Efter fødslen

​​​​​At blive far er en stor forandring i tilværelsen. Når du er tæt på dit barn, fra det er helt nyfødt, lærer du det hurtigt at kende og forstår dets signaler og behov. Dit barn kender din stemme og er tryg hos dig. Husk, at du har lige så gode forudsætninger for tilknytning til dit barn, som barnets mor. På denne side kan du læse lidt om hvad du kan gøre, som nybagt far, samt få lidt praktisk information om barselsstuer mm.

Hvad​​ kan jeg gøre?​ 

Måske har du svært ved at finde din rolle som nybagt far, men tag det roligt – det skal nok komme. 

Selvom du ikke kan amme, kan du så meget andet. Du kan stimulere barnet – bade, lege, synge og snakke og hjælpe barnet med at bøvse efter amningen, skifte ble, trøste og berolige. Det er du lige så god til som mor, med mindre det er sulten, der plager. 

Koordinér barselbesøg af familie og venner, så ikke alle besøgende kommer på én gang, og mærk godt efter, hvad I har overskud til.

Bakke op om amni​​ngen 

Din støtte og opmuntring til amningen er meget vigtig for, at det lykkes. Amning skal læres og indøves, og i den første tid behøver din partner selvtillid og tiltro til, at det fungerer. 
Hun behøver også fred og ro omkring sig, og måske kan du hjælpe med at holde større søskende og gæster beskæftiget under amningen den første tid. 

Hvis din partner ikke kan/vil amme, kan du hjælpe med at give flaske.

Omsorgs- og ansvarserkl​​​æring. 

Hvis I ikke er gift, når jeres barn bliver født, kan I registrere faderskabet for at fastslå, hvem der i juridisk forstand er far til barnet. Ved registreringen skriver I under på, at I vil drage omsorg og ansvar for barnet, og I opnår i den forbindelse fælles forældremyndighed. Læs mere på www.Borger.dkI kan indgive omsorgs- og ansvarserklæring til personregisterføreren senest 14 dage efter barnets fødsel.

Ophold på barselga​​ngen

Hvis I er førstegangsfødend​e tilbyder vi jer at blive indlagt på en af vores forældrestuer på barselsgangen.

I kan også blive indlagt på barselsgangen, hvis din partner er flergangsfødende, har haft en kompliceret graviditet eller fødsel. Det kan for eksempel være, hvis:
  • din partner har født ved akut eller planlagt kejsersnit
  • din partner har født for tidligt (før 37 graviditetsuger)
  • din partner eller jeres nyfødte barn kræver ekstra observation
  • din partner tidligere har haft amme-problemer eller er brystopereret
  • I har fået tvillinger
  • din partner har haft graviditetssukkersyge eller svangerskabsforgiftning
  • der opstår komplikationer under fødslen, fx hvis din partner bløder mere end normalt

Forældres​​tuer

En forældrestue er en enestue på barselsgangen, hvor din partner har mulighed for at blive medindlagt. 
I kan som udgangspunkt blive i to døgn. Er der forhold, der kræver længere indlæggelsestid, planlægger vi det ud fra dit særlige behov. I perioder med mange fødsler kan vi ikke garantere en forældrestue i mere end ét døgn.
Udskrivelse fra forældrestuen vil ske senest kl. 12.00.

Ma​​d

Morgenmad fås på afdelingen. Ønsker du at spise frokost og/eller aftensmad på barselsgangen, kan du købe en spisebillet i kiosken ved hovedindgangen. Din mad vil blive leveret med madvognen på barselsgangen med dit navn på.

Frokost og aftensmad bestilles senest kl. 10.00 på selve dagen. Oversigt over dagens menu vil hænge på opslagstavlen i køkkenet, og information om priser for frokost og aftensmad kan du finde på afdelingen.

Du er også velkommen til selv at medbringe din mad. Der er også mulighed for at købe et let måltid i kiosken ved hovedindgangen.​

Besøgst​​ider

Der er fri besøgstid. Da det er vigtigt at få hvilet efter fødslen, opfordrer vi til, at der bliver taget hensyn.

Netad​​gang

I har mulighed for at få gratis adgang til et trådløst netværk. I får adgang til netværket ved at henvende jer til personalet på afdelingen. Vær opmærksom på, at computeren medbringes på eget ansvar.

Undersøgelser efter fø​​​dslen

Find informationer omkring undersøgelser efter fødslen - og læs mere om dagene efter fødslen for både mor og barn​

Redaktør