Når du skal føde

​​Det er godt at hvile sig så meget som muligt - især hvis veerne starter om natten. Når du er i fødsel, har du brug for så meget energi som muligt. Derfor er det vigtigt, at du spiser og drikker under hele forløbet.

Når fødslen går i gang

Tegnblødning

Inden fødslen rigtigt går i gang, oplever mange, at der kom­mer lidt slim og blod fra skeden – det kaldes tegnblødning. Dette er helt normalt og ses ofte som tynd lys blødning eller brunligt udflåd. Det skyldes, at din livmoderhals stille og roligt er ved at modne, blive blød og afkorte, for derefter at gå ud i et med livmodermunden.

Det er ikke et tegn på, at fødslen er i gang, men et tegn på at de indledende forberedelser til fødslen er i gang.

Kontakt fødegangen, hvis du er usikker på, om du bløder for meget.

Vandafgang

Barnet ligger inde i livmoderen, omgivet af vand og fosterhinder. En optakt til fødslen kan være, at der går hul på disse hinder. Vandet kan gå i en stor skylle, og så er du ikke i tvivl.

Fostervandet kan også småsive, og du kan derfor komme i tvivl om, hvorvidt du har vandafgang. Op mod terminen kan man have lidt mere udflåd end sædvanligt, ligesom enkelte kvinder oplever ikke at kunne "holde på vandet" (urinen).

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har vandafgang, så tag et bind på og vent en times tid. Hvis bindet herefter er vådt og tungt, har du formentlig vandafgang. Kontakt os på fødegan­gen i tvivlstilfælde og altid, hvis vandet er grønt, da det kan være et tegn på begyndende stress hos barnet.

Efter undersøgelse på fødegangen vil vi sammen lægge en plan for, hvornår vi eventuelt skal sætte fødslen i gang. 70% får spontane veer inden for det første døgn. Har du ikke fået veer af dig selv, anbefaler vi, at fødslen sættes i gang senest 6 timer efter vandafgang. Hvis alting er normalt, og du/I har et ønske om at afvente yderligere, er det muligt, men der er en infektionsrisiko, som er stigende jo længere tid, man afventer. Vi anbefaler forebyggende antibiotika, når du er i aktiv fødsel, hvis der har været vandafgang i mere end 24 timer.

Hvornår skal du kontakte fødegangen?

Hvis din fødsel starter med veer, er det lidt sværere at sige præcist, hvornår du skal komme ind på fødegangen. Du kan sandsynligvis tage det roligt og vente med at komme, til der er gode regelmæssige veer af mindst 1 minuts varighed med 4-5 minutters interval, fra én ve starter til den næste ve starter.

Hvis du er i tvivl om, hvornår det er tid til at tage af sted til hospitalet, eller du har brug for et godt råd, kan du altid ringe til fødegangen og tale med en jordemoder. Jordemoderen og du vil sammen afgøre, hvornår det er tid til at tage af sted, men ring altid til fødegangen, inden du kommer, så vi kan planlægge din ankomst.

Vedrørende privatpraktiserende jordemødre

Du er velkommen til at invitere en privatpraktiserende jordemoder med som din ledsager, når du skal føde på Nordsjællands Hospital. Men da den privatpraktiserende jordemoder ikke er ansat i afdelingen, har hun ikke det  sundhedsfaglige ansvar for fødslen. Det har de jordemødre og læger fra Nordsjællands Hospital, der varetager fødslen. Den privatpraktiserende jordemoder kan således kun deltage som enhver anden ledsager eller pårørende som støtteperson for dig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatpraktiserende jordemødre og fødsel på Nordsjællands Hospital, er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Tine Kirk Lind på telefon 4829 5963.

Redaktør