Forskning i afdelingen

Gynækologisk Obstetrisk ForskningsEnhed GOFE

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har etableret en klinisk Forskningsenhed, der planlægger og udfører forskningsprojekter indenfor det Gynækologisk-Obstetriske fagområde. En del af projekterne er lokalt forankrede på afdelingen i samarbejde med lokale afdelinger og samarbejdspartnere, og andre gennemføres i regionalt, nationalt eller internationale regi.


Det drejer sig primært om kliniske interventionsprojekter og registerbaserede observations studier. Den kliniske Forskningsenhed initierer både enkeltstående kliniske studier og længerevarende forskningsprojekter i form af ph.d.-studier for læger og andre sundhedsfagligt personalegrupper, og præ-graudate forskningsår for medicinstuderende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.


Derudover har Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ansat en række læger og en jordemoder, der selvstændigt gennemfører forskningsprojekter på afdelingen eller i samarbejde med andre forskningsgrupper eller institutioner.

 

Forskningsenheden har udvalgt følgende fokusområder indenfor den kliniske forskning:

 • Venøs blodpropsygdom under graviditet, fødsel og barselsperioden
 • Effekt af aktivitetsrestriktion hos den gravide kvinde ved truende for tidlig fødsel
 • Anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande
 • Forebyggelse af blødningskomplikationer efter hysterektomi på godartet baggrund
 • Langtidskomplikationer efter hysterektomi på godartet baggrund                        

 

Kliniske Forskningsenhed ledes af Gynækologisk Obstetrisk afdelingsledelse og den forskningsansvarlige overlæge, ph.d., Thomas Bergholt i samarbejde med overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard og afdelingslæge ph.d. Tine Clausen, der er ansat i deleforskerstillinger eller post-doc stillinger i afdelingen. 

 

Forskningsområder:

Klinisk lektor, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., Thomas Bergholt: Thomas.Bergholt@regionh.dk

 • Udvikling af prediktionsmodeller inden for klinisk obstetrik
 • Anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande og effekten på moder og barn

 

Klinisk lektor, overlæge, ph.d., Ellen Løkkegaard: Ellen.Christine.Leth.Loekkegaard@regionh.dk

 • Effekten af p-piller og hormonbehandling på venøs og arteriel blodpropsygdom
 • Udvikling af adhærencer efter hysterektomi
 • Udvikling af anvendelsen af kejsersnit i de nordiske lande og effekten på moder og barn

 

Afdelingslæge, post. doc., ph.d., Tine Dalsgaard Clausen: tine.clausen@regionh.dk

 • Sammenhæng mellem sukkerpåvirkning i fostertilstanden og senere udvikling af overvægt, sukkersyge og kardiovaskulær sygdom
 • Fødsel ved kejsersnit og risikoen for udvikling af kroniske sygdomme hos børn og unge

 

Følgende er fast tilknyttet Klinisk Forskningsenhed:

Læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Märta Fink Topsøe. maerta.krestine.fink.topsoee@regionh.dk

 • Ph.d.-projekt: PetraH-studiet: Et randomiseret, kontrollet, dobbeltblindet undersøgelse af Cyklokapron's forebyggende effekt af blødningskomplikationer ved benign hysterektomi. http://petrahstudiet.dk

 

Jordemoder, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Jane Bendix. Jane.Bendix@regionh.dk

 • Ph.d.-projekt: Omfang og betydning af aktivitets restriktion ved hospitalsindlæggelser af gravide kvinder med truende for tidlig fødsel.

 

Læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende Christina Norrbom. christina.norrbom.01@regionh.dk

 • Ph.d.-projekt: Langtidskomplikationer efter hysterektomi.

 

Medicinstuderende Karen Louise Ellekær: Ellen.Christine.Leth.Loekkegaard@regionh.dk

 • Bachelorprojekt: Øger højt BMI hos moderen fødselslængden hos førstegangsfødende i spontan eller induceret fødsel til terminen?

