​​

Egen læge

​Det er din egen læge der undersøger dig først i graviditeten. Og det er lægens journal, også kaldet 'vandrejournalen', der følger dig til dine senere graviditetsundersøgelser på hospitalet.

Graviditetsuge ca. 6-10

Undersøgelse ved egen læge

Din læge vil:

 • tale med dig om dine tanker, ønsker og forventninger til graviditeten og den kommende forældrerolle
 • informere dig om det videre graviditetsforløb og intro­ducere dig til sundhedsvæsenets tilbud til gravide
 • rådgive dig om tidlige fosterundersøgelser, hvis der er specielle sygdomme /risikofaktorer i din familie
 • vejlede dig om livsstil, kosttilskud, medicin og arbejde
 • spørge ind til dit helbred og din sygehistorie for at vurdere, om der er nogle særlige forhold, der har betydning for din graviditet

Din læge vil:

 • undersøge dit blodtryk og din urin
 • tage blodprøver, inkl. blodprøve til brug for double-test (Se afsnit om ultralyd)

Lægen udfylder ovenstående i en svangerskabsjournal og en vandrejournal, som er en journal for gravide.

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive un-dersøgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nordsjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Graviditetsuge ca. 25

Undersøgelse ved egen læge

Din læge vil:

 • vurdere din generelle trivsel, blandt andet eventuelle familiemæssige og arbejdsmæssige belastninger
 • vurdere, om du har nogen særlig risiko for komplika­tioner, som har betydning for din graviditet

I vil tale om:

 • graviditetens forløb på baggrund af spørgsmål og refleksioner fra dig og din partner
 • vægt, kost og motion efter behov

Din læge vil:

 • ved en udvendig undersøgelse, vurdere livmoderens størrelse
 • undersøge dit blodtryk
 • undersøge din urin
 • veje dig
 • tage blodprøve på kvinder med Rhesus negativ blodtype

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive undersøgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nordsjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Graviditetsuge ca. 32

Undersøgelse ved egen læge

Din læge vil:

 • vurdere din generelle trivsel
 • tale med jer om jeres forventninger til fødslen og barselperioden
 • undersøge dig for svangerskabsforgiftning, sukker­syge, risiko for tidlig fødsel, og sikre, at barnet vok­ser, som det skal og bevæger sig dagligt

Din læge vil:

 • ved en udvendig undersøgelse, vurdere livmoderens størrelse
 • undersøge dit blodtryk
 • undersøge din urin
 • vurdere barnets vægt og lytte hjertelyd
 • veje dig ved behov

Din egen læge vil informere dig om den første børneun­dersøgelse hos egen læge 5 uger efter fødslen, samt den efterfølgende lægeundersøgelse af dig 8 uger efter fødslen.

OBS! Denne beskrivelse af undersøgelsen hos egen læge tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ret­ningslinjer og er en basisplan. Ingen praktiserende læger har deltaget i arbejdet med at beskrive under-søgelserne, og ansvaret for beskrivelsen påhviler Nord­sjællands Hospital, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.


Redaktør