Forskning i afdelingen

​Gynækologisk Obstetrisk ForskningsEnhed, kaldet GOFE

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har etableret en klinisk Forskningsenhed, der planlægger og udfører forskningsprojekter indenfor det Gynækologisk-Obstetriske fagområde. En del af projekterne er lokalt forankrede på afdelingen i samarbejde med lokale afdelinger og samarbejdspartnere, og andre gennemføres i regionalt, nationalt eller internationale regi.

Det drejer sig primært om kliniske interventionsprojekter og registerbaserede observations studier. Den kliniske Forskningsenhed initierer både enkeltstående kliniske studier og længerevarende forskningsprojekter i form af ph.d.-studier for læger og andre sundhedsfagligt personalegrupper, og præ-graudate forskningsår for medicinstuderende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Derudover har Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ansat en række læger og en jordemoder, der selvstændigt gennemfører forskningsprojekter på afdelingen eller i samarbejde med andre forskningsgrupper eller institutioner.

Forskningsområder 

Forskningsenheden har udvalgt følgende fokusområder indenfor den kliniske forskning:

 • Venøs blodpropsygdom under graviditet, fødsel og barselsperioden
 • Effekt af aktivitetsrestriktion hos den gravide kvinde ved truende for tidlig fødsel
 • Anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande
 • Forebyggelse af blødningskomplikationer efter hysterektomi på godartet baggrund
 • Langtidskomplikationer efter hysterektomi på godartet baggrund                        

Kliniske Forskningsenhed ledes af Gynækologisk Obstetrisk afdelingsledelse og den forskningsansvarlige overlæge, ph.d., Thomas Bergholt i samarbejde med overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard og afdelingslæge ph.d. Tine Clausen, der er ansat i deleforskerstillinger eller post-doc stillinger i afdelingen. 

Forskningsansvarlige

Klinisk lektor, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., Thomas Bergholt
Send en mail til Thomas Bergholt

 • Udvikling af prediktionsmodeller inden for klinisk obstetrik
 • Anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande og effekten på moder og barn

Klinisk lektor, overlæge, ph.d., Ellen Løkkegaard
Send en mail til Ellen Løkkegaard

 • Effekten af p-piller og hormonbehandling på venøs og arteriel blodpropsygdom
 • Udvikling af adhærencer efter hysterektomi
 • Udvikling af anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande og effekten på moder og barn

Afdelingslæge, post. doc., ph.d., Tine Dalsgaard Clausen
Send en mail til Tine Clausen

 • Sammenhæng mellem sukkerpåvirkning i fostertilstanden og senere udvikling af overvægt, sukkersyge og kardiovaskulær sygdom
 • Fødsel ved kejsersnit og risikoen for udvikling af kroniske sygdomme hos børn og unge

Fast tilknyttet Klinisk Forskningsenhed

Læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Märta Fink Topsøe
Send en mail til Märta Fink Topsøe

Jordemoder, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Jane Bendix
Send en mail til Jane Bendix

 • Ph.d.-projekt: Omfang og betydning af aktivitets restriktion ved hospitalsindlæggelser af gravide kvinder med truende for tidlig fødsel.

Læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende Christina Norrbom
Send en mail til Christina Norrbom

 • Ph.d.-projekt: Langtidskomplikationer efter hysterektomi.

Medicinstuderende Karen Louise Ellekær
Send en mail til Ellen Løkkegaard

 • Bachelorprojekt: Øger højt BMI hos moderen fødselslængden hos førstegangsfødende i spontan eller induceret fødsel til terminen?

Gynækologiske forskningsprojekter

Kontaktperson overlæge, dr.med. Kim Toftager-Larsen 
Send en mail til Kim Toftager-Larsen

 • Future K: Et randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindet studie af 4 valent HPV-vaccine med henblik på konsistensen i antistof-udvikling og HPV-relateret dysplasi.

Kontaktperson overlæge, ph.d. Annette Settnes
Send en mail til Annette Settnes

 • Komplikationer efter forskellige hysterektomi-metoder. Et registerstudie.
 • Langtidskomplikationer efter hysterektomi. Hernier, ileus og ureter skader.

Obstetriske forskningsprojekter

Kontaktperson reservelæge, ph.d. Rie Adser Virkus
Send en mail til Rie Adser Virkus

 • Risikofaktorer til venøs tromboemboliske tilstande under graviditet, fødsel og barselsperioden i Danmark fra 1995 til 2009. Et registerbaseret ph.d.-studie.

Kontaktperson, læge Jesper Friis Petersen
Send en mail til Jesper Friis Petersen

 • P-piller og risiko for udvikling af venøs tromboemboli indenfor det første år efter fødslen. Et registerbaseret studie.
 • Igangsættelse af fødslen med minprostin eller misoprostol. Er retrospektivt studie.

Kontaktperson overlæge ph.d. Thomas Bergholt
Send en mail til Thomas Bergholt

 • Nordisk samarbejde om de ti fødegrupper. Et nordisk registerbaseret studie om variationen og effekten af anvendelse af planlagt og akut kejsernit i de ti fødegrupper i de Nordiske land.

Kontaktperson: Afdelingslæge, ph.d., Anne Cathrine Gjerris
Send en mail til Anne-Cathrine Gjerris  

 • Første trimester screening hos gravide kvinder, der tidligere er bariatrisk opereret.

Kontaktperson, overlæge, Lone Nørgaard
Send en mail til Lone Nikoline Nørgaard

 • Tidlig væksthæmning hos gravide, der tidligere er bariatrisk opereret.

Kontaktperson, læge, Páll Axelsson
Send en mail til Pàll Axelsson

 • Aneuploidi hos intrauterint døde fostre, som har fået foretaget 1. trimester screening.

Kontaktperson overlæge, ph.d. Hanne Brix Westergaard 
Send en mail til Hanne Brix Westergaard

 • Ensretning af diagnostik, behandling og kontrol af kvinder med sphincterruptur i forbindelse med fødslen.

Kontaktperson udviklings- og kvalitetskoordinator Annemette Lundmark Jensen
Send en mail til Annemette Lundmark Jensen

 • Kontinuerlig jordemoderomsorg i graviditet og under fødsel. Et case-control studie.

Kontaktperson overlæge, Birgit Bødker
Send en mail Birgit Bødker  

 • Fibrinogen-koncentrat som tidlig behandling ved svær blødning i tilknytning til fødsel. I samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og Herlev Hospital.

Kontaktperson Anne Cathrine Shalmi
Send en mail til Anne Cathrine Shalmi  

 • AD-ON. Neonatal tidal NO måling. Kan bronchopulmonal dysplasi forudsiges? I samarbejde med Børneafdelingen, Nordsjællands Hospital.

 Kontaktperson overlæge Anne Cathrine Shalmi
Send en mail til Anne Cathrine Shalmi 

 • MASP. "Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præterme fødsler. Et randomiseret, placebo-kontrolleret multicenter studie. I samarbejde med Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

Undervisning

Internationaliseringsprojekt af udenlandske medicinstuderende. I samarbejde med Hvidovre Hospital. 

Kontaktperson: Overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard
Send en mail til Ellen Løkkegaard


Redaktør