​​

Hjemmebarsel

​Når fødslen og de efterfølgende timer er godt overstået, skal I og jeres nyfødte barn til at lære hinanden at kende. Det kan være rart at komme hjem til jeres egne vante og rolige omgivelser udenfor hospitalets til tider hektiske afdelinger. Vi ved, at fred, ro og uforstyrrethed er med til at fremme en god start for jer alle som nybagt familie.

Barselsophold i jeres eget hjem betyder, at du og barnet hurtigt kan komme tilbage i egne, vante omgivelser. Vi tilbyder derfor hjemmebarsel, hvilket forudsætter, at både mor og barn har det godt, og at I som nybagte forældre er parate og trygge ved at gå hjem. Hjemmebarsel giver jer fordelene ved at være hjemme i jeres vante omgivelser samtidig med, at I har tæt kontakt til jordemoderen i de første tre dage efter fødslen.

Film om forløbet ved hjemmebarsel

Varighed: 02:09


Ved hjemmebarsel skelner vi mellem, om det er første gang, du har født, eller om du har født tidligere:

Førstegangsfødende

Som udgangspunkt går I hjem fra fødegangen, når I er parate, som regel 4-6 timer efter fødslen. Vi tilbyder jer:

 • En jordemodersamtale, inden I går fra fødegangen, om det første døgn efter fødslen, både i forhold til barnets behov og i forhold til dig som nybagt mor. Jordemoderen vejleder om de ting, der er relevante at vide frem til, at vi ser jer igen dagen efter.
 • Jordemoderen sikrer, at jeres barn har været lagt til brystet og har suttet fint.
 • Dagen efter fødslen kommer vi ud og besøger jer
 • Om aftenen dagen efter fødslen ringer en sygeplejerske fra barselsgangen til jer. Hun vil tale med jer om, hvordan det går med amningen, om I synes, jeres barn trives, og om I har det godt. I har også mulighed for at stille evt. tvivlsspørgsmål
 • På tredjedagen kommer vi ud og besøger jer hjemme.

Flergangsfødende

Som udgangspunkt går I hjem fra fødegangen, når I er parate, som regel 4-6 timer efter fødslen. Inden I går hjem, tilbyder vi jer:

 • En jordemodersamtale, inden I går hjem fra fødegangen, om det første døgn efter fødslen, både i forhold til barnets behov og i forhold til dig som nybagt mor. Jordemoderen vejleder om de ting, der er relevante at vide frem til, at vi kontakter jer telefonisk dagen efter
 • Jordemoderen sikrer, at jeres barn har været lagt til brystet og har suttet fint
 • Dagen efter fødslen kontakter vi jer telefonisk for at høre, om I har det godt, og om I har spørgsmål
 • På tredjedagen kommer vi ud og besøger jer hjemme
 • Desuden kan I, de første 7 dage efter fødslen, uanset tidspunkt på døgnet, ringe til 

                                               Barselshotline 48 29 73 06


De væsentligste ting, inden I tager hjem

Der er især 4 ting, som er vigtige, at I er trygge ved, når I tager hjem:

 • at jeres barn har suttet ved brystet - eller at I har givet barnet flaske, hvis det er det, I har valgt
 • at I kender barnets tegn på sult 
 • at I har prøvet at skifte jeres barn
 • at I kender trivselstegnene, som vist på trivselsskemaet

Både på vores "Fødsels- og forældreforberedelse" kurser og i jordemoderkonsultationen hos din egen jordemoder, vil vi inden fødslen tale med jer om hjemmebarsel. Det vil derfor være en god ide, at I, som par, begge deltager. I vil selvfølgelig også få en grundig vejledning på fødeafdelingen, før I går hjem efter fødslen.​

Hvad kan I forvente jer af hjemmebarsel og jordemoderens forskellige besøg?

Hjemmebesøg dagen efter fødslen (førstegangsfødende)

Jordemoderen vil ved besøget tale med jer om, hvordan det går med at amme og vurdere jeres barns trivsel. Hun vil vejlede i amning samt give råd og vejledning om jeres barn. Hun vil tale med dig om din fysiske tilstand, hvor meget du bløder, og om du har smerter.

Telefonopringning dagen efter fødslen (flergangsfødende)

Jordemoderen vil tale med jer om, hvordan det går med at amme, og høre om jeres barn trives og er vågent. Hun vil vejlede i amning samt give råd og vejledning om jeres barn. Hun vil tale med dig om din fysiske tilstand, hvor meget du bløder, og om du har smerter.

Hjemmebesøg 2 -3 døgn efter fødslen (både første- og flergangsfødende)

Inden I tager hjem fra fødegangen, aftaler vi, hvornår en jordemoder vil besøge jer derhjemme.

Jordemoderen vil ved besøget 2-3 døgn efter fødslen sikre sig, at mor og barn har det godt. Hun vil drøfte med jer, hvordan i oplever, at jeres barns trives, og hvad I særligt skal være opmærksomme på.

Hun vil lave en opfølgning på din fysiske tilstand efter fødslen og på, om amningen er etableret.

Hun gennemgår fødslen med jer, og I drøfter det, der er vigtigt for jer.

Jeres barn vil få taget hælprøve (PKU) samt få lavet en høre screening (læs mere i afsnittet "Barnets trivsel"). Besøget giver jer lejlighed til at drøfte de spørgsmål, I er stødt på i de første dage efter fødslen.

Barselshotline

Hvis der opstår problemer, når I kommer hjem, eller I har brug for at tale med en sygeplejerske eller jordemoder, kan I hele døgnet de første 7 dage efter fødslen, ringe på vores barselstelefon.

Barselshotline 48 29 73 06

Kontakt til os via barselstelefonen kan benyttes de første 7 dage efter fødslen, og indtil I har fået etableret kontakt til jeres sundhedsplejerske.

Ved behov kan I få en planlagt aftale til en ambulant kontrol i vores Barselsambulatorium. Barselsambulatoriet er kun åbent efter forudgående aftale på hverdage kl. 8.00 - 15.00 og ligger på Barselsafsnit G0142. 

Redaktør