Egen læge

​Det er din egen læge der undersøger dig først i graviditeten. Og det er lægens journal, også kaldet 'vandrejournalien', der følger dig til dine senere graviditetsundersøgelser på hospitalet.

Graviditetsuge ca 6-10

Undersøgelse Egen læge

Din læge vil:

• tale med dig om dine tanker, ønsker og forventninger til graviditeten og den kommende forældrerolle

• informere dig om det videre graviditetsforløb og intro­ducere dig til sundhedsvæsenets tilbud til gravide

• rådgive dig om tidlige fosterundersøgelser, hvis der er specielle sygdomme /risikofaktorer i din familie

• vejlede dig om livsstil, kosttilskud, medicin og arbejde

• spørge ind til dit helbred og din sygehistorie for at vurdere, om der er nogle særlige forhold, der har betydning for din graviditet

Din læge vil:

• undersøge dit blodtryk og din urin

• tage blodprøver, inkl. blodprøve til brug for double-test (Se afsnit om ultralyd)

Lægen udfylder ovenstående i en svangerskabsjournal og en vandrejournal, som er en journal for gravide.

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive un-dersøgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nordsjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Graviditetsuge ca 25

Undersøgelse Egen læge

Din læge vil:

• vurdere din generelle trivsel, blandt andet eventuelle familiemæssige og arbejdsmæssige belastninger

• vurdere, om du har nogen særlig risiko for komplika­tioner, som har betydning for din graviditet.

I vil tale om:

• graviditetens forløb på baggrund af spørgsmål og refleksioner fra dig og din partner

• vægt, kost og motion efter behov.

Din læge vil:

• ved en udvendig undersøgelse, vurdere livmoderens størrelse

• undersøge dit blodtryk

• undersøge din urin

• veje dig

• tage blodprøve på kvinder med Rhesus negativ

blodtype.

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive undersøgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nordsjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Graviditetsuge ca 32

Undersøgelse Egen læge

Din læge vil:

• vurdere din generelle trivsel

• tale med jer om jeres forventninger til fødslen og barselperioden

• undersøge dig for svangerskabsforgiftning, sukker­syge, risiko for tidlig fødsel, og sikre, at barnet vok­ser, som det skal og bevæger sig dagligt.

Din læge vil:

• ved en udvendig undersøgelse, vurdere livmoderens størrelse

• undersøge dit blodtryk

• undersøge din urin

• vurdere barnets vægt og lytte hjertelyd

• veje dig ved behov.

Din egen læge vil informere dig om den første børneun­dersøgelse hos egen læge 5 uger efter fødslen, samt den efterfølgende lægeundersøgelse af dig 8 uger efter fødslen.

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive under-søgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nord­sjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.


Redaktør