Barsel på hospitalet

​ På barselsgangen har I som familie mulighed for at lære jeres barn at kende i trygge omgivelser.

Alt efter hvilke behov I har, vil vi tilbyde jer information, støtte og vejledning, så I bliver trygge ved den nye familiesituation.

Vi har 17 forældrestuer/enestuer på barselsgangen, hvor både mor, far og det nyfødte barn kan være sammen.

Når I ankommer til afdelingen, bliver I modtaget af en sygeplejerske, som vil tale med jer om indlæggelsen.

Vi vil gerne høre jeres forventninger til opholdet, så vi, i samarbejde med jer, kan planlægge jeres forløb på barselsgangen. Særligt vil vi gerne høre jeres forventning til ammeforløbet, hvis du ønsker at amme.

Sygeplejersken vil observere, at mor og barn har det godt efter fødslen og vil vise jer rundt på afdelingen. Første gang du skal på toilettet, anbefaler vi, at du ringer efter din sygeplejerske. Vi anbefaler også, at I ringer efter sygeplejersken, første gang I skal pusle jeres barn.

Find vej

Du finder Barselsgang G0142/G1543 ved at gå ind ad hovedindgangen, indgang 01. Tag elevatoren eller trapperne til plan 4.

Find kontaktinformationer til Barselsgangen

Mad

På barselsgangen må indlagte kvinder og pårørende gerne færdes i køkkenet, når man har afsprittet sine hænder.

Til indlagte mødre

Udover tre faste måltider tilbyder vi te, kaffe, kage og brød til indlagte mødre. Det finder du i køkkenet.

Til indlagte fædre

Du kan få morgenmad på afdelingen. Ønsker du at spise middagsmåltid og/eller aftensmåltid på barselsgangen, skal du bestille og betale det i kiosken i forhal­len inden kl. 9:30. Maden vil blive leveret med madvognen på barselsgangen med dit navn på.

Medbring

Mor bedes medbringe toiletsager og tøj. Når man lige har født, er det rart at komme hurtigt i sit eget tøj igen. Medbring derfor komfortabelt tøj, hvor det er nemt at komme til at amme herunder en amme bh.

Farbedes medbringe toiletsager, et badehåndklæde og almin­deligt tøj.

Af hygiejniske årsager bedes I medbringe indendørs fodtøj.

Det nyfødte barn: Til jeres barn skal I medbringe babydyne og tøj til brug på barselsgangen og hjemturen. Tag rigeligt med, der går noget til de første dage.

Bind, bleer samt øvrigt pusleudstyr er til rådighed på barselsgangen.

Oprydning

Vi forventer, at I rydder op efter jer selv og jeres gæster i løbet af dagen, og inden I tager hjem. Brugt service stilles i mad­vognene på gangen og brugte vaser/gamle blomster stilles i skyllerummet.

Besøgstid

Vi har ingen faste besøgstider. Prøv at undgå mange besøg samtidig ved at lave en aftale med jeres gæster. Da det er vigtigt at få hvilet efter fødslen, beder vi om, at der også vises hensyn til med­patienterne.

Telefon

Mobiltelefoner må gerne benyttes i afdelingen under hensyntagen til de andre familier. Telefonen skal være på lydløs om natten. Mobiltelefoner må ikke medbringes på operationsgangen.

Hotline / Barselsambulatorium

Får I brug for hjælp, efter I er kommet hjem, kan I kontakte os på vores Barselshotline. 

Find kontaktoplysninger til Barselshotline

Her kan I få telefonisk hjælp fra en sygeple­jerske hele døgnet, indtil I har haft kontakt til sundhedsplejersken. Det vil primært dreje sig om spørgsmål vedrørende amning og spædbarnspleje. Vores Hotline er åben hele døgnet. Ved mindre akutte problemer gerne i tidsrummet 8-15. Barselsambulatoriet er åbent på hverdage kl. 8-15 og ligger på Barselsafsnit G0142.

Den første uge kan du også henvende dig med problemer/spørgsmål med relation til fødslen, derefter skal du gå til din egen læge.

Er der brug for det, får I en tid til en ambulant kontrol i Barselsambulatoriet. Når I får en sundhedsplejerske tilknyttet, er det herefter hende, I skal kontakte.

Ved tegn på brystbetændelse må I kontakte os i hele ammeperioden.

Udskrivelse

Når I vælger at tage hjem, skal I aftale med jeres sygeplejerske, hvornår på formiddagen det bliver, af hensyn til planlægning af jeres udskrivelse. Sygeplejersken vil runde forløbet af med jer og sikre, at I har fået de relevante informationer.

Hun vil i samarbejde med jer drøfte jeres barns trivsel og hvad I særligt skal være opmærksomme på. Jeres barn vil få taget hælprøve (PKU) samt få lavet en hørescreening (læs mere i afsnittet " barnets trivsel").

Hun vil lave en sidste opfølgning på din fysiske tilstand og på, om amningen er etableret.

Hvis forløbet efter fødslen har været normalt, vil du ikke blive undersøgt eller automatisk komme til at tale med en læge inden udskrivelsen.

Vi forventer, at I selv sørger for hjemtransport efter udskrivelsen.

Inden I går hjem, vil I blive tilbudt en gennemgang af fødslen med en jordemoder, hvor der bliver taget udgangspunkt i jeres oplevelser og de spørgsmål, I måtte have. Hvis I ønsker at komme hjem, før der er gået 48 timer vil en del af denne op­følgning foregå ved jordemoder i vores barselsambulatorium. Dette skyldes, at vi først kan tage PKU efter 48 timer, samt at den sidste opfølgning på mor og barn er mest optimal på dette tidspunkt.


Redaktør