Smertebehandling

​Du kan på denne side læse om både de medicinske og ikke-medicinske smertelindrende metoder, som Nordsjællands Hospital tilbyder. Det er en god idé, at I sætter jer ind i de forskellige metoder, så I kan tale med jordemoderen om hvad du gerne vil bruge - både under og efter fødslen.

Medicinsk smertelindring

Morfin

 • Morfin virker sløvende og svagt smertestillende
 • Morfin gives som en indsprøjtning eller som stikpiller
 • Morfin kan bruges tidligt i fødselsforløbet

Hvem kan få morfin?

Alle fødende, som tåler morfin, kan få det tilbudt, hvis barnet har det godt. 
Vi tilbyder ikke morfin, når vi skønner, at der er mindre end 4 timer til fødslen. 
Dette for at undgå bivirkninger hos barnet.

Hvordan foregår det?

Det er jordemoderen, der giver dig indsprøjtningen.

Hvor lang tid går der, inden morfinen virker?

Der går ca. 15-30 minutter.

Hvor godt virker morfinen?

Morfin kan tage toppen af veerne, men kan ikke fjerne smerterne. 
Halvdelen af de kvinder, der får tilbudt morfin, har gavn af den smertestillende virkning. Morfin virker samtidig let sløvende. Den sløvende virkning kan især være gavnlig tidligt i fødslen, hvis du trænger til et par timers ro. Virkningen af morfin holder i ca. 3 timer.

Er der nogen bivirkninger?

Morfin kan give kløe, kvalme og eventuelt opkastninger. Når du får morfin, får dit barn også lidt af det. Føder du kort tid efter, du har fået morfin, kan dit barn være sløvt ved fødslen og have svært ved at trække vejret. 
Børn, der er sløve, har ikke så meget lyst til at sutte. Der findes medicin, der kan ophæve virkningen af morfinen hos barnet.

Lattergas

• Lattergas virker afslappende og let berusende 
• Lattergas er en lugtfri luftart, der er blandet med ilt
• Lattergas kan bruges i den sidste del af fødslen

Hvem kan få tilbudt lattergas?

Alle kvinder, der vælger at føde på hospitalet, kan få tilbudt lattergas.

Hvordan foregår det?

Lattergas virker bedst, hvis man begynder at trække vejret i masken, så snart man kan mærke, at veen er på vej og lægger den igen, når veen klinger af. 
Du kan selv tage masken, når du har brug for den, eller din ledsager kan hjælpe dig.

Hvor lang tid går der, inden lattergassen virker?

Lattergas virker hurtigt og er ude af kroppen igen i løbet af et par minutter. Dit barn får også lidt lattergas, men udskiller det hurtigt.

Hvor godt virker lattergas?

Lattergas tager ikke smerterne, men kan gøre dig lidt ligeglad med dem. Nogle har ingen gavn af lattergas, mens andre føler, at det hjælper dem gennem veerne.

Er der nogen bivirkninger?

Lattergas kan give let hovedpine og kvalme. Der er ingen bivirkninger hos barnet.​

​​Epidural

 • Ved en epiduralblokade bliver der ført en tynd plastikslange ind i ryggen og igennem denne bliver der medicin.
 • Medicinen består af en blanding af et lokalbedøvende middel og et morfinlignende stof.
 • Når blokaden virker, kan du ikke længere mærke veerne.

Hvordan foregår det, når der bliver lagt en epiduralblokade?

Inden blokaden bliver lagt, får du målt blodtryk og lagt et drop i hånden, da epiduralblokaden kan gøre, at blodtrykket falder lidt.

Først vasker og lokalbedøver lægen det område på ryggen, hvor blokaden skal lægges. Du kan enten sidde op med krum ryg eller ligge ned på siden. Når lokalbedøvelsen virker, stikker lægen en nål ind i ryggen på dig. Det er vigtigt, at du sidder eller ligger helt stille. Gennem nålen fører lægen en millimetertynd plastikslange ind til det sted, hvor smertenerverne sidder. Derefter fjerner lægen nålen. Plastikslangen bliver liggende og bliver brugt til at give den smertestillende medicin. Det foregår automatisk ved hjælp af en lille pumpe.

Medicinen består af en blanding af et lokalbedøvende middel og et morfinlignende stof. De to slags medicin forstærker hinandens virkning, derfor kan man nøjes med en stærkt fortyndet blanding og dermed mindske risikoen for bivirkninger.
For at sikre, at dit barn har det godt, kontrollerer jordemoderen dine veer og barnets hjertelyd.

Hvordan føles det at få lagt en epiduralblokade?

Når lægen lokalbedøver dig på ryggen, spænder det lidt. Når blokaden bliver lagt, gør det ikke ondt, men det kan føles ubehageligt.

Hvor lang tid går der, inden epiduralblokaden virker?

Fra bedøvelsen er sprøjtet ind, og til den virker, går der ca. 10-15 minutter.

Hvor godt virker en epiduralblokade?

Når blokaden virker, kan du ikke længere mærke veerne. 
De fleste kvinder oplever en sovende eller prikkende fornemmelse på mave og lår. En blokade virker bedst på de smerter, der kommer fra livmoderen og i mindre grad på de smerter, der skyldes udspiling af bækkenbunden og skeden under den sidste del af fødslen.

Er der nogle bivirkninger ved epiduralblokade?

