Hjemmefødsel

Inden du beslutter dig for en hjemmefødsel, skal du tale med din læge og jordemoder. De vil sammen med dig finde ud af, om det er en god idé at føde hjemme. Det er vigtigt, at både du og din partner er trygge ved en hjemmefødsel.

Vi kan tilbyde hjemmefødsel gennem Region Hovedstadens Hjemmefødselsordning, hvis du har en normal graviditet, og vi forventer, at du føder uden komplikationer. 

Det vil sige at:
 • du er sund og rask og ikke lider af væsentlig sygdom, der kan komplicere fødslen
 • du venter ’kun’ ét barn
 • dit barn er skønnet normalvægtigt og ligger med hovedet nedad
 • din fødsel går i gang af sig selv til terminen, dvs. i uge 37+0 til uge 41+6
 • eventuelt tidligere fødsler er forløbet uden komplikationer
 • dit BMI er under 35
 • du er godt forberedt til fødslen både mentalt og praktisk
Er der andre forhold til stede, som kan have betydning for en hjemmefødsel, vil du eventuelt blive tilbudt en samtale med en fødselslæge for at afklare, om en hjemmefødsel er forsvarlig.

Beslutningen om hjemmefødsel tages gerne så tidligt i graviditeten som muligt. Den kan ændres, hvis graviditeten ikke udvikler sig som forventet, eller hvis du ikke længere ønsker en hjemmefødsel. Inden 37. uge skal du gerne have meddelt ønsket om hjemmefødsel til din jordemoder.

Du skal være opmærksom på, at der ved en hjemmefødsel ikke er samme muligheder for medicinsk smertelindring, som der vil være, hvis du føder på hospitalet.

Vigtig information om hjemmefødsler:

Fra 1. september 2019 varetages hjemmefødsler, tilknyttet regionens fire fødesteder, af et regionalt team af hjemmefødselsjordemødre, som har særlig interesse for hjemmefødsler.

Den regionale hjemmefødselsordnings egen hjemmeside er på vej og ligeså revideret patientinformation.

Indtil da kan du få information hos din jordemoder, som også kan henvise dig til hjemmefødselscafé hos det regionale team, hvor du kan få svar på alle spørgsmål om hjemmefødsel.

Hjemmefødselscafé

Hjemmefødselscaféerne foregår fra d. 1. september 2019 på Gentofte Hospital, opgang 4, 2. sal - to gange om måneden. Dette gælder for alle hjemmefødsler i Region Hovedstaden uanset fødested.
Læs mere her og find tidspunkter for hjemmefødselscafé.

Når du går i fødsel - som hjemmefødende

Når du går i fødsel og skal føde hjemme, skal du - som tidligere - henvende dig telefonisk på dit eget fødested, som vil formidle kontakten til den vagthavende hjemmefødselsjordemoder.

Spørgsmål vedr. hjemmefødsel

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den regionale hjemmefødselskoordinator.
Afdelingsjordemoder Charlotte Goodley
Telefon 91 17 53 03
Send en mail til Charlotte Goodley


Graviditet før en planlagt hjemmefødsel

Du følger normale jordemoderkontroller og har samme muligheder for at gå til fødsels- og forældreforberedelse som vanligt på Nordsjællands Hospital. Det er vigtigt, at du og din partner taler med din jordemoder om jeres forventninger til fødslen derhjemme, så I får en god oplevelse, også hvis dette skulle indebære en overflytning til hospitalet i løbet af fødslen.

Du og din partner opfordres til at deltage i regionens hjemmefødselscafé for at høre mere og møde andre, der planlægger hjemmefødsel eller har født hjemme før. Her vil I høre mere om at føde hjemme, om fordele og ulemper, og der er mulighed for at stille spørgsmål om en eventuel hjemmefødsel til en jordemoder fra hjemmefødselsordningen.

Hjemmefødselscaféerne foregår på Gentofte Hospital, opgang 4, 2. sal, på annoncerede cafédage, både kl. 14.30 og kl. 16.45. Der er samme indhold på begge caféer. Find datoer her.

Når hjemmefødslen går i gang

Når du har regelmæssige veer eller vandafgang ringer du til fødegangen på samme måde, som hvis fødslen skulle foregå på hospitalet (se afsnittet "Fødslens start" i forløbsmappen "Familieliv"). Den vagthavende jordemoder formidler den videre kontakt til regionens vagthavende hjemmefødselsjordemødre.

Fødslen

Lige som på hospitalet vil jordemoderen hjælpe jer til at fødslen kommer til at foregå, som I bedst kunne tænke jer. Ved en hjemmefødsel er det dog meget op til jer selv at sørge for det praktiske.

Jordemoderen bliver i hjemmet hos jer i 2 timer efter fødslen. Det kan dog være nødvendigt med et jordemoderskifte, hvis fødslen overlapper flere vagtskift.

Opstår der akutte problemer i fødselsforløbet, kan der blive behov for at overflytte dig til Nordsjællands Hospital, f.eks. hvis:

 • barnet har påvirket hjertelyd
 • der er grønt fostervand
 • du bløder meget
 • fødslen varer meget længe uden fremgang
 • barnet står forkert i fødselsvejen
 • moderkagen sidder fast
 • du har større bristninger

Du vil da blive transporteret på hospitalet i ambulance sammen med jordemoderen. Din partner skal selv transportere sig til hospitalet.

Ambulante aftaler

Inden jordemoderen forlader jeres hjem, laver I en aftale om en telefonkonsultation med en jordemoder dagen efter fødslen og et jordemoderbesøg hjemme hos jer på 2. eller 3. dagen efter fødslen. I forbindelse med besøget laver jordemoderen hørescreening på barnet og tager hælblodprøve (PKU).

Hjemmebarsel efter en hjemmefødsel

Når du har født, bliver vores tilbud til jer, som nybagt familie, tilrettelagt ud fra netop jeres situation og ønsker. Her skelner vi mellem, om det er første gang, du har født, eller om du har født tidligere. Inden jordemoderen forlader jeres hjem, laver I en aftale om det videre forløb af jeres hjemmebarsel.
Læs mere om "Hjemmebarsel" her.


Redaktør