​​​​​​​

1. trimesterskanning og doubletest

​Risikovurdering for Downs syndrom (mongolisme).

Tilbud om 1. trimesterskanning i Region Hovedstaden

Når du er gravid tilbydes du at få foretaget en 1. trimesterskanning på det hospital, der er knyttet til det område, hvor du bor. ​

Tidsbestilling 

Book tid til 1. trimesterskanning på minsundhedsplatform.dk​ 

Ved du på forhånd at du venter tvillinger, skal du ringe til os og booke tid på telefon 4829 4884 mellem kl. 8.00 og 15.00.​

Hvis du er under 15 år, over 55 år eller har et mandligt CPR-nummer, kan du ikke booke tid til 1. trimesterskanning i minsundhedsplatform. Du skal i stedet ringe til det fødested, du er tilknyttet.

Valg af hospital

Som udgangspunkt får du foretaget 1. trimesterskanningen på det hospital, som er tilknyttet det område, hvor du bor.

Selv om du hører til ét bestemt hospital, er der frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du selv kan vælge hvor du vil føde. Der er dog det forbehold, at der skal være plads til dig på det hospital, du har valgt.

​Da antallet af fødsler varierer fra år til år, kan der være perioder, hvor det hospital du hører til desværre ikke har plads på det tidspunkt, hvor du skal føde. I så fald vil du blive visiteret til et af Regionens andre hospitaler.

På kortet nedenfor kan du se de fem hospitaler i Region Hovedstaden, der har fødeafdelinger. Har du spørgsmål så kontakt det hospital, som er tilknyttet det område, hvor du bor.

Billedet viser Nordsjællands Hospitals optagekommuner, som er: Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød, Egedal, Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk. 

 

Doubletest og 1. trimesterskanning

Alle gravide får tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra dig (doubletest) og en skanning af fosteret (1. trimesterskanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med din alder, finde omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom.

Hvad er Downs syndrom (trisomi 21)?

Downs syndrom skyldes oftest et ekstra kromosom 21. Det er den hyppigste medfødte årsag til psykisk udviklingshæmning. Downs syndrom indebærer et karakteristisk udseende og hos en del desuden misdannelser (hyppigst af hjertet og mave-tarm-kanalen) og andre problemer, eksempelvis med synet. Du kan finde mere information om Downs syndrom på Landsforeningen Downs Syndroms hjemmeside. Risikoen for Downs syndrom hos fosteret stiger med den gravides alder, men også yngre kvinder har en risiko.

Om undersøgelserne

Doubletest

Blodprøven kaldes en doubletest, da der bliver målt koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Resultatet af blodprøven kan altså hjælpe med til at vurdere risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget hos din egen læge og kan tages i perioden fra 8 uger + 0 dage til 13 uger + 6 dage. Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til 1. trimesterskanning, så vi har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved skanningen. Hvis din egen læge ikke har mulighed for at tage blodprøven, bedes du kontakte Ambulatorium for Gravide.​

1. trimesterskanning

Alle fostre har i den ti​dlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom.

Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden fra 12 uger + 0 dage til 13 uger + 6 dage. Skanning og risikovurdering foretages af sonografer (specialuddannede jordemødre og sygeplejersker).

Både blodprøve og ultralydsskanning er ufarlige for dig og fosteret.

Billedkvaliteten/oversigten kan være nedsat pga. ardannelse, overvægt og måden barnet ligger på.
Vi kan ikke på dette tidspunkt udtale os om barnets køn.

Inden du går hjem, vil du få tilbudt en ny tid til 2. trimesterskanning (misdannelsesskanning). Har du ikke fået tiden med herfra den dag, skal du selv tage kontakt til vores sekretær på telefon 4829 4884 og bestille tiden.

Risikovurdering

Hvis resultatet af doubletesten foreligger ved 1. trimesterskanningen, kan vi beregne den endelige risiko. Det er vigtigt, at du er klar over, at undersøgelserne ikke giver et endeligt ja/nej svar, men kun viser, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er. Kun en moderkage- eller fostervandsprøve kan med sikkerhed afgøre, om fosteret har en kromosomafvigelse.

Hvis risikoen bliver lavere end 1:300, er der ingen grund til yderligere undersøgelser (udover den tilbudte rutinemæssige 2. trimesterskanning i 18–20 uger), og du får ikke tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve.

Kun hvis risikoen er højere end 1:300, fx 1:200, får du tilbudt moderkage- eller fostervandsprøve efter samtale med en læge.

Bivirkninger

Der er ingen dokumentation for bivirkninger, skadevirkninger eller komplikationer/​risici ved ultralydsskanning.

Hvem kan komme med til skanningen

Du er velkommen til at have én voksen ledsager med til ultralydsskanning.

Du kan ikke have børn med under 15 år. Heller ikke syge børn, som du ikke kan få passet. I sådanne tilfælde beder vi om, at du ringer og aflyser din tid og får en ny tid.

Det kræver koncentration at skanne, derfor er det hensigtsmæssigt med ro på skanningsstuen, og det er vores erfaring, at det opnår vi bedst, når der kun er én voksen ledsager og ingen børn med. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at have et barn med, hvis vi finder, at graviditeten ikke udvikler sig normalt.

Bemærk venligst, at der kan ikke filmes på stuen.

Husk at medbringe din vandrejournal.

Disse​ oplysninger skal du have klar, når du ringer til os:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • CPR-nummer samt forventet fødested
  • Dato for første dag i sidste menstruation

Skanningen foregår i

Ambulatorium for Gravide, G0112
Nordsjællands Hospital, Indgang 01
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Ventetid i ambulatoriet

Nogle gange tager det kortere tid at skanne end den tid der er afsat. Vi afslutter skanningen når vi har set det vi skal.

Vi gør vores yderste for, at der ikke skal opstå ventetid, alligevel kan vi ikke helt undgå det. Når det sker, kan det skyldes:

  • akutte patienter
  • ekstra undersøgelser
  • pludselige ændringer i de planlagte behandlinger
  • at en undersøgelse tager længere tid end planlagt

Vi håber på din forståelse.

Det kan være en god ide at medbringe noget læsestof eller andet, du kan bruge tiden på. Det kan også være rart eventuelt at have lidt med at spise og drikke.​

Der er også mulighed for at købe mad i caféen i stueetagen på hospitalet. 


Redaktør