Fødslen

​Der er mange ting du kan gøre for at være en aktiv del af fødslen og vigtig støtte for kvinden. Husk af udrede jeres forventninger og behov omkring fødslen, og tal med jordemoderen så vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Tegn på, at fødslen er i gang:

 • vandet går
 • din partner får regelmæssige veer​

Hvornår skal I køre til hospitalet?

Hvis vandet går:

Når fødslen starter med, at fostervandet går, skal I altid ringe til fødegangen og tale med en jordemoder med det samme. I aftaler med hende, om I skal komme med det samme, eller om det kan vente. Hvis vandet går om natten, vil jordemoderen muligvis fortælle jer, at det er fint at vente med at komme til om morgenen/ formiddagen.

Hvis din partner får veer:

Der er ikke nogen fast regel for, hvornår I skal komme ind på hospitalet, da alle fødsler er forskellige. Det vigtigste er, at I er dér, hvor I er mest trygge. Nogle gange er det hjemme, andre gange er det på hospitalet. Vores erfaring er dog, at I får den bedste oplevelse, hvis I bliver hjemme i jeres vante omgivelser, så længe I føler jer trygge ved det. Opstartsfasen kan godt være lang, især hvis det er første gang, din partner skal føde, og det er vigtigt, at I bruger tiden derhjemme til at få hvilet så meget som muligt, så I er klar, når fødslen for alvor går i gang.​

En god tommelfinger regel er:

 • hvis din partner skal føde for første gang, bør I køre til hospitalet, når der er under 5 minutter i mellem veerne (når man tæller fra én ve begynder til den næste ve begynder, fra A-C) og veerne varer ca. 1 minut (fra A-B)
 • hvis din partner har født før, går det som regel lidt hurtigere end sidste gang. Derfor er det i højere grad din partners oplevelse af veerne, der er afgørende for, hvornår I skal komme ind på hospitalet. Fødte din partner meget hurtigt sidste gang, så ring, når I mener, der er noget under optræk. Så finder vi sammen ud af, om det er tid at komme

Hvis I er i tvivl om, hvornår det er tid til at tage af sted, eller I har brug for et godt råd, kan I altid ringe til fødegangen og tale med en jordemoder. Så finder vi sammen ud af, hvad der skal ske.

Når I har besluttet jer for at komme ind på hospitalet, skal I altid ringe først, så der kan stå en jordemoder klar til at modtage jer, når I kommer.

Hvordan kan jeg deltage i fødslen?

​Det kan være svært på forhånd at definere mandens rolle under fødslen. Det kommer helt an på, hvordan fødslen forløber, og hvordan din partner reagerer. Nedenfor kan du læse nogle forslag og ideer til, hvad du kan gøre.

Derhjemme

Når fødslen starter derhjemme, kan du dels prøve at hjælpe din partner, dels få styr på de praktiske ting. Du kan fx:

 • give hende massage eller varmepude og hjælpe med at finde gode og behagelige ligge- og siddestillinger
 • tage tid på veerne
 • finde telefonnummer til fødegangen og ringe, når det bliver aktuelt
 • sørge for mad og drikke til jer begge, både derhjemme og eventuelt noget at tage med til hospitalet

På fødegangen

Når I kommer ind på fødegangen, vil jordemoderen undersøge, om mor og barn har det godt og hvor langt din partner er i fødselsforløbet. Jo tættere din partner kommer på selve fødselstidspunktet, jo tættere bliver samarbejdet mellem hende og jordemoderen.

De fleste mænd oplever at føle sig til overs i denne del af fødslen. Du vil måske også opleve, at din partner "går ind i sig selv" og kun har overskud til at koncentrere sig om veerne og jordemoderen. Du skal ikke forvente, at I kan tale i lange sætninger, og måske udstikker hun ligefrem ordrer og glemmer at sige tak. Fødende kvinder har ikke altid overskud til at være høflige eller hensynsfulde.

Du kan forsøge at hjælpe din partner ved at:

 • opmuntre og rose hende
 • komme med en kold klud på panden
 • holde iltmasken
 • massere lænden
 • hjælpe med at finde gode stillinger

Det kan synes af lidt, men kan betyde meget. Du kan gøre meget ved bare at være der!​

Hvis du er bekymret eller utryg, så fortæl det til jordemoderen. Hun kan sagtens rumme både at tage sig af dig og din partner. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så spørg endelig.

