Sansefødestuer

​Syv af fødestuerne på Nordsjællands Hospital er specialindrettede til at give en særlig fødselsoplevelse med lyd, lys og levende billeder.

Blide toner, skiftende farvet lys og levende billeder på væggene. To af hospitalets fødestuer er specielt indrettede med dynamisk lys, lyd og levende billeder. Det giver en rolig atmosfære og skal samtidig påvirke fødselsoplevelsen ved f.eks. at lydene understøtter rytmen i vejrtrækningen under ve-arbejdet. Rytmen matcher bevægelserne i det visuelle udtryk, der er på den store specialskærm og farverne i rummet.

Positiv effekt undersøges

Oplevelsen af tryghed kan have en positiv effekt på kroppens evne til at udskille hormonet oxytocin, som er nødvendig for at kroppen kan producere veer. Over en periode samles alle data fra stuerne som et led i et projekt, der skal undersøge, om de rolige omgivelser har en positiv effekt på f.eks. brugen af smertelindring og fødslernes længde.

Hvis du ønsker det, kan du som fødende på Nordsjællands Hospital– så vidt det er muligt – føde på en af sansefødestuerne.


Redaktør