Evaluering af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling som uddannelsessted

​​

​Evaluering 2005-2018

Den obligatoriske evaluering på en skala fra 1-9 er trukket fra evaluer.dk i to forskellige sammenligninger: Der er stor tilfredshed med næsten det hele. Øvrige forhold dækker også forskning, som halvdelen af uddannelseslægerne (almen medicin) ikke skal - hvorfor lavere score på det ene punkt. Der er bedre score end gennesnittet af alle øvrige afdelinger i region H uanset speciale. 

Sammenlignet med *alle afdelinger i regionH
Sammenlignet med ** alle øvrige gynækologiske afdelinger i regionH

Inspektorbesøg

Vurdering af kvaliteten i speciallægeuddannelsen sker ved inspektorbesøg. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling havde sidst inspektorbesøg 1. juni 2018, nedenstående er et citat fra dette besøg.

" Som ved sidste inspektorbesøg i januar 2014 fremstår afdelingen særdeles velfungerende med høj prioritering af et godt uddannelsesmiljø. Uddannelseslæger i alle niveauer udtrykker høj tilfredshed med uddannelsesudbyttet, og fremhæver et trygt læringsmiljø med gode supervisionsmuligheder fra engagerede kolleger. Afdelingen scores meget højt på trivsel".

Se inspektorrapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside​ (åbner i nyt vindue).

Ny spørgsmålsramme og skala - evaluering 2015-2016

Man har i sundhedsstyrelsen ændret evalueringen fra de gamle 12 punkter på en skala fra 1-9, til at indeholde 26 spørgsmål på en skala fra 1-6. De 26 spørgsmål samles efterfølgende i 7 grupper. Afdelingen har formået at fastholde de gode evalueringer i toppen af skalaen på alle punkter gennem mere end 10 år.

Evalueringer fra 2015-2016 på denne nye skala (Færdige forløb N=18):
Spørgsmålgrupper og på en skala fra 1-6

  • introduktion                                     5,0
  • uddannelsesvejledning                5,2
  • daglig vejledning                             5,2
  • arbejdstilrettelæggelse                 5,1
  • Konference og undervisning       5,0
  • Arbejdsklima                                    5,8
  • Uddannelsesstedets indsats     5,7


Redaktør