Lige efter fødslen

Ved en normal og ukompliceret fødsel, kommer barnet op på mors mave lige efter fødslen, dels fordi barnet skal være der, hvor der er mest varme, dels fordi det fremmer amningen. Hvis du har lyst, har du mulighed for at klippe navlesnoren over.

Efter jeres barn er født, vil du formentlig opleve, at din partner bliver som forvandlet til sit normale jeg og er meget glad og lettet. Din partner skal ofte undersøges og eventuelt sys forneden. Hvis hun har stærke smerter, kan det være en stor hjælp, at du tager dig af barnet.

Når jordemoderen er færdig, vil I få ro til at være alene sammen med jeres barn.

Efter nogen tid, vil jordemoderen komme ind på fødestuen igen, hvor hun skal:

 • undersøge jeres barn
 • veje og måle jeres barn
 • give barnet K-vitamin
 • observere din partner
 • give jer gode råd og vejledning ​

Hvis din partner skal have et planlagt kejsersnit

​Hvis din partner skal have planlagt kejsersnit​, er du selvfølgelig også meget velkommen til at deltage i forløbet med samtaler/undersøgelser, forundersøgelserne inden kejsersnittet, samt på selve dagen, hvor jeres barn bliver født.

Når beslutningen om kejsersnittet skal tages, og når din partner skal til forundersøgelse inden kejsersnittet, er det en god ide, at du deltager, så I modtager samme information om kejsersnittet og kan støtte hinanden i beslutningen.

Film om forundersøgelse til planlagt kejsersnit

Varighed: 02:01

Du kan, hvis du ønsker det, deltage under hele kejsersnittet/ operationen, hvor du sidder ved hovedgærdet og kan tale med din partner. Du skal være forberedt på, at du ikke kan klippe navlesnoren, da det kun er operationspersonalet, der må stå ved det åbne sår af hygiejniske hensyn.

Når barnet er født, kan du gå over til det bord, hvor barnet bliver lagt over af jordemoderen. Her vil hun undersøge barnet. Herefter bliver jeres barn pakket varmt ind i et håndklæde/tæppe, og du kan tage ham/hende med tilbage til din partner.

Efter kejsersnittet følges I med jordemoderen til opvågningen, hvor I skal være et par timer. En sygeplejerske fra barselgangen kommer og hilser på jer. Som far til barnet er det vigtigt, at du er til stede på opvågningen, fordi du får det praktiske ansvar for barnet.

Selv om din partner får smertestillende medicin, har hun muligvis mere ondt, end hvis hun har født ved en normal fødsel. Det betyder i langt de fleste tilfælde, at der kan være brug for, at du deltager mere aktivt i plejen af jeres nyfødte barn. Bare rolig – det får du hjælp til på barselgangen.

Når fødslen ikke går som ventet

Hvis fødslen udvikler sig i en uventet retning, vil der ofte blive tilkaldt en eller flere læger. Det kan virke voldsomt, især for dig, fordi personalet vil koncentrere sig om din partner og jeres barn, og du kan føle dig lidt overset. Personalet vil hele tiden sørge for, at du bliver informeret om, hvad der sker. Ellers er det en god idé at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget.

Hvis din partner får foretaget akut kejsersnit

I langt de fleste tilfælde vil et akut kejsersnit foregå på samme måde som et planlagt kejsersnit, men proceduren kan være anderledes, fordi der er opstået en akut situation.

Nogle af de situationer, du kan opleve anderledes, er:

 • at personalet er optaget af at behandle mor og barn, hvilket gør, at de ikke har så meget tid til at inddrage dig i det omfang, du måske kunne ønske dig

 • at det kan være nødvendigt, at du venter uden for operationsstuen, indtil din partner er bedøvet

 • at du måske ikke lige med det samme bliver inviteret over til børnebordet

 • at du måske ikke får mulighed for at holde dit barn, fordi han/hun skal i kuvøse

 • at jeres barn ikke kan følge med jer på opvågningen. Til gengæld kan du følge med dit barn på børneafdelingen

 • at du ikke kan være sammen med din partner på operationsstuen

Det kan nogle gange være voldsomt at være med ved et akut kejsersnit. Både du og din partner har muligvis brug for at tale med nogle af de personer, der var med i forløbet. Den overvældende oplevelse, I har været igennem, er personalet helt klar over. Derfor vil du og din partner også opleve, at både jordemoderen og lægen vil tale med jer kort efter fødslen. Derudover vil I få tilbud om en opfølgende samtale med en jordemoder, en læge eller en sygeplejerske fra barselgangen.

Redaktør