Aflysning af fødselsforberedelse

​Fødselsforberedelsen er desværre aflyst indtil videre på grund af den nuværende coronasituation i Danmark.

​Vi ønsker at forebygge risiko for smitte med coronavirus. Derfor aflyser vi dit kommende besøg hos os, hvor du skulle have være til fødselsforberedelse i vores auditorium på Nordsjællands Hospital.

Link til virtuel fødselsforberedelse


Baggrunden for aflysningen er, at Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip nu betragter gravide og ammende som en særlig risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus. Vi ønsker derfor ikke at afholde større arrangementer, som fx fødselsforberedelse for gravide, hvor der møder mange interesserede frem.

Vi henviser til din kommunes sundhedspleje og øvrige kommunale tilbud til gravide. Du kan finde en oversigt over din kommunes tilbud på www.sundhed.dk/soft.

Dine andre besøg i graviditeten

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt.

Jordemoderbesøg, skanninger og lægekonsultationer uden pårørende

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt, men uden pårørende. I særlige tilfælde kan din partner/pårørende deltage i undersøgelsen, hvis dette er forud aftalt med personalet. 

Den pårørende skal vente uden for hospitalet, dvs. ikke i venteværelset, ind til det bliver jeres tur.  

Mistanke om corona

For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder efter 2. marts, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet. 
 
Hvis du tror, du kan være smittet, skal du kontakte egen læge eller myndighedernes fælles coronahotline på tlf.: 70 20 02 33. Du må ikke møde op på hospitalet.

Generelle anbefalinger

Du kan holde dig opdateret om, hvordan du skal forholde dig som gravid og ammende i forhold til corona gennem Sundhedsstyrelsens hjemmeside på coronasmitte.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til aflysningen, er du velkommen til at kontakte Ambulatorium for Gravide på 48 29 48 84 kl. 8-15 på hverdage. 
 


Redaktør