10 gode råd om patientsikkerhed

​Se, hvordan du selv forbereder dig bedst muligt i dit møde med hospitalet.

 1) Spørg hellere for meget end for lidt

Det er vigtigt, at du forstår, hvad der skal ske i dit graviditets-, fødsels- og barselsforløb. Spørg hvis du er i tvivl om noget, har fået upræcise forklaringer eller modstridende råd. Spørg hellere for meget end for lidt og vær sikker på, at du forstår svarene. Ved at spørge "er det rigtigt forstået, at … ", kan du få bekræftet, om du har forstået de forskellige informationer korrekt. Ofte er det en god ide, at skrive dine spørgsmål ned, så er det nemmere at huske at stille dem til personalet.

2) Fortæl os om dine vaner

Det er vigtigt at informere personalet om, hvad du får af medi­cin, også alternativ behandling, kosttilskud og naturprodukter, samt om du følger særlige kostråd. Du skal fortælle, hvis du er overfølsom overfor medicin, mad eller andet. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi rådgive dig og tilbyde dig den bedste behand­ling.

3) Flere ører hører bedre

Tag gerne din partner eller anden pårørende med, når du skal til undersøgelse eller behandling. Det er en fordel, at flere har hørt, hvad der bliver sagt.

4) Godkend dig selv

Tjek dit navn og dit personnummer sammen med personalet, hver gang du skal undersøges, behandles eller have medicin.

5) Sig til, hvis det gør ondt

Det er vigtigt, at vi kender dine symptomer, også hvis de ikke umiddelbart har noget med graviditets-, fødsels- og barsels­forløbet at gøre. Sig det til personalet hvis du har ondt, og sig til i god tid, hvis du fornemmer, at du får behov for ekstra medicin mod smerter.

6) Pas på dit barn

Tillad ikke, at personale eller anden person tager jeres barn med sig, medmindre du eller din partner har aftalt det med kendt personale.

7) Spørg om dine muligheder for hjælp efter hjemkomsten

Når du skal hjem, er det en god idé at kende til de mulig-heder, du har for at få hjælp af Nordsjællands hospital, sund­hedsplejerske eller egen læge.

8) Kend din medicin

Hvis du får eller har fået medicin under din indlæggelse, er det vigtigt, at du ved, hvad medicinen hedder, hvordan den virker, samt hvordan og hvor længe du skal tage den. Sørg for at kende medicinens eventuelle bivirkninger og spørg, om der er særlige typer mad eller drikkevarer, der kan påvirke behandlingen negativt. 

Læs mere om medicin på min.medicin.dk (åbner i nyt vindue)

 9) Følg med i dit forløb

Hvis du ikke har fået svar på en undersøgelse, en blodprøve eller andet som aftalt, så ring til os og spørg.

10) Fortæl, hvis du har oplevet fejl

Nogle gange sker der fejl eller "utilsigtede hændelser", hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Det er vigtigt, at vi kender til sådanne hændelser eller fejl, så vi kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme. Oplever du, at der sker en utilsigtet hændelse, opfor­drer vi dig til at fortælle os det med det samme, og også til at rapportere den til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Rapportér en utilsigtet hændelse til Patientsikkerhedsdatabasen (link til dpsd.dk, åbner i nyt vindue)


Redaktør