Her kan du føde

Når du føder på Nordsjællands Hospital, er der forskellige muligheder for, hvor du kan føde: på Fødegangen, på Fødeklinikken eller derhjemme.

​I løbet af din graviditet vil du kunne drøfte dine ønsker til fødslen med din jordemoder. Endelig beslutning om du skal føde på Fødeklinikken eller på Fødegangen, tager vi sammen med dig, når du er i begyndende fødsel, og ringer til os. Hvis du ønsker at føde hjemme, skal det gerne planlægges og forberedes i god tid inden fødslen.

Alle vores fødestuer på begge afsnit har eget toilet og brusebad. Nogle af stuerne har fødebadekar og nogle er sansefødestuer. På sansefødestuerne er der fødebadekar, og der er ophængt en stor skærm på den ene væg, hvor man kan se forskellige naturscener. Billederne følges med udvalgt musik, der er komponeret til at understøtte fødslens faser og med dynamisk og beroligende LED-belysning. Formålet med lys, lyd og billeder er at give ro og tryghed til fødslen. Man kan ikke bestille en sansefødestue på forhånd, men spørg eventuelt jordemoderen når du ringer, om der er en sansestue ledig.

Læs om sansefødestuerne 

Fødeklinik

Her kan du føde, hvis du er rask, og din graviditet er forløbet uden problemer. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal have en forventning om, at den kommer til at forløbe uden komplikationer. På Fødeklinikken tilstræber vi en hjemlig atmosfære med kontinuitet og ro. Indretningen lægger op til bevægelse under fødslen og giver gode muligheder for inddragelse mellem dig som fødende, din partner og jordemoderen. I skal have lyst til at være aktive og ønske at føde ved egen kraft uden brug af medicinske hjælpemidler. De to fødestuer på klinikken er sansefødestuer. Der er et stort fødebadekar, hvor det varme vand indgår som smertelindrende tilbud, og det er også muligt at få lattergas.

Fødegang

Her kan alle føde. Enten når det tegner til en helt naturlig fødsel, eller hvis vi forventer en kompliceret fødsel, der kræver ekstra overvågning af både mor og barn. Hvis du på forhånd ved, at du ønsker epiduralblokade som smertelindring, skal du føde på Fødegangen, fordi det kræver tættere overvågning af både mor og barn. På Fødegangen har vi ni fødestuer, hvoraf to stuer er sansefødestuer og to stuer har fødebadekar.

Hjemmefødsel

Nogle kvinder/par vælger at føde hjemme, fordi de oplever større tryghed og ro ved at være i kendte omgivelser med de mennesker, de ønsker omkring sig. Samtidig er I som familie fri for transport mellem jeres hjem og hospitalet, både ved fødslens start og i de første vigtige timer af barnets liv.

I skal være indstillede på, at en overflytning til hospitalet kan være nødvendig, hvis der opstår uventede situationer eller komplikationer.

Inden du beslutter dig for en hjemmefødsel, skal du tale med din læge og jordemoder. De vil sammen med dig finde ud af, om det er en god idé at føde hjemme. Det er vigtigt, at både du og din partner er trygge ved en hjemmefødsel. Læs mere om alt det praktiske omkring en hjemmefødsel i forløbsmappen "Familieliv", sidst i afsnittet '"Fødsel".

Du kan hente den elektroniske udgave af forløbsmappen "Familieliv" her (åbner i nyt vindue).


Her kan du føde, hvis du er rask og din graviditet er forløbet uden problemer. Fødslen skal gå i gang af sig selv til terminen, og vi skal have en forventning om, at den kommer til at forløbe uden komplikationer. På Fødeklinikken tilstræber vi en hjemlig atmosfære med kontinuitet og ro. Indretningen lægger op til bevægelse under fødslen og giver gode muligheder for inddragelse mellem dig som fødende, din partner og jordemoderen. I skal have lyst til at være aktive og ønske at føde ved egen kraft uden brug af medicinske hjælpemidler. De to fødestuer på klinikken er sansefødestuer. Der er stort fødebadekar, hvor det varme vand indgår som smertelindrende tilbud, og det er også muligt at få lattergas. 

ødeklinikken og Fødegangen ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Redaktør