​​​​​​​​

Jordemoderundersøgelser

​​​På denne side kan du læse om dine jordemoderundersøgelser under graviditeten. Du kan også finde informationer nederst på siden om hvad de forskellige skan­ninger går ud på. Husk at spørge din jordemoder hvis der er noget du er usikker på, eller noget du har spørgsmål til. Det er vigtigt for os at du føler dig tryg og godt informeret under hele dit graviditetsforløb.


Graviditetsundersøgelser hos jordemoder

Alle dine graviditetsundersøgelser hos jordemoder foregår i en af de nedenstående jordemoderkonsultationer. Hvis din graviditet fortsætter ud over terminsdatoen foregår den sidste undersøgelse dog på Akut Modtagelse for Gravide på Nordsjællands Hospital.

Hillerød

Nordsjællands Hospital
Jordemoderkonsultation og specialjordemoderkonsultation (Tidlig Indsats)
Indgang 51, plan 3 (indgang fra Bakkedraget)
3400 Hillerød

Nordsjællands Hospital
Familieambulatoriet
Bakkedraget 2B, st. th.
3400 Hillerød

Helsingør

Helsingør Sundhedshus
Jordemoderkonsultationen
Birkedalsvej 35A​
3000 Helsingør

Frederikssund

Nordsjællands Hospital - Frederikssund 
Jordemoderkonsultationen
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

Lyngby - Tårbæk

Bauneporten 20
2800 Kgs. Lyngby

Kontakt
Har du spørgsmål om tidsbestilling, kan du kontakte Ambulatorium for Gravide på telefon: 48 29 48 84, alle hverdage kl. 8.00 – 15.00

Information om graviditetsundersøgelser hos jordemoder

Formålet med dine graviditetsundersøgelser hos jordemoderen er at bidrage til, at både du og dit barn kommer godt igen­nem graviditeten.

Undersøgelserne hos jordemoderen er individuelle, og du er velkommen til at tage din partner eller anden ledsager med. Børn kan desværre ikke deltage.

Når du kommer til jordemoder første gang, vil hun tale med dig om dine forventninger og de tilbud, vi har til dig i graviditeten.

Jordemoderen arbejder også på fødegangen eller på Akut Mod­tagelse for Gravide. Nogle jordemødre underviser tillige i fødsels- og forældreforberedelse, arbejder som ambulant jordemoder eller i Barselsambulatoriet. Din jordemoder kender derfor alle elementer i et graviditets- fødsels- og barselsforløb.

Ved konsultationen mærker jordemoderen dig på maven, og skønner om barnet vokser som det skal. Jordemoderen måler også dit blodtryk, tester din urin og taler med dig om dine eventuelle graviditetsgener. Ved hvert besøg hos jordemoderen bliver der, i fællesskab med dig, taget stilling til om der er behov for at tilbyde dig ekstra undersøgelser.

Jordemoderen sætter også fokus på din sundhed og livsstil. Graviditeten er oftest en tid præget af forandring og glæde, hvor der samtidig opstår eftertanke og en særlig motivation til at træffe valg. Jordemoderen vil kunne bidrage med støtte, sparring og vejledning.

Allerede i graviditeten starter dannelsen af jeres nye familie. Jeres udvikling som forældre og jeres tilknytning til barnet vil også være et emne, I kan drøfte med jordemoderen.

På de følgende sider bliver du præsenteret for et basisforløb for graviditeten, som bliver tilpasset undervejs, hvis du har specielle behov.

