Hjemmefødselscafe

​På hjemmefødselscaféerne møder man andre kommende forældre, får bred information om hjemmefødsel og har mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål til hjemmefødselsordningen, er du velkommen til at skrive til hjemmefoedsel@regionh.dk. Spørgsmål med personfølsomme oplysninger som dit fulde navn og adresse, cpr-nummer osv. skal altid sendes via e-boks, som beskrevet nederst på denne side.

NB! Hjemmefødselscafeerne foregår i øjeblikket online pga. covid19. Du vil få tilsendt link til mødet ca. 4 dag før i din e-boks.

Om Hjemmefødselscafeen

Hjemmefødselscafeen er for gravide, der ønsker at føde hjemme, eller som gerne vil høre mere inden endelig beslutning om fødested. Vi anbefaler både første- og flergangsfødende, og i lige så høj grad deres partnere, at deltage i hjemmefødselscaféen. Også forældre som tidligere har født hjemme er meget velkomne.  1-2 jordemødre fra Hjemmefødselsordningen deltager.

Datoer og tidspunkt for hjemmefødselscafe

2021

​Januar
​Tirsdag 12/1
​Onsdag 27/1
​Februar
​Tirsdag 9/2
​Onsdag 24/2
​Marts
​Tirsdag 9/3
​Onsdag 24/3
​April
​Tirsdag 13/4
​Onsdag 28/4
​Maj
​Tirsdag 11/5
​Onsdag 26/5
​Juni
​Tirsdag 8/6
Onsdag 23/6​
​Juli
​Tirsdag 13/7
​Onsdag 28/7
​August 
​Tirsdag 10/8
​Onsdag 25/8

Tidspunkt

  • Hjemmefødselscaféerne foregår alle dage både kl. 14.30 og kl. 16.45. Begge hold har samme indhold.

Sted

OBS! I øjeblikket afholdes hjemmefødselscaféerne online grundet COVID-19.

Hjemmefødselscaféerne afholdes på:

  • Gentofte Hospital, opgang 4, 2.sal (jordemoderkonsultationen) – uanset hvilket fødested man er tilknyttet.

Se kort over Gentofte Hospital på hospitalets egen hjemmeside

Tilmelding

Du skal melde dig til hjemmefødselscaféen på en af ovenstående datoer via din egen jordemoder. Tilmelding er vigtig, idet der er et begrænset antal pladser på hvert hold.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret ovenfor, kan du kontakte den regionale hjemmefødselskoordinator Eline Anthis.

Telefon: 91 17 53 03

Sriv sikkert til Region Hovedstadens hjemmefødselskoordinator med digital post via borger.dk (login med NemID) 


Redaktør