​​​

Gynækologisk Sengeafsnit G0121

​Skal du indlægges eller er du pårørende til en, der er indlagt på gynækologisk sengeafsnit G0121, kan du læse mere om afdelingen og afsnittet her.

​Om afsnittet

Afsnit G0121 er et gynækologisk afsnit med 11 sengepladser. I afsnittet indlægges kvinder med forskellige gynækologiske sygdomme.

Afdelingsledelsen

Cheflæge Signe Perlman
Chefsygeplejerske Annelise Bertelsen
Chefjordemoder Tine Kirk Lind

Ledende sygeplejerske i G0121

Oversygeplejerske Christina Dyhl

Sundhedsfaglige kontaktpersoner

Du vil få tilknyttet både en læge og en sygeplejerske som sundhedsfaglig kontaktperson. Deres opgave er at sikre sammenhæng i dit behandlingsforløb.

Sygeplejen

Sygeplejen i afsnittet udføres af sygeplejersker. Vores plejeform er primær sygepleje, hvilket betyder, at det, så vidt det er muligt, er de samme sygeplejersker, der sikrer sammenhæng i dit forløb. Ved ændring i din tilstand eller behov for kontakt til en sygeplejerske, opfordrer vi dig til at ringe på vores "patientkald".

Lægen, stuegang og lægesamtaler

Ved indlæggelsen skriver lægen din journal og planlægger observationer og undersøgelser. 

Om formiddagen er der stuegang, som planlægges efter behov. På stuegang kan du sammen med en læge og en sygeplejerske gøre status over din situation og planlægge det videre forløb. 

Du har krav på at få information om de undersøgelser og den behandling, lægen foreslår, og du er altid velkommen til at stille spørgsmål. Du har naturligvis ret til at sige nej til vores forslag om undersøgelser og behandling. 

Hvis du ønsker samtale med en bestemt læge, kan der aftales en tid via syge-​plejersken, som ofte også er til stede under samtalen. Det kan være en god idé at tage en pårørende med til lægesamtale. Vi tilstræber at lægesamtaler og stuegang foregår ugeneret.

Andre faggrupper

  • Sekretær: Tilknyttet afsnittet på hverdage kl. 8.00 – 15.00.

  • Serviceassistenter: Varetager rengøring og transport til undersøgelser og operationer.

  • Fysioterapeut: Kan ved behov kontaktes af personalet.

  • Præst: Taler gerne med dig og dine pårørende om religiøse og almen menneskelige spørgsmål, uanset din kirkelige tilknytning. Kan kontaktes gennem personalet.

  • Diætist: Kan udarbejde en speciel diæt – hvis der er brug for dette.

  • Bioanalytiker: Tager blodprøver efter ordination.
     

Alle faggrupper på hospitalet er omfattet af tavshedspligt.

Studerende

Afsnittet varetager uddannelse af blandt andet sygepleje-, jordemoder- og medicinstuderende. Det betyder, at en studerende kan blive tilknyttet dig under din indlæggelse. De studerende arbejder altid under en fagpersons ansvar. 

Kost

Maden kommer på bakker fra køkkenet. Vi henviser til pjecen "Køkkenets tilbud til patienterne". Tal med personalet ved individuelle ønsker.

Drikkevarer/mellemmåltider

På gangen står en drikkevogn med frisk vand, varme drikke, frugt, boller eller kage, som du er velkommen til at tage. Isterninger, saft og mælkeprodukter kan fås ved henvendelse til personalet. 

Diverse oplysninger

Vi vil gerne have, at du deltager i de daglige gøremål i den udstrækning, du er i stand til det. Det kan fx være at hente drikkevarer, rydde op, redde seng, ordne blomster, lægge snavset tøj til vask etc.

Inden udskrivelsen beder vi dig om at ordne dine blomster samt rydde op i dit sengebord.

Husk at medbringe din egen medicin, toiletsager og morgenkåbe. Medbring så få værdier som muligt. Der er begrænset mulighed for deponering af værdigenstande.

Telefon

Vi opfordrer til at medbringe mobiltelefon. Vi beder dig vise hensyn til medpatienter. 

Internet

Du har mulighed for at få internetadgang, hvis du medbringer egen PC. Henvend dig til personalet.

Rygning

Nordsjællands Hospital er røgfrit område.

Hygiejne

Du bedes følge de anvisninger, som hænger i afsnittet. Vi henviser til pjecen om "Håndhygiejne".

Pårørende og gæster

Pårørende er velkomne. Vi har fri besøgstid. Hvis du kommer omkring middagstid beder vi dog om, at I så vidt det er muligt sætter jer i opholdsstuen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.
Læs mere om besøg på hospitalet​

Faciliteter

Der er en opholdsstue udenfor selve afsnittet – den fungerer også som venterum.

TV/radio

I opholdsstuen er der TV. Vi har desuden enkelte transportable TV'er, som man kan låne. 

Tolk

Kan aftales med personalet.

Utilsigtede hændelser/klagesager

Hvis du har oplevet fejl eller har oplevet situationer, hvor der var risiko for fejl, opfordrer vi dig eller dine pårørende til at fortælle os om det, I har oplevet. På den måde kan vi lære af det skete og forhindre, at det sker igen.

  • Du kan tale med oversygeplejersken, den ansvarlige overlæge eller afdelingsledelsen.

  • Du kan kontakte hospitalets patientvejleder på telefon: 3866 6641 - telefontid: man.-tors. kl. 10.00 - 13.00 og fre. kl. 10.00 - 12.00. Patientvejlederen kan også hjælpe dig med at rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aktindsigt

Kontakt personalet, hvis du ønsker at få aktindsigt. Vi henviser til folderen om "Patientrettigheder".

Udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, taler du med en sygeplejerske om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem, og du kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

Personalet G0121

Telefon: 48 29 37 60

​​​

Redaktør