Hjælpemidler

​Hvis du efter udskrivelse har behov for midlertidigt udlån af hjælpemidler, så hjælper hospitalet med at anskaffe disse.

​Udlån af hjælpemidler til midlertidig brug 

Hjælpemidler udlånes ud fra en vurdering af dine behov og leveres indenfor hospitalets optageområde i Planlægningsområde Nord til patienter, der har fast bopæl i kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm

​Undtaget er patienter, som i forbindelse med den generelle aftale om frit sygehusvalg i en rekreationsperiode opholder sig hos pårørende med bopæl i en af kommunerne.

OBS Du er som låner forpligtet til selv at returnere de lånte hjælpemidler til hospitalet. Afleveres hjælpemidlet ikke indenfor den dato der fremgår af det udlånspapir du modtog i forbindelse med udskrivelse, vil du blive påmindet om returnering og kan blive gjort erstatningsansvarlig.

Returnering af hjælpemidler kan gøres på følgende steder:

Frederikssund

Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Informationen
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

  • Hverdage: 07.00 - 18.00
  • Weekend: 09.00 - 18.00
  • Helligdage: 09.00 - 16.00

Hillerød

Nordsjællands Hospital - Hillerød
Informationen
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

  • Alle dage: 08.00-20.00

Sundhedshuset Helsingør

Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset Helsingør
Murergade 5
3000 Helsingør 

  • Vagthavende serviceassistent kontaktes forinden på telefon 48 29 67 95

Spørgsmål

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de midlertidige hjælpemidler, som du har fået udleveret kan du kontakte:

Hjælpemiddeldepotet på Nordsjællands Hospital

Varige hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælpemidler til varigt brug skal der ansøges om dette i kommunen. Hvis hjælpemidlerne er nødvendige i forbindelse med udskrivelsen, hjælper hospitalet dig med ansøgningen.

Hvis du efter udskrivelsen har spørgsmål vedr. de varige hjælpemidler som du har fået udleveret skal du kontakte din kommune. 

Privathospital

Vær opmærksom på, at hvis du har modtaget behandling på privathospital efter aftale om frit sygehusvalg, sidestilles du med patienter, der har modtaget behandling på regionens egne hospitaler. Dette gælder dog ikke hvis du for egen regning bliver behandlet på privathospital.Redaktør