Hoveduddannelse

​Denne side er til dig, som er eller skal være kursist på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i forbindelse med din hoveduddannelse. På siden her har vi samlet relevant materiale og informationer om kursistuddannelsen.​

​Målbeskrivelse

Du kan downloade Sundhedsstyrelsens landsdækkende målbeskrivelse med officielle retningslinier for speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt tilhørende materiale.

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik

Kompetencevurderingsmetoder

De 7 lægeroller


Uddannelsesprogrammer

Nordsjællands Hospitals uddannelsesprogrammer er en tilpasning af målbeskrivelse, lærings- og evalueringsstrategier til lokale forhold og arbejdstilrettelæggelse. 
Du kan læse uddannelsesprogrammet for kursister på Nordsjællands Hospital på DSOG's hjemmeside.


Checklisten 

Checklisten optæller aktivitet af udvalgte procedurer og danner baggrund for, hvornår der i logbogen kan skrives, at en kompetence er opnået. Checklisten er i lommeformat og udleveres ved ansættelsen. 
Checklisten er integreret i Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik.


Porteføljen 

Porteføljen er den mappe, hvor den uddannelsessøgende samler al sin dokumentation for sin uddannelse, (logbog, dokumentation for cases, audit, ultralydsbilleder, undervisning, forskning mv.) 
Her kan du downloade forside til porteføljemappen fra DSOG's hjemmeside

Vi har udarbejdet oversigter over kompetencevurderingsmetoder samlet i et lommehæfte, som udleveres ved ansættelsen. 


Logbog 

I logbogen dokumenteres, når de enkelte kompetencer er opfyldt. Logbogen skal ved afsluttet uddannelse indsendes til Sundhedsstyrelsen, for at dokumentere uddannelsen.
Logbogen er integreret i Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik


Kurser

Her kan du læse om de obligatoriske kurser i hoveduddannelsen.
Generelt om obligatoriske kurser: www.laegeuddannelsen.dk


I hoveduddannelsen:

 • LAS II
  Et tre-dages kursus organiseret af videreuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst. LAS II skal først planlægges efter afslutning af de specialespecifikke U-kurser
 • LAS III
  Et fire-dages kursus organiseret af Sundhedsstyrelsen.
  LAS III skal først planlægges efter afslutning af de specialespecifikke U-kurser
 • Specialespecifikke U-kurser
  Specialespecifikke U-kurser i hoveduddannelsen varer i alt 30 dage.
 • Kurser i forskningstræning.
  Læs mere om forskningstræning på DSOG's hjemmesideog på www.laegeuddannelsen.dk


Dokumentation og evaluering

Speciallægeuddannelsen skal dokumenteres juridisk. Du kan downloade den officielle attest for gennemført uddannelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Derudover skal den uddannelsessøgende evaluere afdelingen efter endt uddannelse. Læs mere og download på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Redaktør