​​​

Gravid og rusmiddelbruger

​Er du gravid og har du eller har du haft et overforbrug af alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjælp i Region Hovedstadens Familieambulatorium.​

​Familieambulatoriets målgruppe

 • Gravide med aktuelt forbrug af rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

 • Gravide med tidligere forbrug af rusmidler, overforbrug af alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

 • Gravide med en partner med forbrug af rusmidler/alkohol.

 • Børn i alderen 0-6 år, der prænatalt har været eksponeret for rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medikamenter.

Formålet med Familieambulatoriet

Formålet er at forebygge/reducere forekomsten af medfødte skader og sygdomme samt fejludvikling og omsorgssvigt hos børn.

Tilbud under graviditeten

 • ​Tæt kontakt med et team af jordemoder, læge, socialrådgiver og psykolog.

 • Mere tid ved undersøgelserne og hyppigere jordemoderkonsultationer.

 • Mulighed for indlæggelse til aflastning.

 • Plan for nedtrapning og substitutionsbehandling, hvis du har et aktuelt afhængighedsforbrug af rusmidler.

 • Ved behov, etablering af samarbejde med kommunens socialforvaltning for at give dig, din eventuelle partner samt dit ventede barn den bedst mulige hjælp og støtte.

Tilbud efter fødslen

 • ​Forlænget ophold på barselsgangen med mulighed for ekstra støtte.

 • Enestue, hvor din partner kan være medindlagt.

 • Efterfødselssamtale med jordemoder samt tilbud om gratis prævention.

 • Opfølgende undersøgelser af dit barn ved læge og psykolog frem til skolealderen.

 • Hvis du ikke har været fulgt i Familieambulatoriet, kan dit barn henvises til børneundersøgelse ved kendskab til eller mistanke om, at barnet som foster har været udsat for rusmidler/alkohol og/eller afhængighedsskabende medicin.

Vil du vide mere?

Du kan altid tale med din jordemoder eller andre fagpersoner, du har kontakt med. ​

Kontaktinformation

Familieambulatoriet på Nordsjællands Hospital
Telefon: 48 29 26 04 eller 48 29 26 06
Telefontid: torsdag kl. 8.30 – 15.30

eller

Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital
Telefon: 38 62 26 40
Telefontid: mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.30, fredag kl. 8.00 - 15.00.


Redaktør