​​​​​​​​​​​​​​​

Hvor kan jeg føde

Som udgangspunkt er der frit valg af fødested. Det betyder, at uanset hvor du bor, har du mulighed for at vælge Nordsjællands Hospital som dit fødested. Nordsjællands Hospital kan i perioder af kapacitetsmæssige årsager se sig nødsaget til, at lukke for modtagelse af gravide fra andre regioner end Region Hovedstaden samt for patienter uden bopæl i Danmark.


Fødsler på Nordsjællands Hospital i 2021

Vi har samlet nogle nøgletal for vores fødeafdeling, som kan give et indblik i afdelingens størrelse og ydelser under fødsel og barsel​.​

På billedet er der en oversigt  over hvor mange børn der er født her på Nordsjællands Hospital Hillerød i 2021.  Der blev født 4280 børn i alt, heraf 64 sæt tvillinger. 87 børn blev født hjemme. 1528 kvinder fødte deres første barn.
Klik på billedet for at få det vist i større format.

​Visitation og valg af fødested

Nordsjællands Hospitals interne fødevisitation

Ambulatorium for Gravide G0112
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Telefon: 4829 4580 (spørg efter visiterende sekretær)

Du tilbydes en 1. trimester-skanning (nakkefoldsskanning) på det hospital, som er tilknyttet det område, hvor du har folkeregisteradresse. Hvis du ønsker at tage imod dette tilbud, kan den bookes via minSP.

Du har som udgangspunkt ret til selv at vælge, hvilket offentligt hospital du ønsker at føde på. Det forudsætter dog, at der er kapacitet på det pågældende fødested, og at der ikke er særlige omstændigheder i forbindelse med din graviditet, der taler imod dette.

Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF) foretager den primære visitation efter at have modtaget dine graviditetspapirer fra egen læge. Deres formål er at sikre en optimal fordeling af gravide mellem fødestederne efter faglige kriterier, optageområder og kapacitet samt frit valg.

Ønsker du at ændre fødested til et andet hospital, kan det fødested, som du er tilknyttet forsøge at hjælpe med dette efter 2. trimester-skanningen (misdannelsesskanning), der tilbydes omkring 20. graviditetsuge. Fødestedet vil undersøge via CVF, om det er muligt at ændre fødested, hvorefter svaret vil blive sendt til din e-boks.

Har du yderligere spørgsmål til visitationsregler eller til valg af fødested, er du velkommen til at kontakte CVF.​

Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF)

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2. sal
2900 Hellerup

Telefon: 38674085 eller 38674084 , mandag-fredag kl. 9.00-14.00.Redaktør