​​​​​​​​

Patienttilfredshed på Gynækologisk Afdeling

​Vi arbejder med patienttilfredshed på flere måder. Læs mere her på siden. 

​Spørgeskemaundersøgelser

Alle kvinder der indlægges på gynækologisk afdeling, modtager et spørgeskema om deres oplevelse og tilfredshed med det forløb, de har været igennem. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål til både det ambulante og det indlagte forløb.

Det er frivilligt, om du ønsker at opgive dit navn eller være anonym, men der er mulighed for, at du kan skrive navn og telefonnummer, så vi kan ringe til dig, der har beskrevet en oplevelse, vi kan lære af.

De oplevelser patienterne beskriver danner ofte udgangspunkt for forbedringstiltag.

Feedbackmøder

En gang årligt afholder vi et feed-backmøde, hvor 6-8 kvinder med pårørende, der har haft et forløb hos os, inviteres til at deltage og fortælle om deres oplevelser og forløb.

Med afsæt i disse oplevelser vælger vi indsatsområder, der kan medvirke til at højne kvaliteten og forbedre forløbene for kommende gynækologiske patienter.

Landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed

Hvert år gennemføres en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelsen (LUP) på alle landets hospitaler. Med udgangspunkt i resultaterne udvælger vi hvert år nogle områder som vi arbejder på at forbedre os indenfor.


Redaktør