Hjemmefødsel

Inden du beslutter dig for en hjemmefødsel, skal du tale med din læge og jordemoder. De vil sammen med dig finde ud af, om det er en god idé at føde hjemme. Det er vigtigt, at både du og din partner er trygge ved en hjemmefødsel.

Vi kan anbefale hjemmefødsel, hvis du har en normal graviditet, og det forventes at du føder uden komplikationer. Det vil sige at:

• du er sund og rask og ikke lider af væsentlig sygdom, der kan komplicere fødslen

• dit barn ligger med hovedet nedad

• du føder til termin, dvs. i uge 37+0 til uge 41+6

• eventuelt tidligere fødsler er forløbet uden komplikationer

• du kun venter ét barn

• du er godt forberedt til fødslen både mentalt og praktisk.

Beslutningen om hjemmefødsel tages gerne så tidligt i graviditeten som muligt. Den kan ændres, hvis graviditeten ikke udvikler sig som forventet, eller hvis du ikke længere ønsker en hjemmefødsel. Inden 37. uge skal du gerne have meddelt ønsket om hjemmefødsel til din jordemoder.

Du skal være opmærksom på, at der ved en hjemmefødsel ikke er samme muligheder for medicinsk smertelindring, som der vil være, hvis du føder på hospitalet.

Graviditeten forud for en planlagt hjemmefødsel

Du følger normale jordemoderkontroller og har samme muligheder for at gå til fødsels- og forældreforberedelse som vanligt.

Du og din partner opfordres til at deltage i vores hjemmefødselscafé for at høre mere og møde andre, der planlægger hjemmefødsel eller har født hjemme før.

Caféen afholdes kl. 16.30 – 18.00 i Ambulatorium for Gravide, G0112, Nordsjællands Hospital, 3400 Hillerød. Der er ingen tilmelding – bare mød op.

Se datoer for hjemmefødselscafé her.

Når fødslen går i gang

Når du har regelmæssige veer eller vandafgang ringer du til fødegangen på samme måde, som hvis fødslen skulle foregå på hospitalet (se afsnittet "Fødslens start"). Sammen med den vagthavende jordemoder aftaler I, hvornår du/I har brug for at jordemoderen kommer hjem til jer.

Fødslen

Lige som på hospitalet vil jordemoderen hjælpe jer til at fødslen kommer til at foregå, som I bedst kunne tænke jer. Ved en hjemmefødsel er det dog meget op til jer selv at sørge for det praktiske.

Jordemoderen bliver i hjemmet hos jer i 2 timer efter fødslen. Det kan dog være nødvendigt med et jordemoderskifte, hvis fødslen overlapper flere vagtskift.

Opstår der akutte problemer i fødselsforløbet, kan der blive behov for at overflytte dig til Nordsjællands Hospital, f.eks. hvis:

• barnet har påvirket hjertelyd

• der er grønt fostervand

• du bløder meget

• fødslen varer meget længe uden fremgang

• barnet står forkert i fødselsvejen

• moderkagen sidder fast

• du har større bristninger.

Du vil da blive transporteret på hospitalet i ambulance sammen med jordemoderen. Din partner skal selv transportere sig til hospitalet.

Ambulante aftaler

Inden jordemoderen forlader jeres hjem, laver I en aftale om en telefonkonsultation med en jordemoder dagen efter fødslen og et jordemoderbesøg hjemme hos jer på 2. eller 3. dagen efter fødslen. I forbindelse med besøget laver jordemoderen hørescreening på barnet og tager hælblodprøve (PKU).

Jordemoderstuderende

I vil i graviditeten blive spurgt om, der må være en jordemoderstuderende med til fødslen. Vi vil gerne opfordre jer til at tage imod tilbuddet, fordi det er en stor og vigtig hjælp at have en jordemoderstuderende med. Samtidig er en hjemmefødsel meget lærerig for den jordemoderstuderende.


Redaktør