 

Der gennemføres derudover en lang række forskningsprojekter i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, som er beskrevet herunder:


Gynækologi

Kontaktperson overlæge, dr.med. Kim Toftager-Larsen, Kim.Toftager-Larsen@regionh.dk

 • Future K: Et randomiseret, kontrolleret, dobbeltblindet studie af 4 valent HPV-vaccine med henblik på konsistensen i antistof-udvikling og HPV-relateret dysplasi.

 

Kontaktperson overlæge, ph.d. Annette Settnes, Annette.Settnes@regionh.dk

 • Komplikationer efter forskellige hysterektomi-metoder. Et registerstudie.
 • Langtidskomplikationer efter hysterektomi. Hernier, ileus og ureter skader.

 

Obstetrik

Kontaktperson reservelæge, ph.d. Rie Adser Virkus, Rie.Adser.Virkus@regionh.dk

 • Risikofaktorer til venøs tromboemboliske tilstande under graviditet, fødsel og barselsperioden i Danmark fra 1995 til 2009. Et registerbaseret ph.d.-studie.

 

Kontaktperson, læge Jesper Friis Petersen, Jesper.Friis.Petersen@regionh.dk

 • P-piller og risiko for udvikling af venøs tromboemboli indenfor det første år efter fødslen. Et registerbaseret studie.
 • Igangsættelse af fødslen med minprostin eller misoprostol. Er retrospektivt studie.


Kontaktperson overlæge ph.d. Thomas Bergholt, Thomas.Bergholt@regionh.dk

 • Nordisk samarbejde om de ti fødegrupper. Et nordisk registerbaseret studie om variationen og effekten af anvendelse af planlagt og akut kejsernit i de ti fødegrupper i de Nordiske land.

 

Kontaktperson: Afdelingslæge, ph.d., Anne Cathrine Gjerris, Anne-Cathrine.Gjerris@regionh.dk 

 • Første trimester screening hos gravide kvinder, der tidligere er bariatrisk opereret.

 

Kontaktperson, overlæge, Lone Nørgaard, Lone.Nikoline.Nørgaard@regionh.dk

 • Tidlig væksthæmning hos gravide, der tidligere er bariatrisk opereret.

 

Kontaktperson, læge, Páll Axelsson, paul.vignir.axelsson.bryde@regionh.dk

 • Aneuploidi hos intrauterint døde fostre, som har fået foretaget 1. trimester screening.

 

Kontaktperson overlæge, ph.d. Hanne Brix Westergaard, Hanne.Brix.Westergaard@regionh.dk

 • Ensretning af diagnostik, behandling og kontrol af kvinder med sphincterruptur i forbindelse med fødslen.

 

Kontaktperson udviklings- og kvalitetskoordinator Annemette Lundmark Jensen, Annemette.Lundmark.Jensen@regionh.dk

 • Kontinuerlig jordemoderomsorg i graviditet og under fødsel. Et case-control studie.

 

Kontaktperson overlæge, Birgit Bødker, Birgit.Boedker@regionh.dk  

 • Fibrinogen-koncentrat som tidlig behandling ved svær blødning i tilknytning til fødsel. I samarbejde med Anæstesiafdeling på Hillerød og Herlev Hospital.

 

Kontaktperson Anne Cathrine Shalmi, Anne.Cathrine.Shalmi@regionh.dk  

 • AD-ON. Neonatal tidal NO måling. Kan bronchopulmonal dysplasi forudsiges? I samarbejde med Børneafdelingen, Nordsjællands Hospital.

 

 Kontaktperson overlæge Anne-Cathrine Shalmi, Anne.Cathrine.Shalmi@regionh.dk  

 • MASP. "Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præterme fødsler. Et randomiseret, placebo-kontrolleret multicenter studie. I samarbejde med Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

 

Undervisning

Internationaliseringsprojekt af udenlandske medicinstuderende. I samarbejde med Pædiatrisk afdeling, Nordsjællands Hospital, og Gynækologisk Obstetrisk afdeling og Pædiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital. Kontaktperson: Overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard, Ellen.Christine.Leth.Loekkegaard@regionh.dk


Redaktør