​​

Når du går over terminsdatoen

Hvis du går over terminsdatoen, som er helt normalt, tilbyder vi en udvidet graviditetsundersøgelse.​
Redaktør