​​​

Gravid og rusmiddelbruger

​Er du gravid og har du eller har du haft et overforbrug af alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjælp i Region Hovedstadens Familieambulatorium.​

Familieambulatoriets målgruppe

 • Gravide med aktuelt forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

 • Gravide med tidligere forbrug af rusmidler, overforbrug af alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

 • Gravide med en partner med forbrug af rusmidler/alkohol.

 • Børn i alderen 0-6 år, der prænatalt har været eksponeret for rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

Formålet med Familieambulatoriet

Formålet er at forebygge/reducere forekomsten af medfødte skader og sygdomme samt fejludvikling og omsorgssvigt hos børn.

Tilbud under graviditeten

Vi kan tilbyde dig:

 • Tæt kontakt med et team af jordemoder, læge, socialrådgiver og psykolog.

 • Mere tid ved undersøgelserne og hyppigere jordemoderkonsultationer.

 • Mulighed for indlæggelse til aflastning.

 • Plan for nedtrapning og substitutionsbehandling, hvis du har et aktuelt afhængighedsforbrug af rusmidler.

 • Ved behov, etablering af samarbejde med kommunens socialforvaltning for at give dig, din eventuelle partner samt dit ventede barn den bedst mulige hjælp og støtte.

Tilbud efter fødslen

Vi kan tilbyde dig:

 • Forlænget ophold på barselsgangen med mulighed for ekstra støtte.

 • Enestue, hvor din partner kan være medindlagt.

 • Efterfødselssamtale med jordemoder samt tilbud om gratis prævention.

 • Opfølgende undersøgelser af dit barn ved læge og psykolog frem til skolealderen.

 • Hvis du ikke har været fulgt i Familieambulatoriet, kan dit barn henvises til børneundersøgelse ved kendskab til eller mistanke om, at barnet som foster har været udsat for rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medicin.

Vil du vide mere?

Du kan altid tale med din jordemoder eller andre fagpersoner, du har kontakt med. ​

Kontaktinformation

Familieambulatoriet
Nordsjællands Hospital
Telefon: 4829 2604 eller 4829 2606
Telefontid: torsdag kl. 8.30 – 15.30
eller
Familieambulatoriet
Hvidovre Hospital
Telefon: 3862 2640
Telefontid: mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30, fredag kl. 8.00 - 15.00.

Redaktør