Graviditetsuger 14 – 17

Undersøgelse Jordemoderkonsultation

Varighed ca. 30 min

Din jordemoder vil:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • følge op på det spørgeskema du har udfyldt elek­tronisk, da du tilmeldte dig nakkefoldskanningen og eventuelt supplere din egen læges notater i din svangerskabsjournal. På den baggrund vil hun sam­men med dig danne sig et samlet overblik over din graviditet i forhold til din situation
 • tale med dig og din partner om, hvilke tanker og fore­stillinger I har om det at blive en familie, herunder de fysiske, følelsesmæssige og sociale forandringer, der er i forbindelse med graviditeten. Her kan det even­tuelt være aktuelt at drøfte et tidligere fødsels- og ammeforløb
 • præsentere dig for de tilbud, vi har til dig i gravidi­tets-, fødsels- og barselsforløbet, og planlægge dit forløb i samarbejde med dig. Hvis det er relevant vil hun henvise dig til undersøgelser og tilbud, der ræk­ker udover basistilbuddet
 • ved behov, undersøge og vurdere din graviditet og dit helbred
 • vejlede dig i, hvordan du kan ændre din livsstil, hvis du har brug for at ændre på dine spise-, drikke- eller rygevaner
 • tale med dig om, hvad du kan forvente dig af gravidi­tetens udvikling frem mod næste jordemoderkonsul­tation

Graviditetsuger ca. 29

Undersøgelse Jordemoderkonsultation

Varighed ca. 30 min.

Din jordemoder vil:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • undersøge dig for svangerskabsforgiftning og sukker­syge og vurdere, om barnet vokser, som det skal, og om der er tegn på, at du vil føde for tidligt
 • undersøge og vurdere din graviditet og dit helbred
 • hvis du har en rhesusnegativ blodtype, vil jordemode­ren undersøge, om du har brug for en indsprøjtning, der forhindrer, at du danner antistoffer mod dit barns blod. Ved behov bestiller jordemoderen tid til denne indsprøjtning
 • tale med dig om, hvad du kan forvente dig af gravidi­tetens udvikling frem mod næste jordemoderkonsul­tation

Graviditetsuger ca. 36

Undersøgelse Jordemoderkonsultation

Varighed ca. 30 min.

Din jordemoder vil:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • tale med dig og din partner om jeres forestillinger og ønsker for fødslen og samle op på jeres deltagelse i fødsels- og forældreforberedelse samt på eventuelle spørgsmål om amning. Det kan være en fordel, hvis du i forvejen har læst afsnitttet om fødslen og amning-en i denne mappe
 • undersøge dig for sukkersyge og svangerskabsfor­giftning og vurdere, om barnet vokser, som det skal
 • undersøge, hvordan barnet ligger. Hvis barnet ikke ligger med hovedet nedad, vil du blive henvist til en ultralydsundersøgelse og eventuelt få tilbud om en vending af barnet.
 • undersøge og vurdere din graviditet og dit helbred
 • i samarbejde med dig lægge en plan for din fødsel
 • tale med dig om, hvad du kan forvente dig af gravidi­tetens udvikling frem mod næste jordemoderkonsul­tation

Graviditetsuger ca. 38

Undersøgelse Jordemoderkonsultation

Varighed ca. 30 min.

 Din jordemoder vil:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • undersøge dig for sukkersyge, svangerskabsforgift­ning og vurdere, om barnet vokser, som det skal
 • tale med dig og din partner om fødslen
 • undersøge og vurdere din graviditet og dit helbred
 • tale med dig om, hvad du kan forvente dig af gravidi­tetens udvikling frem mod næste jordemoderkonsul­tation

Graviditetsuger ca. 40

Undersøgelse Jordemoderkonsultation

Varighed ca. 30 min.

Din jordemoder vil:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • undersøge dig for sukkersyge, svangerskabsforgift­ning og vurdere, om barnet vokser, som det skal
 • følge op på samtalen ved sidste konsultation om dine og din partners tanker omkring den forestående fødsel
 • undersøge og vurdere din graviditet og dit helbred
 • tale med dig om, hvad du kan forvente dig af gravidi­tetens udvikling frem mod næste graviditetskontrol
 • Informere dig om hvornår du skal ringe og bestille tid til en udvidet graviditetskontrol der foregår på Akut Modtagelse for Gravide

Graviditet efter terminsdatoen

Graviditetsuger ca. 41

Ofte fortsætter graviditeten ud over terminsdatoen. Det er helt normalt. Når du er gået over terminen, skal du stadig være opmærksom på ændringer i din tilstand.

