Kejsersnit

​Kejsersnit kan for nogle kvinder være den bedste, eller eneste mulige fødselsmetode. Denne side indeholder alle informationer om både spontane og planlagte kejsersnit. Der vil altid være tilfælde, som afviger fra dette.​

Generelt

Hvem er til stede på operationsstuen?

Din partner eller en anden person, kan være hos dig under operatione​n. Foruden jer selv vil der være en narkoselæge og en narkosesygeplejerske. Der vil være to læger som skal foretage kejsersnittet og en operationssygeplejerske. Desuden vil der altid være en sygeplejerske og en jordemoder, som skal tage imod barnet. Ved akutte kejsersnit, tvillingkejsersnit og andre kejsersnit hvor det findes nødvendigt, er der desuden en børnelæge til stede.

Bemærk venligst: da Nordsjællands Hospital er et uddannelseshospital kan der også være studerende til stede.

Selve kejsersnittet

På operationsstuen vil du få lagt et drop i hånden, hvorefter narkoselægen lægger bedøvelsen​ i ryggen. Du får desuden lagt et kateter i blæren. Sygeplejersken desinficerer din mave og dækker den til med et sterilt klæde. Fødselslægen lægger et snit i huden på tværs lige over grænsen for kønsbehåringen. Der går kun få minutter fra operationen starter, til barnet er født. Når barnet fødes, vil du kunne føle, at der bliver trykket hårdt på din mave.

Jordemoderen tager imod jeres barn. Når navlestrengen er klippet, bærer hun barnet hen til børnebordet, som står ved siden af jer. Når vi har sikret os, at jeres barn har det godt, bliver det lagt hos jer. Ved planlagte kejsersnit bliver barnet oftest målt og vejet af jordemoderen på operationsstuen.

Hvad hvis fødslen starter før det planlagte kejsersnit?

Hvis du får veer eller fostervandet går før datoen for det planlagte kejsersnit, skal du kontakte fødegangen på telefon 48 29 37 41. Når du kommer ind på fødegangen vil jordemoderen undersøge dig og vurdere, hvor fremskreden fødslen er. Er din fødsel i gang, aftaler du med den vagthavende læge, om du vil forsøge at føde normalt, såfremt dette skønnes forsvarlig, eller om kejsersnittet skal foretages akut. Dette afhænger helt af årsagen til det planlagte kejsersnit

Kan der opstå komplikationer i forbindelse med kejsersnit?

Langt de fleste kejsersnit forløber uden komplikationer, men det er vigtigt at du kender de risici, der er forbundet med kejsersnit. Alle operationer og alle typer bedøvelse indebærer risici.

 • Hos ca. 1 % kan rygbedøvelsen medføre en ubehagelig hovedpine. Hovedpinen kommer, når man rejser sig op og forsvinder, når man lægger sig ned. Hovedpinen er ufarlig, men kræver nogle gange behandling

 • Blærebetændelse og underlivsbetændelse optræder lidt hyppigere end efter en normal fødsel. Det kan behandles med antibiotika

 • Man mister i gennemsnit lidt mere blod ved et kejsersnit end ved en normal fødsel, det fører dog meget sjældent (hos mindre end 3 %) til, at der er behov for blodtransfusion

 • Hos ca. 1 % opstår der betændelse i operationssåret, som kræver at man åbner såret igen og tømmer betændelsen ud. Såret i huden lader vi stå åbent og det kan normalt sys sammen igen tre dage senere

 • Lidt flere børn har vejrtrækningsproblemer efter et kejsersnit end efter en normal fødsel. Det er en forbigående tilstand, som ikke skader barnet på lang sigt, men det kan nogle gange føre til, at barnet må overflyttes til Børneafdelingens Neonatalafsnit. Vi anbefaler derfor, at det planlagte kejsersnit foretages ca. 1 uge før terminen, når barnets lunger er modne, med mindre der er andre og vigtigere forhold som taler for at gøre det tidligere

 • Alvorlige komplikationer er meget sjældne. Ved et kejsersnit har man en let øget risiko for at danne blodpropper i benene, som kan spredes til lungerne og være livstruende. Under operationen kan der opstå skader på tarm eller urinveje. Det sker meget sjældent (1-5 gange ud af 1000 kejsersnit). Skaderne kan kræve en ny operation, men vil meget sjældent give følger på lang sigt.

