CareMum COVID-19

​Der er behov for mere viden omkring betydningen af COVID-19 infektion for graviditet og fødsel. Derfor er forskningsprojektet CareMum COVID-19 sat i gang. 

En vigtig milepæl - 1000 gravide er inkluderet i projekt CareMum-COVID19

Viden om, hvad COVID-19 betyder for graviditet, fødsel og et nyfødt barn er begrænset. Dette har overlæge Tine Clausen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling sat sig for at undersøge. 

 I perioden juni-oktober 2020 blev alle gravide, der kom til konsultationer og undersøgelser på hospitalet, inviteret med i forskningsprojektet. De, som sagde ja er både blevet podet for COVID-19 og testet for antistoffer i blodet. Projektet har med oktober måneds afslutning nået en milepæl, da forskergruppen har inkluderet 1000 gravide. 

 Såfremt du tilhører én af følgende 2 grupper vil du fortsat blive tilbudt at deltage i projektet:

  • Du testes positiv for corona under fødslen eller under indlæggelse i afdelingen
  • Du har været testet positiv for corona i din graviditet

"Målet er at finde ud af, hvor mange der har været smittet med COVID-19 under graviditeten og på fødselstidspunktet. Det kræver, at der nogen der er villige til at stille op og lade sig undersøge. Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til alle de gravide, der er med i forskningsprojektet. Nu venter der os et kæmpe analysearbejde, som vi glæder os til at komme i gang med", siger Tine Clausen. 

Alle gravide, der er blevet podet, har allerede fået svar, og langt de fleste har ligeledes fået tilsendt svar på blodprøven for antistoffer via e-Boks. De sidste deltageres svar på antistofblodprøven er desværre lidt forsinkede grundet tekniske udfordringer, men der arbejdes på en hurtig løsning.  

I er velkomne til at stille spørgsmål til projektet på fødegangen eller vores Akut Modtagelse for Gravide.

I er ligeledes velkommen til at sende en mail til projektets ansvarlige læge Tine Clausen, hvis I har behov for yderligere information om projektet.

Skriftlig information 

Du kan se skriftlig information hér på siden – samt få udleveret en kuvert med information hos din jordemoder, eller ved besøg i Ambulatorium for Gravide, på Akut Modtagelse for Gravide eller på Fødegangen.

Hør mere i videoklippet

Hvis du eller din partner er interesseret i at høre nærmere, kan I se videoklippet nedenfor. 

Varighed: 03:23 min.

I er velkomne til at stille spørgsmål

I kan spørge om jeres jordemoder eller læge i ambulatoriet om projektet eller når I kommer til hospitalet i forbindelse med fødsel, kejsersnit eller abort.

Bisidder

Husk at du/I har ret til at medbringe en bisidder, f.eks. en ven eller et familiemedlem ved samtalen. Dette gør vi ved, at vi til informationssamtalen ringer op til din ven eller dit familiemedlem, så vedkommende kan lytte til vores samtale og stille spørgsmål.

Projektansvarlige læger

Tine Dalsgaard Clausen, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. og projektansvarlig
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Paul Vignir Axelsson Bryde, læge, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Line Rode, afdelingslæge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet Glostrup

Ellen Christine Løkkegaard, professor, overlæge, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Claus Antonio Juel Jensen, overlæge, ph.d.
Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Jane Marie Bendix, jordemoder, ph.d.
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital 

Julie Milbak, lægestuderende, prægraduat forskningsårsstuderende 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital

Victoria Holten, lægestuderende, prægraduat forskningsårsstuderende
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital

 

Redaktør