Kontakt derfor altid Akut Modtagelse for Gravide, hvis du oplever:

 • Blødning
 • Stærke smerter i maven
 • Stærk hovedpine, flimren for øjnene, kvalme, trykken for brystet eller hvis du pludselig får meget vand i kroppen
 • Mindre fosterliv end vanligt
 • Får tiltagende kløe på kroppen
 • Utryghed

Vi tilbyder dig en graviditetskontrol omkring uge 41+.

Når du er 40 + 6 graviditetsuger, skal du ringe til

igangsættelsesjordemoderen på telefon 48 29 22 92 mellem kl. 11.00 – 12.00. Her bestiller du tid til den udvidede graviditetskontrol på Akut Modtagelse for Gravide G0131, hvor vi også vil tage en snak med dig om det videre forløb.

Graviditetsuger ca. 41

Undersøgelse Udvidet graviditetskontrol

Se videoer:
Vi anbefaler, at du og din partner ser vores små informationsvideoer igennem forud for den udvidede jordemoderkontrol. Klik her for at se videoerne om i​gangsættelse af fødsel

Vi har fokus på, hvad I kan forvente, når fødslen skal sættes i gang, hvad der er jeres muligheder og hvad vi kan tilbyde. 

Ved den udvidede kontrol vil jordemoderen:

 • tale med dig om, hvordan du har det
 • undersøge dig for sukkersyge, svangerskabsforgiftning og vurdere, om barnet vokser, som det skal
 • tilbyde dig en CTG-undersøgelse. Dette er en undersøgelse, hvor vi måler barnets hjerteaktivitet og livmoderens sammentrækninger
 • tilbyde dig en indvendig undersøgelse af din livmodermund og -hals og eventuelt tilbyde dig en hindeløsning. Hindeløsning betyder, at jordemoderen med sine fingre løsner fosterhinderne. Formålet med hindeløsningen er at modne livmoderen, så den enten går i gang med at producere veer selv eller er mere klar til, at vi eventuelt sætter din fødsel i gang på et senere tidspunkt

Der kan komme lidt tegnblødning efter undersøgelsen, hvilket er helt normalt. Hindeløsning kan kun lade sig gøre, hvis din livmodermund er lidt åben i forvejen

 • tale med dig om, hvilke forestillinger og spørgsmål du har om at få fødslen "sat i gang"
 • planlægge, hvornår du skal komme til igangsættelse

Igangsættelse af fødslen

Vi anbefaler igangsættelse af fødslen, hvis du ikke har født ved uge 41 + 4, da vi stiler mod, at du har født senest 2 uger efter terminen, det vil sige ved fulde 42 graviditetsuger.

Beslutningen om at sætte fødslen i gang, tages på bag­grund af en samtale mellem dig/jer og en jordemoder og/eller læge. Du vil blive grundigt informeret om igang­sættelse og stil gerne spørgsmål undervejs, hvis du er i tvivl om noget. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og velinformeret.

Ønsker du ikke at få sat fødslen i gang på dette tidspunkt, vil vi i stedet for tilbyde dig tætte kontroller på Akut Modtagelse for Gravide.

Generelt om fosterundersøgelser

De fleste graviditeter forløber helt som forventet og afsluttes med, at kvinden føder et velskabt barn. Vi ved dog, at ca. 2% fødes med større eller mindre handicap og/eller kromosomfejl, derfor tilbyder vi forskellige former for fosterdiagnostik. Formålet med tidlige skanninger (før 11. uge) er at afgøre:

 • Om graviditeten sidder rigtigt inde i livmoderen
 • Om der er ét eller flere fostre
 • Om fosterhjertet slår, hvilket først med sikkerhed kan ses efter 7. graviditetsuge
 • Fosterets længde for at fastslå fødselsterminen

Du kan i det følgende læse om moderkageprøve, fostervandsprøve og ultralydsskanning.