Har et kejsersnit betydning for næste graviditet og fødsel?

Selv om du har født ved kejsersnit denne gang, er det ikke sikkert, at du behøver at føde ved kejsersnit næste gang. Hvis de samme forhold er til stede i næste graviditet, vil vi anbefale et kejsersnit igen. Hvis ikke, er der ikke noget i vejen for at planlægge en normal fødsel næste gang. Du vil i den kommende graviditet blive tilbudt en samtale med speciallæge med henblik på planlægning af den mest hensigtsmæssige fødselsmåde.

I sjældne tilfælde (mindre end 1 ud af 100) kan arret i livmoderen briste ved næste fødsel. Vi anbefaler derfor ekstra observation under fødslen. Enkelte kvinder oplever i en kommende graviditet at moderkagen lægger sig ned over livmodermunden og vokser dybt ind i livmodervæggen, svarende til arret efter det tidligere kejsersnit. Det vil betyde, at din næste fødsel også skal foregå ved kejsersnit, og i sjældne tilfælde kan det medføre store blødninger.​

Ved planlagt kejsersnit

Forundersøgelse

Inden kejsersnittet skal du til en forundersøgelse. Du er velkommen til at tage din mand eller én anden pårørende med. Vær forberedt på, at forundersøgelsen kan tage op til 4 timer.

Film om forundersøgelse til planlagt kejsersnit

Forundersøgelsen indledes med en fælles information om det forestående kejsersnit og indlæggelsesforløbet. Informationen foregår på Barselsgangen, opgang 01, plan 4, Nordsjællands Hospital - Hillerød. Herefter vil du komme til at tale med:

 • En sygeplejerske fra Barselsgangen om indlæggelsesforløbet
 • En fødselslæge der optager journal og lytter dig på hjerte og lunger
 • En narkoselæge, der informerer dig om bedøvelse​ ved kejsersnittet

Efter disse samtaler kan du gå hjem. Inden du tager hjem, får du besked om hvor og hvornår, du skal møde, den dag du skal føde ved kejsersnit.

Faste fra midnat

Fra kl. 24 aftenen før kejsersnittet må du ikke spise eller tygge tyggegummi.

Indtil 2 timer før mødetid på afdelingen må du drikke tynde væsker, fx vand, saftevand, kaffe eller te, men ingen mælkeprodukter, altså heller ikke mælk i kaffen eller teen. Du må gerne børste tænder om morgenen.

Du må ikke bære make-up, smykker eller neglelak på operationsdagen.

Ved akut kejsersnit

Der kan være flere årsager til, at vi tilbyder dig et kejsersnit. De mest almindelige er:

 • At fødslen går i stå. Det vil sige, at der går flere timer, hvor livmodermunden ikke udvider sig, eller hvor barnets hoved ikke trænger ned i dit bækken

 • At barnet viser tegn på begyndende iltmangel. Det kan vi se på hjertelydskurven (såkaldt CTG eller STAN) eller ved at tage en blodprøve fra barnets hoved

I de fleste tilfælde har vi god tid til at forberede jer på, hvad der skal ske, men hvis vi skønner, at jeres barn har brug for at komme hurtigt ud, kan det være nødvendigt at handle meget hurtigt. Det kan virke overvældende, fordi der sker så mange ting på kort tid. Din jordemoder følger altid med over til operationsgangen.

Oftest kan kejsersnittet fortages i rygbedøvelse ​(spinal- eller epiduralbedøvelse), men i enkelte tilfælde kan fuld narkose være nødvendig. Der er altid en børnelæge til at tage sig af barnet i forbindelse med et akut kejsersnit. Du er velkommen til at have din partner eller en anden pårørende med til kejsersnittet.​

Bedøvelse ved kejsersnit

Vi anbefaler rygbedøvelse i langt de fleste tilfælde, både ved planlagte og akutte kejsersnit, da det oftest er det sikreste både for dig og barnet. I ganske enkelte tilfælde foretrækkes dog fuld bedøvelse, f.eks. hvis det skal gå meget hurtigt. Inden du bliver bedøvet, får du lagt drop i hånden og bliver tilkoblet overvågningsudstyr, så vi kan holde øje med dit blodtryk og din puls. Du får desuden ilt gennem næsen. 

