Genetiske afvigelser hos fosteret - blodprøvetest - (NIPT)

​Blodprøvetesten NIPT kan vise sandsynligheden for de mest hyppige genetiske afvigelser hos et foster. Testen er uden risiko for fosteret.​
Redaktør