​​​​​​​​​

Om barnet

​Her kan I finde informationer om barnet efter fødslen. I kan også læse om høreprøve og PKU-prøven samt barnets sovestillinger.

Barnets trivsel

Her kan I se en række tegn på, at jeres barn har det godt.

Det er fx når barnet:

  • er livligt ved pusling
  • er tilpas og interesseret i at sutte
  • har god hudfarve (ikke grå og bleg)
  • er veltilpas det meste af tiden (ikke sløv og slap)
  • har våde bleer, der ikke lugter grimt (ca. 6 våde bleer i døgnet, når mælken er løbet til).

Klik på billederne for at se dem i stort format.


På billedet står der hvad man skal være opmærksom på vedrørende barnets trivsel

Afføring

Barnets afføring giver også et fingerpeg om, hvordan barnet har det. Afføringen ændrer sig inden for de første 4 døgn fra sort til gul. Både børn, der bliver ammet og flaskeernærede børn, skal helst have afføring dagligt.

Når barnet er 1 måned gammel, kan der hos børn, der ude­lukkende ammes, godt gå op til 1 uge mellem afføringerne.

Navlen

Navlestumpen falder normalt af inden for 10 dage.

Der skal ikke gøres noget ved navlestumpen, medmindre der opstår rødme omkring navlen, eller den bliver snasket og ilde-lugtende. I så fald skal den vaskes med vand og mild sæbe. Hvis det ikke hjælper, så kontakt sundhedsplejersken eller din egen læge.

 Husk altid at vaske hænder når I har rørt ved navlen, da der er bakterier omkring navlestumpen, indtil den er faldet af, og navlen er helet.

Babyvask og hårvask

Vi anbefaler, at barnet er mindst 2 døgn gammelt før det første bad. Når I bader barnet, så vær opmærksom på, at der ikke må komme sæbe eller olie i badevandet, før navlen er helet. Det er ikke nødvendigt at bruge sæbe, når I skifter ble eller bader/vasker barnet.

Gulsot

Mange børn får lidt gulsot 3-5 dage efter fødslen, hvilket er helt normalt. Det skyldes en umoden lever og nedbrydning af den medfødte høje blodprocent. Får barnet gulsot, farves huden af det gule affaldsstof bilirubin. Den gule farve ses først i barnets ansigt. Efterhånden bevæger den gule farve sig nedad på kroppen. Jeres barn kan også blive gul i øjnene. Når din mælk løber til, og barnet får mere mad, kan leveren bedre nedbryde farvestoffet, og den gule farve aftager. De færreste børn bliver påvirket af gulsoten. Enkelte kan dog blive meget gule, sløve, sove meget og spise mindre. Hvis det sker, og den gule farve er nået ned på lårene, skal I kontakte Hotline.

​Sovestillinger/forebyggelse af vuggedød

For at forebygge vuggedød anbefales det:

  • at I altid lægger jeres barn på ryggen
  • at I undgår at barnet udsættes for tobaksrøg
  • at I undgår at barnet får det for varmt, når det sover

Mens I er på hospitalet, anbefaler vi, at I ikke sover med bar­net i sengen, da den er for smal. Hvis I ønsker at sove med jeres barn i sengen, når I kommer hjem, skal I vurdere, om jeres seng er bred nok til, at der er tilstrækkelig afstand mel­lem forældre og barn.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at I ikke sover med jeres barn på maven eller hud mod hud. 

Find mere information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af vuggedød

Hælblodprøve (PKU)

Hælblodprøve (PKU) er en blodprøve, som tages fra barnets hæl. Prøven tages mellem 48 og 72 timer efter fødslen.

Blodprøven undersøges for flere medfødte stofskifte- og immundefektsygdomme.

Fra 15. januar 2024 udvides undersøgelsen til også at omfatte screening for seks alvorlige medfødte stofskiftesygdomme: galaktosæmi, klassisk homocystinuri, MPS-1 samt CPT1a, CPT2 og CACT.

Læs mere om det danske screeningsprogram for nyfødte på Statens Serum Instituts hjemmeside https://nyfoedte.ssi.dk/medfoedte-sygdomme

Sygdommene, der undersøges for, er meget sjældne, og I vil kun blive kontaktet efterfølgende, hvis prøven viser noget unormalt.

Går I hjem direkte fra fødegangen til hjemmebarsel eller føder du hjemme, vil jordemoderen tage prøven i forbindelse med hjemmebesøget.

Er I indlagt på barselsgangen, bliver prøven taget af en syge­plejerske på afdelingen. Bliver I udskrevet fra barselsgangen, før der er gået 48 timer, får I en tid i vores Barselsambulatorium.

Resultatet foreligger inden for 10 dage.

Hørescreening

Efter fødslen vil I få tilbudt en hørescreening af jeres barn. Hørescreeningen udføres for at undersøge, om barnet har en medfødt hørefejl. Høreundersøgelsen udføres nemmest, når barnet sover, det varer kun et øjeblik og gør ikke ondt.

Undersøgelsen foretages enten i forbindelse med hjemmebesøget samtidig med PKU, eller i forbindelse med udskriv­else fra barselsgangen.

Sundhedsplejersken

Jordemoderen informerer jeres sundhedsplejerske om fødslen. Hun vil kontakte jer få dage efter fødslen med henblik på første besøg 4-6 dage efter fødslen. Hvis hun ikke har kontak­tet jer på 5. dagen, anbefaler vi, at I kontakter hende. Telefon­numre til sundhedsplejen findes bagest i mappen Familieliv, som I har fået udleveret af jeres jordemoder. I kan altid kontakte sundhedsplejersken ved behov.

Vitaminer

Jeres barn har fået en indsprøjtning med K-vitamin lige efter fødslen og skal ikke have mere af dette. D-vitamin gives fra barnet er 14 dage gammelt og indtil ca. 2 år.

Fem ugers børneundersøgelsen

Fem ugers undersøgelsen er den første af de forebyggende undersøgelser, dit barn får tilbudt og har stor betydning i forhold til at opdage eventuelle medfødte, uopdagede syg­domme. De forebyggende børneundersøgelser foregår hos jeres egen læge, og du skal selv henvende dig der for at bestille tid.


Redaktør