Genoptræning under indlæggelse

Det tværfaglige team, herunder fysioterapeuter og ergoterapeuter vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter og pårørende, der i forbindelse med sygdom i hjerne og nerver får et funktionstab.

Vores indsatser retter sig mod, at patienterne i så høj grad som muligt genvinder den tidligere funktionsevne eller bedst mulige funktionsevne. Dette for at kunne leve en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som mulig. Den fysio- og ergoterapeutiske indsats sker i samarbejde med patienten og evt. pårørende, og er individuel tilpasset patientens behov.   
 
Det fysioterapeutiske tilbud kan bestå af:
  • Vurdering og træning af patientens evne til at forflytte sig, gangfunktion og trappegang
  • Vurdering og evt. træning af vejrtrækningsmæssige problemstillinger
  • Lejringer og tilpasninger af hjælpemidler
 
Det ergoterapeutiske tilbud kan bestå af:
  • Vurdering og træning i hverdagsaktiviteter med fokus på fysiske og kognitive/mentale færdigheder
  • Vurdering og træning af forudsætninger for at spise og drikke
 
Ved fagligt vurderet behov kan der tilknyttes en talepædagog og neuropsykolog.
 

Genoptræning i forbindelse med udskrivelsen

Hvis det ved udskrivelsen vurderes, at du har behov for og ret til genoptræning efter udskrivelse, udarbejdes der en genoptræningsplan (GGOP).
Du kan holde dig opdateret i Patientguiden og læse mere om genoptræning og rehabilitering efter udskrivelse fra hospitalet.Redaktør