Afdelingen som arbejdsplads

​Gynækologisk Obstetrisk Afdeling er en arbejdsplads, præget af konstant dynamisk udvikling i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejder. Patienten er det faste udgangspunkt for fortsat at fremme kvaliteten i plejen og behandlingen.

​​​​​​

Der er i afdelingen et fælles værdigrundlag udarbejdet i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.  

Se Gynækologisk Obstetrisk Afdelings værdigrundlag 

Her finder du mulighed for og forventning om at:

  • du udvikler dine faglige og individuelle kompetencer

  • du indgår i et mono- og tværfagligt samarbejde

  • du tager medansvar for at der til stadighed er et konstruktivt og udviklende arbejdsmiljø

  • du aktivt søger medindflydelse og engagerer dig i Afdelingens drift

Udgangspunktet for afdelingens patientrelaterede opgaver er

  • velplanlagte patientforløb efter internationale standarder

  • struktureret kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

  • kontinuitet i patientforløbet, baseret på tværfaglige behandlingsplaner

Ansatte i Afdelingen

I Gynækologisk Obstetrisk Afdeling er der ansat ca. 225 medarbejdere.

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og en chefjordemoder.

Sygeplejen i afdelingen repræsenterer ca. 75 årsværk, jordemødrene ca. 56 årsværk, social- og sundhedsassistenterne ca. 16 årsværk, lægerne ca. 33 årsværk og sekretærerne 27 årsværk.

Fælles introduktion

Alle nyansatte deltager i et tværfagligt introduktionsforløb. Dertil kommer individuelle introduktionsprogrammer, afhængigt af faggruppe og behov.

Som en del af introduktionen afholdes kurser i den elektroniske fødejournal, det patientadministrative system, forflytningsteknik, elektronisk medicinmodul, genoplivning af nyfødte, vaginal ultralydsskanning, håndtering af gynækologisk, obstetrisk blødning m.m.

Kurser og temadage

Der afholdes hvert år tværfaglige temadage. Herudover er der mulighed for kursusdeltagelse i in- og eksterne kurser efter en individuel vurdering og aftale med nærmeste leder.

Intern kommunikation

Alle medarbejdere har en mailadresse, og mailen er en meget anvendt kommunikationsform. Det et muligt at anvende mailen hjemmefra via adressen webmail.regionh.dk

Der findes mange informations- og kommunikationskanaler, herunder afdelingens eget nyhedsblad "G-​Stre​ngen".Redaktør