Evaluering af Gynækologisk Obstetrisk afdeling som uddannelsessted

​Evaluering 2005-2014

Den obligatoriske evaluering på en skala fra 1-9 er trukket fra evaluer.dk i to forskellige sammenligninger: Der er stor tilfredshed med næsten det hele. Øvrige forhold dækker også forskning, som halvdelen af uddannelseslægerne (almen medicin) ikke skal - hvorfor lavere score på det ene punkt. Der er bedre score end gennesnittet af alle øvrige afdelinger i region H uanset speciale. 

Sammenlignet med *alle afdelinger i regionH
Sammenlignet med ** alle øvrige gynækologiske afdelinger i regionH

Inspektorbesøg

Vurdering af kvaliteten i speciallægeuddannelsen sker ved inspektorbesøg. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling havde sidst inspektorbesøg 13. januar 2014, nedenstående er et citat fra dette besøg.

"Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Hillerød havde sidst inspektorbesøg i 2008, hvor afdelingen blev vurderet rigtig positivt. Afdelingen har formået at fastholde den meget gode uddannelse siden 2008 og afdelingen er således fortsat en rigtig god uddannelsesafdeling, hvor uddannelsen prioriteres højt og er velfungerende for læger på alle niveauer. Således er samtlige uddannelsessøgende meget glade for at være på afdelingen. De mener, at afdelingen har et godt læringsmiljø og særligt fremhæves også den altid gode stemning, hvor der er plads til spørgsmål samt god supervision, både i ambulatorier og i det akutte arbejde i vagten".

Se inspektorrapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Ny spørgsmålsramme og skala - evaluering 2015-2016

Man har i sundhedsstyrelsen ændret evalueringen fra de gamle 12 punkter på en skala fra 1-9, til at indeholde 26 spørgsmål på en skala fra 1-6. De 26 spørgsmål samles efterfølgende i 7 grupper. Afdelingen har formået at fastholde de gode evalueringer i toppen af skalaen på alle punkter gennem mere end 10 år.

Evalueringer fra 2015-2016 på denne nye skala (Færdige forløb N=18):
Spørgsmålgrupper og på en skala fra 1-6

  • introduktion                                     5,0
  • uddannelsesvejledning                5,2
  • daglig vejledning                             5,2
  • arbejdstilrettelæggelse                 5,1
  • Konference og undervisning       5,0
  • Arbejdsklima                                    5,8
  • Uddannelsesstedets indsats     5,7


Redaktør