Hjemmefødselsordning


Ændringer i hjemmefødsler pga. covid-19- situationen

Du skal  være opmærksom på følgende i forbindelse med en hjemmefødsel under den nuværende situation med covid-19:

Hygiejne

Hygiejnen i jeres hjem skal være ekstra høj op til fødslen. Det betyder i praksis, at:

  • I skal gøre almindeligt grundigt rent, med de rengøringsmidler, I plejer at bruge.
  • I skal støvsuge, og vaske gulve og andre overflader flere gange ugentligt.
  • I skal gøre toiletter og køkken rent dagligt
  • I skal tørre håndtag af dagligt, og det samme gælder andre steder, som berøres hyppigt.
  • Har I særligt udstyr (fx lejet fødekar), skal dette rengøres og sprittes af både indvendigt og udvendigt, inden det bruges.

Læs mere om rengøring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Andre vigtige forholdsregler i relation til covid-19 i forbindelse med hjemmefødsel

  • Hvis er symptomer på covid-19 ved fødslens start, skal fødslen foregå på hospitalet af hensyn til din egen og jordemoderens sikkerhed.

  • Hvis nogen i husstanden oplever symptomer på sygdom, der kunne være forbundet med COVID-19, skal I testes for det, selv ved milde symptomer. Dette skal  ske via egen læge. 

  • I ugerne op til fødslen anbefaler vi, at I begrænser antallet af fysiske kontakter til et minimum eller helt afholder jer fra fysisk kontakt til andre, som det ikke er nødvendigt for jer at mødes med. Har I større børn, kan de godt komme i institution. 
  • Af hensyn til smitterisikoen for jordemoderen, som skal ud i mange private hjem, vil vi meget gerne bede om, at der kun er 1 pårørende til stede under fødslen.

  • Hvis I har større børn, beder vi om, at de bliver passet et andet sted. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør barnet, samt den voksne, der passer barnet, opholde sig i et andet rum, der ikke skal bruges under fødslen, og blive inde i dette rum til jordemoderen er taget af sted.