Uddannelse i afdelingen

​Her kan du læse om den uddannelse, der foregår i afdelingen, herunder information om medicinstuderende, jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og lægesekretærelever.​

​​Uddannelse og udvikling vægtes højt i afdelingen, og der kompetenceudvikles på alle niveauer, bl.a. via intern undervisning og temadage samt deltagelse i eksterne kurser.

Afdelingen uddanner elever og studerende inden for sygepleje-, jordemoder-, læge- og sekretærområdet samt læger inden for speciallægeuddannelsen. 

​Medicinstuderende

Afdelingen deltager i uddannelsen af lægestuderende ved Københavns Universitet. Mellem 40 og 50 lægestuderende modtager årligt en praktisk og teoretisk undervisning i vores fagområde. De studerende kommer i 3 hold i løbet af semesteret, og eksamen afholdes én dag efter hvert holds ophold i afdelingen. Denne opgave betyder, at der ofte kan være en lægestuderende som deltager ved undersøgelse og behandling i klinikken. Afdelingen varetager også postgraduat uddannelse og vejledning af ph.d.-studerende samt prægraduat vejledning af OSVAL-studerende.

De uddannelsesansvarlige er:

Jordemoderstuderende 

Afdelingen modtager årligt omkring 70 jordemoderstuderende fra Københavns Professionshøjskole.
Læs mere om Københavns Professionshøjskole (åbner i nyt vindue).

De klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre varetager koordinering, planlægning, undervisning og løbende evaluering og eksaminer af den kliniske uddannelse.

Jordemoderstuderende på 2. semester gennemgår deres praktik på føde- og barselsafsnit. Jordemoderstuderende på 4. modul har ophold på neonatal-, gynækologisk-, barsels- og fødeafsnit, mens 6. semester har et valgfrit modul og derudover gennemgår deres praktik på Akutmodtagelsen for Gravide, føde- og barselsafsnit. Desuden  modtager vi 1. semesterstuderende i observationspraktik og 7. semester i selvstændighedspraktik.

Jordemoderstuderende er under den kliniske uddannelse tilknyttet minimum én kontaktjordemoder/sygeplejerske, som de følger i alle vagtformer. De har fire vagter om ugen i gennemsnit.

De uddannelsesansvarlige jordemødre er:

Sygeplejestuderende 

Afdelingen modtager ca. 68 sygeplejestuderende om året på henholdsvis 1., 2., 3. og 6. semester.
De klinisk vejledere underviser og vejleder de sygeplejestuderende samt koordinerer overordnet den kliniske del af uddannelsen i et tæt samarbejde med selve klinikken.

De uddannelsesansvarlige sygeplejersker er:

Lægesekretærelever

Afdelingen modtager årligt 2-3 lægesekretærelever, hvis ophold i afdelingen strækker sig fra 6-9 måneder. Under opholdet stifter eleven bekendtskab med både det gynækologiske og det obstetriske speciale og indgår i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige sekretærer.

Lægesekretæruddannelsen er en 2-årig lønnet erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik på hospitalet i forskellige afdelinger og skoleophold på Lyngby Handelsskole - i alt 19 uger over 1½ år.

Det er en administrativ, bred uddannelse inden for sundhedsvæsenet, som udvikler eleverne til at arbejde tværfagligt og konstruktivt i forhold til patientforløbet med stor læring omkring IT, journalarbejde, kvalitetssikring, kommunikation, sundhedsfagligt sprogbrug, anatomi og sygdomslære, økonomi og projektarbejde og arbejdsgangsanalyser. Eleverne forventes at tage stort ansvar for egen læring og løbende sætte sig mål, som de bliver evalueret på.

De uddannelsesansvarlige lægeskretærer er:

​Lægelige videreuddannelse

Læs mere om den lægelige videreuddannelse i Gynækologi og Obstetrik


Redaktør