Fødselsforberedelse

Vores fødselsforberedelse er aflyst indtil videre for at forebygge smitte med coronavirus. 

Vi informerer her på siden når vi er klar til at genoptage fødselsforberedelsen.

Virtuel fødselsforberedelse

Som erstatning for vores aflyste fødselsforberedelse henviser vi til vores virtuelle fødselsforberedelse.

Link til virtuel fødselsforberedelse


Vi henviser til din kommunes sundhedspleje og øvrige kommunale tilbud til gravide. Du kan finde en oversigt over din kommunes tilbud på Find en oversigt over din kommunes tilbud (link til sundhed.dk, åbner i nyt vindue).

Dine andre besøg i graviditeten

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt.

Jordemoderbesøg, skanninger og lægekonsultationer med én rask, voksen ledsager

Dine individuelle jordemoderbesøg, ultralydsskanninger og evt. besøg hos fødselslæge bibeholdes som planlagt, og din partner eller en voksen pårørende er velkommen til at deltage.

Børn må ikke komme med til kontroller eller på besøg på hospitalet. 

Mistanke om corona

Du må ikke møde op på hospitalet, hvis du har symptomer på Covid-19.

Gravide, som har sygdomstegn eller er syg

Milde symptomer – bare bliv hjemme (se sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide, åbner i nyt vindue)

Ved behov for lægelig vurdering skal den gravide henvende sig telefonisk til egen læge eller 1813 for at blive henvist til hospitalet.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig ved Covid-19 symptomer

Hvis du oplever symptomer relateret til graviditeten, så kan du kontakte:

Ambulatorium for Gravide: 48 29 48 84, alle hverdage kl. 8.00 - 15.00.

Kun akutte henvendelser

Akutmodtagelsen for Gravide: 48 29 37 56.

Generelle anbefalinger

Du kan holde dig opdateret om, hvordan du skal forholde dig som gravid og ammende i forhold til corona gennem Sundhedsstyrelsens hjemmeside på coronasmitte.dk (åbner i nyt vindue).  
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Ambulatorium for Gravide på 48 29 48 84 kl. 8.00 - 15.00 på hverdage. 
 


Redaktør