Simulationstræning

​Simulationstræning giver læger, sygeplejersker og jordemødre mulighed for at træne virkelighedsnære situationer i trygge rammer. 

​​I Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling anvender vi forskellige former for simulationstræning til uddannelse af vores personale.

Obstetrisk færdighedstræning med simulation

I samarbejde med Børneafdelingen afholdes undervisning i genoplivning af nyfødte for alle nyansatte med klinisk aktivitet indenfor det obstetriske område én gang om måneden. 
Ca. en gang årligt planlægges obstetrisk træning i relevante faglige emner, hvor scenarier filmes mhp. efterfølgende fælles refleksion og læring i små faglige teams.

Laparoskopisk simulationstræning

Simulationstræning i laparoskopisk kirurgi giver mulighed for, at lægen kan opnå fortrolighed med instrumenter og procedurer samt styrke koordinationsevnen. I samarbejde med Kirurgisk Afdeling og hospitalets Simulatorenhed, SimNord, tilbyder vi kurser i laparoskopisk simulationstræning. Vi benytter en LapSim simulator fra Surgical S​cience (åbner i nyt vindue).

Redaktør