Nyt forskningsprojekt skal sikre bedre og tryggere forløb, når fødslen sættes igang.

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i vores forskningsprojekt 'Tryg Igangsættelse'. Vores mål på Fødeafdelingen er, at vi hele tiden udvikler og forbedrer den behandling, vi kan tilbyde. Både når det handler om behandlingseffekter og når det handler om oplevelsen af at være gravid og fødende i vores afdeling.

Forskningsprojekt 'Tryg Igangsættelse'

Vi er netop nu i gang med at undersøge de fødselsforløb, hvor fødslen sættes i gang. Forskningsprojektet hedder 'Tryg Igangsættelse'. Vi vil gerne spørge dig om lov til at bruge dine anonymiserede igangsættelses- og fødselsoplysninger. Med din tilladelse henter vi oplysninger fra din fødejournal. Det er de oplysninger, der beskriver dit fødselsforløb fra du møder til igangsættelse, og frem til du har født og er gået hjem fra Fødeafdelingen som nybagt mor.

Hvad betyder anonymiseret ?

Når vi indsamler anonymiserede dataoplysninger fra din fødejournal, betyder det, at ingen vil kunne genkende hverken dig eller dit fødselsforløb. Vi registrerer alle oplysninger uden hverken navn eller cpr-nummer. Du kan derfor ikke genkendes, hverken i det forskningsdata vi indsamler eller i vores kommende forskningsresultater.

Frivillighed

Det er vigtigt for os at understrege, at det er helt frivilligt at sige ja til at deltage. Om du siger ja eller nej til at deltage vil ikke få betydning for det igangsættelses- og fødselsforløb, du nu skal igennem.

Forskning i patientoplevelsen

Vi vil samtidig gerne invitere dig til at deltage i vores undersøgelse af hvordan du oplever dit forløb med igangsættelse af fødslen. Det sker ved, at du enten udtrækkes til at deltage i en kvalitativ interviewundersøgelse eller i en spørgeskemaundersøgelse. Vi vil kontakte dig med yderligere information enten pr. telefon eller på din mailadresse.

Hvis du ønsker at deltage i den del af undersøgelsen, skal vi bede dig afkrydse det på samtykkeerklæringen, samt skrive dit telefonnummer og mailadresse, hvor vi må kontakte dig, såfremt du udtrækkes til at deltage.

Nytte ved forskningsprojektet

Med de anonyme oplysninger undersøger vi de samlede resultater af igangsatte fødsler på Nordsjællands Hospital. Forskningsresultaterne skal bruges til at udvikle og forbedre de fremtidige behandlingstilbud til gravide og fødende, der får fødslen sat i gang. Vi håber meget, at du har lyst til at deltage i vores forskningsprojekt.

Hvem er vi ?

Vi er et forskerhold af jordemødre og læger ansat på Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital, der står bag og praktisk udfører forskningsprojektet 'Tryg Igangsættelse'. Ønsker du at deltage skal vi bede dig udfylde en samtykkeerklæring og aflevere til din igangsættelsesjordemoder.

Kontakt

Ved spørgsmål, tilsendelse af pjece eller samtykkeerklæring, så kontakt venligst den projektansvarlige jordemoder, Jane Bendix, på telefon 48 29 64 43 eller på mail Jane.Bendix@regionh.dk. Du kan også altid spørge din igangsættelses- jordemoder undervejs i forløbet.

Vi håber meget, at du har lyst til at deltage i projekt 'Tryg Igangsættelse' og ønsker dig held og lykke med dit igangsættelses- og fødselsforløb.

Redaktør