Det er en narkoselæge, der lægger bedøvelsen. Det kan være lidt ubehageligt, men de færreste oplever, at det gør ondt. Rygbedøvelsen gør dig smertefri, samtidig med at du er vågen, når dit barn bliver født. Hvis du allerede under fødslen har fået en epidural som smertelindring, kan man i nogle tilfælde give dig bedøvelse i denne, så du ikke skal stikkes igen. Vi sikrer os naturligvis at bedøvelsen virker som den skal, inden vi starter på kejsersnittet.

Når bedøvelsen er lagt, oplever vi nogle gange, at blodtrykket falder kortvarigt, og man bliver utilpas og får kvalme. Hvis det sker, vil vi give dig medicin, som hæver blodtrykket igen, hvorefter ubehaget forsvinder i løbet af få minutter. Spinalbedøvelsen varer i 2-3 timer, hvorefter den gradvist aftager og du får din normale følelse og bevægelighed igen.

Hvis du skal i fuld narkose, får du først en maske med ilt foran ansigtet, som du skal trække vejret igennem i nogle minutter. Gennem droppet i hånden giver vi dig sove- og smertestillende medicin, så du falder i dyb søvn og er fri for smerter. Du bliver vækket igen på operationsstuen, men vågner først rigtig på Opvågningsafsnittet i løbet af den næste time.

​​Efter kejsersnittet

Efter operationen følger jordemoderen jer til Opvågningsafdelingen, hvor I skal være de første 1-2 timer efter operationen. Her bliver der holdt øje med dit blodtryk, puls og om du har smerter eller kvalme. Vi holder også øje med, hvor meget du bløder fra skeden og føler dig på maven for at kontrollere, om din livmoder har trukket sig sammen. Hvis du har fået rygbedøvelse, skal du være på Opvågningsafdelingen, til du kan bevæge benene. Hvis du har været i fuld bedøvelse, skal du blive på Opvågningsafdelingen, til du er helt vågen.

Jordemoderen eller barselssygeplejersken følger med og hjælper dig med at lægge barnet til brystet. Da vi har mange patienter, er det desværre ikke muligt at få andre besøgende end din ledsager, mens du er på Opvågningsafsnittet.

Hvis dit barn har brug for ekstra observation, vil en jordemoder eller barselssygeplejerske tage barnet med på Føde- eller Barselsgangen, hvor det observeres. Din ledsager er naturligvis velkommen til at følge med.

På Barselsafdelingen, afsnit G0142/G1543

Hvis det er muli​gt tilbydes du og din ledsager at have den første nat sammen på en familiestue. Personalet på Barselsafdelingen står til rådighed med råd og vejledning om amning og pleje af barnet. I visse tilfælde - bl.a. hvis du har fået foretaget akut kejsersnit - vil det være muligt at komme til at tale med den læge, der har udført kejsersnittet. I vil her bl.a. kunne tale om årsagen til kejsersnittet og konsekvenser for en eventuel kommende graviditet og fødsel.

Det er vigtigt, at du kommer op at gå så hurtigt som muligt. Du vil få tilbudt smertestillende medicin, så du hurtigt kan komme dig. Normalt vil du selv kunne klare at komme i bad og passe dit barn, dagen efter du har født. Men vi er klar til at træde til med hjælp og vejledning, hvis I har behov for det.

Indlæggelsestiden forventes at være ca. 2 døgn.

Skal stingene tages ud?

Nej, du skal ikke have taget sting ud. Såret vil normalt være syet med en type tråd, som opløses af sig selv.

Skal mavemusklerne skånes?

Ja, de første 6 uger anbefaler vi, at du ikke løfter ting, der er tungere end ca. 10 kg.

Hvor kan I henvende jer, hvis der opstår problemer?

Hvis du har problemer i løbet af den første uge efter udskrivelsen, er du velkommen til at ringe til sygepleje hotline på telefon 48 29 3706.

Kontakt til egen læge

Hvis du får feber, hvis såret bliver ømt eller rødt, eller der siver væske fra det, skal du kontakte din egen læge.

Redaktør