kontakt

Vi har en koordinerende sygeplejerske, som sikrer, at dit udredningsforløb koordineres på den måde, der er mest hensigtsmæssig for dig, i samarbejde med en læge her på hospitalet og øvrige samarbejdspartnere.

Telefon:  48 29 37 09
 Telefontid:  alle hverdage kl 9.00-15.00              
 
Alle patienter i pakkeforløb får desuden tilknyttet en kontaktlæge.Redaktør