Fødselsforberedelse

Vi åbner op for fødselsforberedelse igen fra d. 2. september 2020. På grund af coronasituationen har vi ikke lige så mange pladser som vi plejer. Hvis du ikke får en plads, er der stadig mulighed for virtuel undervisning.

​Der er fødselsforberedelse hver onsdag fra kl. 16.30-18.30 med start onsdag d. 2. september 2020. Tilmelding er nødvendig. Se her hvordan du tilmelder dig.

Link til virtuel fødselsforberedelse


Vi henviser til din kommunes sundhedspleje og øvrige kommunale tilbud til gravide. Du kan finde en oversigt over din kommunes tilbud på www.sundhed.dk/soft.

Dine andre besøg i graviditeten

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt.

Jordemoderbesøg, skanninger og lægekonsultationer med én rask, voksen ledsager

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt, og din partner eller en voksen pårørende er velkommen til at deltage.

Børn må ikke komme med til kontroller eller på besøg på hospitalet. 

Mistanke om corona

Du må ikke møde op på hospitalet, hvis du har symptomer på Covid-19.

Gravide, som har sygdomstegn eller er syg

Milde symptomer – bare bliv hjemme (se sundhedsstyrelsens anbefalinger)

Ved behov for lægelig vurdering skal den gravide henvende sig telefonisk til egen læge eller 1813 for at blive henvist til hospitalet.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig ved Covid-19 symptomer

https://www.nordsjaellandshospital.dk/undersoegelse-og-behandling/undersoegelser/Sider/test-for-coronavirus.aspx

Hvis du oplever symptomer relateret til graviditeten, så kan du kontakte:

Ambulatorium for Gravide: 48 29 48 84, alle hverdage kl. 8.00 - 15.00.

Kun akutte henvendelser:

Akutmodtagelsen for Gravide: 48 29 37 56.

Generelle anbefalinger

Du kan holde dig opdateret om, hvordan du skal forholde dig som gravid og ammende i forhold til corona gennem Sundhedsstyrelsens hjemmeside på coronasmitte.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ambulatorium for Gravide på 48 29 48 84 kl. 8.00 - 15.00 på hverdage. 
 


Redaktør