Læs om 1. trimesterskanning

Læs om 2. trimesterskanning

Ventetid i ambulatoriet

Nogle gange tager det kortere tid at skanne, end den tid der er afsat. Vi afslutter skanningen, når vi har set det, vi skal.​

Vi gør vores yderste for, at der ikke skal opstå ventetid. Alligevel kan vi ikke helt undgå det. Når det sker, kan det skyldes:

 • akutte patienter
 • ekstra undersøgelser
 • pludselige ændringer i de planlagte behandlinger
 • at en undersøgelse tager længere tid end planlagt

Vi håber på din forståelse.​

Det kan være en god idé at medbringe noget læsestop eller andet, du kan bruge tiden på. Det kan også være rart eventuelt at have lidt med at spise og drikke.

Der er altid mulighed for at få koldt vand at drikke i ambulatoriet.

Der er også mulighed for at købe mad i kiosken i stueetagen på hospitalet.

Moderkageprøve og fostervandsprøve

Hvis der er risiko for Downs syndrom, andre kromosom-sygdomme eller visse arvelige sygdomme, bliver du tilbudt en moderkageprøve eller en fostervandsprøve​.

Moderkageprøven

Moderkageprøven kan tages fra du er 10 uger + 0 dage. Undersøgelsen har høj diagnostisk sikkerhed. Undersøgelsen er forbundet med en risiko på ½-1% for spontan abort efter indgrebet. Moderkageprøven sendes til undersøgelse for kromosomfejl og visse arvelige sygdomme hos fostret på Rigshospitalet. Svartiden varierer afhængig af undersøgelsens formål.

Sådan foregår en moderkageprøve
Prøven tages med en tynd kanyle, som stikkes gennem kvindens maveskind. For de fleste gravide føles dette stik - ligesom ved en blodprøve. Mens prøven tages, bliver der skannet på maven, så lægen er sikker på ikke at ramme fostret. Selve prøven tager 5-10 minutter, og bagefter bør du ligge og slappe af ca. et kvarter.

Det er en læge, der tager prøven sammen med en sygeplejerske. Inden prøven foretages en kort ultralydskanning, hvor man ser fostrets hjerte, hvor mange fostre der er, og om fostrets størrelse svarer til den forventede alder. Du er velkommen til at have en voksen ledsager med. Der er ingen særlige forberedelser.

Efter prøven
Vi anbefaler, at du tager det med ro i et døgns tid. Nogle kan få ubehag i form af tyngdefornemmelse og menstruationslignende smerter. Det vil som oftest fortage sig i løbet af et døgn. Ved behov kan du tage paracetamol-tabletter (fx Pinex, Panodil eller Pamol), der hjælper mod smerter og sammentrækninger i livmoderen. Tabletterne fås i håndkøb.
Opstår der sivende fostervand, blødning eller vedvarende stærke smerter, bør du kontakte vagtlægen eller akutsygeplejersken, tlf. 4829 5965.

Svar på prøven
Hvis alt er normalt, vil du inden for en uge modtage et brev med svar i forhold til de mest almindelige kromosomfejl, som fx Down syndrom. Vi oplyser også gerne om barnets køn, hvis du vil vide det. Det tager længere tid at undersøge for de sjældnere kromosomfejl, så du får først endelig besked efter ca. 2-3 uger. Skulle der mod forventning være tale om afvigelser fra det normale, bliver du kontaktet telefonisk.

Fordele og ulemper
Moderkageprøven har den fordel, at den kan tages tidligt i graviditeten. Ulemperne er, at man ikke kan undersøge for rygmarvs- og bugvægsbrok, og at prøven i sjældne tilfælde ikke giver et sikkert svar, hvorfor det kan være nødvendigt at tage en fostervandsprøve.

