Fødsels- & Forældreforberedelse

Fødselsforberedelse er aflyst på ubestemt tid for fremmøde. Som erstatning tilbyder vi stadig virtuel fødselsforberedelse.

Virtuel fødselsforberedelse

Modul 1: Graviditet & Fødsel (28.-31. graviditetsuge)

Varighed: 72:19 min.

Vi fortæller om et fødselsforløb og om de overvejelser, det kan være en god idé at gøre sig, både i forhold til den praktiske og mentale forberedelse på at skulle føde og til at blive en nybagt familie.

Modul 2: Det nyfødte barn & De nybagte forældre (32.-34. graviditetsuge)

Varighed: 76:11 min.

Vi fortæller om den første tid efter fødslen og om betydningen af den første kontakt mellem mor/far og barn - herunder etablering af amning. Og I kan høre om vores tilbud i forbindelse med hjemmebarsel og barselsophold på hospitalet. Vi taler også om at være barselskvinde, om at være nybagte forældre og om søskende og det at håndtere opmærksomhed og kærlighed til flere børn.

Fødselsforberedelse "Bliv klar"

Varighed: 65:50 min.
 • Fødslens start, hvad I kan gøre derhjemme, og hvornår skal I tage af sted 
 • Hvad du som ledsager kan gøre, når du er med til fødslen 
 • Hvad du/I selv kan gøre for at håndtere veer og smerter 
 • Smertelindring
 • Når fødslen går anderledes end forventet
 • Det nyfødte barn

Fødsels- og Forældreforberedelse

Hvem kan deltage?

Alle gravide, der skal føde på Nordsjællands Hospital, kan deltage sammen med deres partner eller ledsager til fødslen. Undervisningen er for både førstegangs- og flergangsforældre. Vi anbefaler, at du er i ca. 28.-31. graviditetsuge, når du deltager i modul 1 og i ca. 32.-34. graviditetsuge ved modul 2.

Formål

At bidrage til din/jeres forberedelse på den kommende fødsel og den første tid som ny familie.

Hvad undervises der i?

Modul 1: Graviditet & Fødsel
Modul 2: Det nyfødte barn & De nybagte forældre

Vi anbefaler, at du/I deltager i begge moduler inden jordemoderundersøgelsen i uge 36, så du/I kan bruge informationen til at vælge, hvad der er vigtigst at tale med jordemoderen om i forhold til den forestående fødsel.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er foredragsform, og der er mulighed for at stille enkelte spørgsmål.

Hvem underviser?

Underviserne er et team af jordemødre og barselssygeplejersker.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i vores auditorium: Nordsjællands Hospital, indgang 50B, Auditoriet.

Hvornår foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på onsdage kl. 16.30 - 18.15.
Modul 1 vil foregå i ulige uger, og modul 2 vil foregå i lige uger.

Sidste gang inden jul er onsdag d. 16. december.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig.

Du går ind på Min Sundhedsplatform www.minsundhedsplatform.dk (åbner i nyt vindue) og skriver til sekretæren, at du ønsker en billet til tidsbestilling til Fødsels- og Forældreforberedelse.

Når du så har modtaget billetten, kan du selv gå ind og booke tiden på Min Sundhedsplatform eller via app'en Min Sundhedsplatform. Benytter du app'en, kan den synkronisere med din kalender på din smartphone.

Du vil få mere information om booking af Fødsels- & Forældreforberedelse i forbindelse med tidsbestilling efter 1. trimesterskanningen.

Husk at orientere dig/jer om mulige datoændringer eller aflysninger for undervisningen ved fx ferie, helligdage eller sygdom på vores hjemmeside.

Modul 1: Graviditet & Fødsel (28.-31. graviditetsuge)

Vi fortæller om et fødselsforløb og om de overvejelser, det kan være en god idé at gøre sig, både i forhold til den praktiske og mentale forberedelse på at skulle føde og til at blive en nybagt familie.

Du/I kan bl.a. forvente information og viden om:

 • Hvad er en vé, og hvordan arbejder de?
 • Fødslens faser
 • Smertelindring
 • Partners rolle under fødslen
 • Når fødslen går anderledes end forventet
 • Find vej til fødegangen
 • Hvad skal du/I have med til fødslen?

Klik på link for at se video om


Modul 2: Det nyfødte barn & De nybagte forældre (32.-34. graviditetsuge)

Vi fortæller om den første tid efter fødslen og om betydningen af den første kontakt mellem mor/far og barn - herunder etablering af amning. Og I kan høre om vores tilbud i forbindelse med hjemmebarsel og barselsophold på hospitalet. Vi taler også om at være barselskvinde, om at være nybagte forældre og om søskende og det at håndtere opmærksomhed og kærlighed til flere børn.

Du/I kan forvente information og viden om:

 • Barselstilbuddet på Nordsjællands Hospital
 • Information om amning og ammeetablering
 • Den første tid med et spædbarn
 • At være nybagt forælder
 • Fysiske og psykiske forandringer for far, mor og barn
 • Søskende
 • Praktiske råd og anbefalinger

Klik på link for at se video om


Afspænding og åndedrætstræning for gravide - forberedelse til din fødsel

Fødslen er en anderledes oplevelse end noget, du har prøvet før, og det er godt, at du lærer dig nogle strategier for, hvordan du kan møde det stykke arbejde, som din krop udfører under fødslen.

Når du bruger lydfilen, træner du din evne til at mærke kroppen, at forblive afspændt - også når kroppen arbejder intenst, og du lærer en åndedrætsteknik, du kan holde fokus på under véerne.

Når du laver denne træning mange gange op til fødslen, kommer den til at fungere som "mental træning", som også sportsstjerner bruger op til større præstationer. Det lægger sig på "lager" i din bevidsthed, så det er let tilgængeligt, når du er i fødslen.

God fornøjelse med din træning.

Tekst og indtaling: Jordemoder Ambika Marianne Ravn

Musik: Tommy Jervidal

Det er tilladt at kopiere samt videregive lydfilen til andre. Det er ikke tilladt at sælge lydfilen eller lægge den på internettet andre steder end på denne hjemmeside. Det er naturligvis tilladt at linke til lydfilens placering her på siden.

Forberedelse til hjemmefødsel

Vi opfordrer alle, uanset om man ønsker at føde på hospitalet eller hjemme, til at deltage i vores Fødsels- og Forældreforberedelse. Ønsker du og din partner at føde hjemme, opfordres I desuden til at hente mere viden om hjemmefødsel.

Læs om hjemmefødsel

Her kan I blandt andet se en video med en jordemoder, der fortæller om det at føde hjemme, om fordele og ulemper og alt det praktiske ved hjemmefødsel.


Redaktør