​​​

Ekstra omsorg og støtte under graviditeten

​Har du brug for ekstra omsorg under graviditeten, ved fødslen og i den allerførste tid som mor, kan 'Tidlig Indsats' være en hjælp for dig.

'Tidlig Indsats' henvender sig til gravide med fysiske, psykiske eller sociale problemer.

Formålet med Tidlig Indsats er

 • At dit/jeres barn bliver født sundt og raskt til terminen
 • At du og din partner styrkes til forældreskabet.
 • At du og din partner får hjælp og støtte til at afklare jeres eventuelle behov for hjælp efter fødslen.

Tidlig Indsats giver under graviditeten mulighed for

 • Undersøgelser hos specialiseret jordemoder og læge.
 • Mere tid ved undersøgelserne.
 • Hjælp til at få etableret kontakt med sundhedsplejersken under graviditeten.
 • Hjælp til at få etableret kontakt med kommunens socialforvaltning, hvis der er brug for det.
 • Hjælp til, at der i samarbejde med dig/jer og de kontaktpersoner, du/I måtte have, bliver lavet en samlet handleplan for graviditeten, fødslen og barselperioden.

Tidlig Indsats tilbyder efter fødslen

 • Ophold på barselsgangen i op til 5 dage, hvis du har behov for det.
 • Enestue, hvor din partner kan være medindlagt.
 • Mulighed for at få ekstra støtte og vejledning af en sygeplejerske.
 • Mulighed for, at vi på barselsgangen tager kontakt til sundhedsplejersken.

Samtykke, tavshedspligt og underretningspligt

Alle de sundhedspersoner du møder, har tavshedspligt og videregiver derfor ikke oplysninger til andre uden forudgående aftale med dig/jer.

Hvis der bliver behov for at samarbejde med andre relevante fagpersoner, foregår dette kun efter aftale og skriftligt samtykke med dig/jer.

Der er dog særlig pligt til at underrette de sociale myndigheder i kommunen, hvis du som gravid har et overforbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler, der risikerer at skade det ventede barn – eller hvis forhold hos dig/jer som forældre gør, at du/I og barnet skønnes at have brug for særlig støtte efter fødslen.

Vil du vide mere?

Kan du altid tale med din jordemoder eller andre fagpersoner, du har kontakt med.

Du kan få yderligere oplysninger om Tidlig Indsats-tilbuddet hos:

Koordinator for Tidlig Indsats, Signe Nyrop
Telefon: 48 29 58 58
Skriv til Signe Nyrop (send ikke følsomme og fortrolige oplysninger)

Småbørnshuset i Helsingør Kommune​

I Helsingør Kommune er vi to jordemødre til stede en dag om ugen i Småbørnshuset. Småbørnshuset i Helsingør Kommune tilbyder rådgivning og støtte lige fra graviditet til at børnene når skolealderen. Håbet og formålet med småbørnshuset er at forbedre overgangen fra hosp​ital til kommune, gøre sammenhængen mellem de forskellige instanser stærkere og gøre det lettere for de gravide og nye forældre at få råd og vejledning. 

Læs om Småbørnshuset på Helsingør Kommunes hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Redaktør