 • Dit blodtryk kan falde lidt.
 • Problemer med vandladning. Det er sværere at mærke, hvornår din blære er fuld. Hvis du ikke selv kan lade vandet, tømmer jordemoderen din blære med et kateter.
 • Hudkløe. Det morfinlignende stof, der gives sammen med epiduralblokaden, kan give gener i form af hudkløe. Hudkløen fortager sig, når blokaden fjernes.
 • Der er risiko for feber, typisk 2 til 5 timer efter at blokaden er lagt. Risikoen for feber er ca. 24 %, mod 6 % hos dem, der ikke har fået en blokade. Feberen føles sjældent generende og er uden betydning for dig eller dit barn. Feberen kan betyde, at du vil få tilbudt penicillin.
 • Fødslen varer længere. Den tid der tager at åbne sig og at presse barnet ud kan blive forlænget.

Hovedpine

Du kan få hovedpine i løbet af de første dage efter fødslen. Risikoen for at få hovedpine er 1-2 %. Hovedpinen kommer, når man rejser sig op og forsvinder, når man lægger sig ned. Hovedpinen skal behandles af en narkoselæge, ellers forsvinder den først efter flere uger. Behandlingen består i, at lægen sprøjter en lille mængde af dit eget blod ind ved rygmarvshinden.

Du har ikke større risiko for kejsersnit, men der kan være øget risiko for f.eks. anvendelse af sugekop.​

Pudendus

 • Pudendus kan bruges mod smerter i slutningen af presseperioden
 • Pudendus er en lokalbedøvelse, der gives som en indsprøjtning i skeden
 • Pudendus bedøver nerverne i skeden, så dine smerter mindskes, når barnet presses ud

Hvem kan få pudendusblokade?

Alle kvinder, der vælger at føde på hospitalet, kan få tilbudt en pudendusblokade.

Hvordan foregår det?

Der bliver givet en indsprøjtnning i hver side af skeden.

Hvordan føles det?

Det kan spænde lidt som ved en almindelig indsprøjtning.

Hvor lang tid går der, inden det virker?

Der går ca. 5 minutter.​

Ikke-medicinsk smertelindring

​​Veer opleves individuelt, jo mere afspændt du er i kroppen, jo mindre smertefulde er dine veer. Vi ved også, at jordemo­derens tilstedeværelse under fødslen kan have en betydning for kvindens smerteoplevelse, så hun har mindre behov for smertelindring. Derfor er det vores intention at være hos jer, når du er i fødslens aktive fase (se afsnittet "Den aktive fase af fødslen") og har mest brug for støtte.

Det, der kendetegner den ikke medicinske smertelindring er, at der er få eller ingen bivirkninger.

På fødegangen kan du få følgende ikke medicinske tilbud om smertelindring:

Hjælp til vejrtrækning

Ved korrekt vejrtrækning er der ingen bivirkninger, men ved hyperventilation kan du opleve svimmel­hed. Det er ufarligt for både dig og barnet, og svimmelheden vil med støtte til vejrtrækningen hurtigt gå over igen.

Ilt

Ilt på maske kan være smertestillende. Ved korrekt brug af masken er der ingen bivirkninger, men ved forkert brug kan du opleve svimmelhed. Det er ufarligt for både dig og barnet, og svimmelheden vil med støtte i brug af masken hurtigt gå over igen.

En hensigtsmæssig lejring

Det kan være svært at finde ud af, hvordan du ligger bedst i sengen, når du har ondt. Jordemoderen kan give dig råd og vejledning i brug af stillinger og eventuelle puder og tæpper. Der er ingen bivirkninger. Se også afsnittet om ve-, hvile- og fødestillinger.

Bevægelse

Bevægelse af kroppen kan virke smertelindrende, fordi det afleder opmærksomheden fra smerten samtidig med, at det hjælper barnet med at trænge ned gennem bækkenet.

Badekar og brusebad

Badekar eller brusebad kan virke muskelafslappende og smertelindrende. Vand kan virke som et jævnt, blødt modtryk mod veerne, hvilket gør, at veerne opleves kortere. Mange kvinder oplever god smertelindring i vand. Der er ingen bi­virkninger, hvis vandet er 36–37 grader varmt. Hvis vandets temperatur overstiger det anbefalede, kan det give temperaturforhøjelse hos kvinden, hvilket kan medføre temperaturforhøjelse samt forhøjet puls hos barnet. Det er en god idé at vente med karbad indtil den aktive fase, fordi det varme vand, specielt i opstartsfasen, kan svække veerne. Det kan betyde, at fødslen går i stå.

Varmepude

Varmepude kan virke muskelafslappende og smertelindrende og kan anvendes under hele fødslen.

Bivirkninger: Den skal bruges med forsigtighed, fordi der kan være risiko for forbrændingsskader. Varmepuden må ikke anvendes, hvis du har fået lagt en rygmarvsbedøvelse, da du kan have svært ved at mærke varmen, hvilket øger risikoen for forbrændingsskader.

Steriltvandspapler

Steriltvandspapler er sterilt vand, der sprøjtes ind lige under huden over lænden eller skambenet. Udover den smerte, der er forbundet med anlæggelsen af steriltvandspaplerne, er der ingen bivirkninger.

Akupunktur

Akupunktur gives til afslapning og smertelindring.

Bivirkningerne er begrænsede, men du kan opleve svimmelhed, hvilket er ufarligt. Derudover kan der være en mindre smerte, når jordemoderen sætter akupunkturnålene i.

Smertelindring efter fødslen

Efter fødslen kan du have smerter i forbindelse med efterveer eller en eventuel bristning/syning. Det kan behandles ved at give dig paracetamol (fx Pamol, Pinex eller Panodil) eventuelt kombineret med Ibuprofen (fx Ibumetin eller Ipren). Ved stærke smerter kan du også få tilbudt morfin.


Redaktør