Hvor kan jeg føde

Som udgangspunkt er der frit valg af fødested. Det betyder, at du selv kan vælge, hvor du vil føde og dermed, hvor du går til jordemoder under graviditeten, uanset hvor du bor.

​Visitation og valg af fødested

Nordsjællands Hospitals interne fødevisitation

Ambulatorium for Gravide G0112
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Telefon: 4829 4580 (spørg efter visiterende sekretær)

Du tilbydes en 1. trimester-skanning (nakkefoldsskanning) på det hospital, som er tilknyttet det område, hvor du har folkeregisteradresse. Hvis du ønsker at tage imod dette tilbud, kan den bookes elektronisk via dette link: https://www.regionh.dk/selvbetjening/Sider/Nakkefoldsskanning.aspx

Du har som udgangspunkt ret til selv at vælge, hvilket offentligt hospital du ønsker at føde på. Det forudsætter dog, at der er kapacitet på det pågældende fødested, og at der ikke er særlige omstændigheder i forbindelse med din graviditet, der taler imod dette.

Den Centrale Visitation for fødsler (CVF) foretager den primære visitation efter at have modtaget dine graviditetspapirer fra egen læge. Deres formål er at sikre en optimal fordeling af gravide mellem fødestederne efter faglige kriterier, optageområder og kapacitet samt frit valg.

Ønsker du at ændre fødested til et andet hospital, kan det fødested, som du er tilknyttet forsøge at hjælpe med dette efter 2. trimester-skanningen (misdannelsesskanning), der tilbydes omkring 20. graviditetsuge. Fødestedet vil undersøge via CVF, om det er muligt at ændre fødested, hvorefter svaret vil blive sendt til din e-boks.

Har du yderligere spørgsmål til visitationsregler eller til valg af fødested, er du velkommen til at kontakte CVF.

 

Den Centrale Visitation for Fødsler (CVF)

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 4, 2. sal
2900 Hellerup

Telefon: 38674085 eller 38674084

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-12.00


Redaktør