​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om hjemmefødselsordningen

Fødestederne i Region H (undtagen Bornholms Hospital) har indgået et samarbejde vedrørende  hjemmefødsler i Region Hovedstaden, kaldet Hjemmefødselsordningen.

Jordemødre ansat på Rigshospitalet, Amager-Hvidovre Hospital, Herlev-Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital varetager således hjemmefødselsarbejdet i hele regionen (fraset Bornholm).

Fra hvert fødested indgår ca. 10-13 jordemødre, som alle har en særlig interesse i og glæde ved hjemmefødsler. Alle jordemødrene har udover hjemmefødselsarbejdet også vagter på fødegang og/eller fødeklinik.

Der er altid en jordemoder på hjemmefødselsvagt fra hvert af de 4 fødesteder. Det er mest sandsynligt at man føder med en hjemmefødselsjordemoder fra det fødested man er tilknyttet i graviditeten – men alle hjemmefødselsjordemødrene tilknyttet Hjemmefødselsordningen kan varetage hjemmefødsler hvor som helst i hele regionen.

Hjemmefødselsjordemødrene er på tilkald fra eget hjem, hvilket betyder at de kan tage direkte ud til en hjemmefødsel, så snart de kontaktes. Det er dog altid en god idé at man kontakter fødestedet i god tid når fødslen går i gang, da der nogle gange må påregnes lidt transporttid for jordemoderen.

Det er også jordemødre fra Hjemmefødselsordningen, som varetager hjemmefødselscaféerne på Gentofte Hospital, som de kommende forældre anbefales at deltage i. Caféerne er ikke fødselsforberedelse, men et forum hvor man får bred information om hjemmefødsel og har mulighed for at stille spørgsmål og eventuelt dele erfaringer. Både første- og flergangsfødende og ikke mindst deres partnere er meget velkomne til hjemmefødselscafé. Se angående datoer og tilmelding andetsteds på siden.

Kontaktinformation

Spørgsmål om Hjemmefødselsordningen kan rettes til Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator Eline Anthis 

Tlf. 91 17 53 03 

Skriv sikkert til Region Hovedst​adens hjemmefødselskoordinator med digital post via borger.dk (login med Mit​ID) 


Generelle spørgsmål

Hvis du har generelle spørgsmål om hjemmefødselsordningen, kan du sende en e-mail til Eline Anthis

Spørgsmål af privat karakter skal altid stilles via linket ovenfor. Redaktør