Fostervandsprøven

Fostervandsprøven har den ulempe, at prøven først kan tages når du er 16 uger + 0 dage. Til gengæld har prøven den fordel, at man kan undersøge for rygmarvs- og bugvægsbrok.

Vi ved, at disse indgreb er forbundet med mange overvejelser, nervøsitet og bekymring. Derfor forsøger vi at give dig høj grad af kontinuitet i undersøgelses- og behandlingsforløbet.

Ultralydsskanning

Ultralyd er lydbølger med så høj frekvens, at de ikke kan høres af det menneskelige øre. Man kan heller ikke mærke lydbølgerne. Lydbølgerne reflekteres af det væv de rammer, og ved hjælp af avanceret udstyr dannes et billede på skærmen.

Er det skadeligt at blive skannet?
Nej, ultralydsskanning af gravide har været anvendt siden midten 1960'erne, og der er aldrig fundet tegn på skadelige virkninger - hverken hos fostret eller den gravide.

Hvem møder jeg i Ultralydsklinikken?
Læger samt specialuddannede jordemødre og sygeplejersker udfører skanningerne.
Nogle skanninger foretages udelukkende af læger. Det drejer sig typisk om specielle skanninger - fx særlige skanninger af fostrets hjerte. Hvis der er mistanke om misdannelser eller ultralyd​sbilleder, der er svære at tolke, vil en læge altid blive inddraget.

Skal jeg foretage mig noget inden undersøgelsen?
Der er ingen særlige forberedelser, men det kan være en god idé at tømme blæren inden undersøgelsen.

Hvordan foregår en skanning?
Undersøgelsen foregår på maveskindet, men af og til er det nødvendigt at skanne gennem skeden, især tidligt i graviditeten, eller hvis særlige forhold skal belyses, f.eks. moderkagens placering i forhold til livmoderhalsen. Der er ingen smerter forbundet med undersøgelsen.

Hvor længe varer det?
Undersøgelsen og forklaring af svaret varer samlet ca. en halv time, men det er klogt at sætte en time af til besøget, da der kan være ventetid.

Hvem kan komme med til skanning?
Du er velkommen til at have én voksen ledsager med til ultralydsskanning. Du kan ikke have børn med under 15 år. Heller ikke syge børn, som du ikke kan få passet. I sådanne tilfælde beder vi om, at du ringer og aflyser din tid og får en ny tid.

Det kræver koncentration at skanne, derfor er det hensigtsmæssigt med ro på skanningsstuen, og det er vores erfaring, at det opnår vi bedst, når der kun er én voksen ledsager og ingen børn. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at have et barn med, hvis vi finder, at graviditeten ikke udvikler sig normalt.

Der kan ikke filmes på stuen.

Hvad sker der, hvis man finder noget unormalt ved undersøgelsen?
Af og til får man mistanke om noget unormalt ved skanningen. I disse tilfælde tilbyder vi kontrol senere i graviditeten, hvor det ofte vil vise sig, at mistanken var ubegrundet. I sjældne tilfælde finder vi mere eller mindre alvorlige misdannelser hos fosteret. Ved misdannelser vil speciallæger grundigt orientere dig om problemet, behandlingsmuligheder og eventuelle konsekvenser.

Kan alle misdannelser eller sygdomme ses ved en skanning?
Det er ikke alle misdannelser og udviklingsfejl der kan ses ved en skanning. Men hvis skanningen vurderes som normal, vil det kun være ganske få ​fostre, der alligevel er syge.

Kan man se kromosomfejl ved en skanning?
Ved 1. trimester-skanningen ser man på nakkefoldens tykkelse, men kromosomfejl kan kun fastslås med sikkerhed ved at undersøge udtaget fostervand eller moderkagevæv.


Redaktør