​​​​

Barsel på hospitalet

På barselsgangen har I som familie mulighed for at lære jeres barn at kende i trygge omgivelser.​

Lidt om os

Vi har 17 forældrestuer/enestuer på barselsgangen, hvor både mor, partner og det nyfødte barn kan være sammen. Vi tilstræber, at man har enenestue, men nogle gange kan det være nødvendigt at man deler stue med anden nybagt familie.

Som barslende familie kan man ankomme i afsnittet hele døgnet. Når I ankommer til afdelingen, bliver I modtaget af en sygeplejerske, som vil tale med jer om jeres behov og forventninger til indlæggelsen. Særligt vil vi gerne høre jeres forventning til ammeforløbet, hvis du ønsker at amme.

Sygeplejersken vil observere, at mor og barn har det godt efter fødslen og vil vise jer rundt på afdelingen. Første gang du skal på toilettet, anbefaler vi, at du ringer efter din sygeplejerske. Vi anbefaler også, at I ringer efter sygeplejersken, første gang I skal pusle jeres barn samt når jeres barn skal ammes første gang.

En sygeplejerske varetager plejen af 3-5 familier, så hvis I oplever lidt ventetid når I trækker i snoren, er hun hos en anden familie. Men hun ser altid jeres kald og vil komme hurtigst muligt.

På Barselsgangen er vi ca. 30 sygeplejersker. Vi har stor diversitet inden for alder og erfaring med specialet.

Amning/ernæring af jeres barn

Vi har fem sygeplejersker med certificeret ammeuddannelse, der sikrer at alle sygeplejersker er opdateret indenfor det sidste nye om amning.
Etablering af amningen starter lige efter fødslen og er almindeligvis fuldt etableret ca. 14 dage efter fødslen.
I starten af jeres indlæggelse vil vi tale med jer om udviklingen i amningen de første dage, hvad I selv kan gøre og hvad vi kan hjælpe med, alt efter jeres situation. Løbende vil vi spørge jer om, hvor I selv synes I er i denne udvikling og tage udgangspunkt i dette i vores vejledning.

Mere om amning og ernæring af jeres barn finder I på denne side​.
Særligt vil vi anbefale, at I læser En god start på amning, hvor der også er nyttige links.
Hvis jeres barn flaskeernæres, så vælg vejledningen Sutteflaske til nyfødte.

Udskrivelse

Når I er klar til at tage hjem, aftaler I et cirka tidspunkt med jeres sygeplejerske, af hensyn til planlægning af jeres udskrivelse. 
I kan forberede jer ved at se på listen i pjecen; Til forældrene efter fødslen​, som I får udleveret hos os.

Sygeplejersken vil runde forløbet af med jer og sikre, at I har fået de relevante informationer I har brug for. Hun vil i samarbejde med jer drøfte jeres barns trivsel og hvad I særligt skal være opmærksomme på, herunder om amningen er etableret i det omfang det kan forventes. Jeres barn vil få taget hælprøve (PKU) samt få lavet en hørescreening (læs mere i afsnittet "barnets trivsel"). Hvis I ønsker at gå hjem inden 48 timer, får I en tid i Barselsambulatoriet til PKU og hørescreening, da barnet skal være minimum 48 timer gammelt når prøven tages.

Vi forventer, at I selv sørger for hjemtransport efter udskrivelsen.

Inden I går hjem, tilstræber vi at I bliver tilbudt en gennemgang af fødslen med en jordemoder, hvor der bliver taget udgangspunkt i jeres oplevelser og de spørgsmål I måtte have. I meget travle perioder kan dette ikke altid efterkommes.

Vi ønsker altid at høre om jeres oplevelser og sætter pris på ris og ros. Tøv aldrig med at tage kontakt til os. I vil efter hjemkomst få tilsendt et spørgeskema i eBoks, som vi håber I vil udfylde. Skemaet handler om jeres graviditet, fødsel og barsel.

Lidt praktisk

​Find vej

Du finder Barselsgang G0142/G1543 ved at gå ind ad hovedindgangen, indgang 01. Tag elevatoren eller trapperne til plan 4.

Find kontaktinformationer til ​Barselsgangen

Mad

Der tilbydes fuld forplejning til de indlagte mødre. Udover tre faste måltider tilbyder vi the, kaffe og brød til indlagte mødre.

Som medindlagt partner tilbydes du morgenmad i afdelingen. Ønsker du at spise middagsmåltid og/eller aftensmåltid på Barselsgangen, skal du bestille og betale det i kiosken i forhallen inden kl. 10.00. Maden vil blive leveret med madvognen på Barselsgangen med dit navn på.

Medbring

Mor bedes medbringe toiletsager og tøj. Når man lige har født, er det rart at komme hurtigt i sit eget tøj igen. Medbring derfor komfortabelt tøj, hvor det er nemt at komme til at amme herunder en amme bh.

Far bedes medbringe toiletsager, et badehåndklæde og almin­deligt tøj.

Af hygiejniske årsager bedes I medbringe indendørs fodtøj.

Det nyfødte barn: Til jeres barn skal I medbringe babydyne og tøj til brug på barselsgangen og hjemturen. Tag rigeligt med, der går noget til de første dage.

Bind, bleer samt øvrigt pusleudstyr er til rådighed på barselsgangen.

Besøgstid

​Vi har ingen faste besøgstider. Det er helt op til jer som familie om man ønsker besøg. Vi anbefaler, at man prøver at undgå for mange besøgende samtidig, men laver aftaler med jeres gæster om at komme i mindre hold. Det er vigtigt, at få hvilet efter fødslen, derfor beder vi om, at der også vises hensyn til medpatienterne.

Telefon

Mobiltelefoner må gerne benyttes i afdelingen under hensyntagen til de andre familier. Telefonen skal være på lydløs om natten. Mobiltelefoner må ikke medbringes på operationsgangen.

Oprydning

Vi forventer, at I rydder op efter jer selv og jeres gæster i løbet af dagen, og inden I tager hjem. Brugt service stilles i mad­vognene på gangen og brugte vaser/gamle blomster stilles i skyllerummet.

Hotline/​​Barselsambulatorium

Får I brug for hjælp, efter I er kommet hjem, kan I kontakte os på vores Barselshotline. 

Find kontaktoplysninger til ​Barselshotline

Her kan I få telefonisk hjælp fra en sygeple­jerske hele døgnet, indtil I har haft kontakt til sundhedsplejersken. Det vil primært dreje sig om spørgsmål vedrørende amning og spædbarnspleje. Vores Hotline er åben hele døgnet. Ved mindre akutte problemer gerne i tidsrummet 8.00-15.00. Barselsambulatoriet er åbent på hverdage kl. 8.00-15.00 og ligger på Barselsafsnit G0142.

Den første uge kan du også henvende dig med problemer/spørgsmål med relation til fødslen, derefter skal du gå til din egen læge.

Er der brug for det, får I en tid til en ambulant kontrol i Barselsambulatoriet. 

Ved tegn på brystbetændelse må I kontakte os i hele ammeperioden.

Redaktør