Lymfødembehandling

​På Nordsjællands Hospital varetages lymfødembehandling til patienter med sekundært lymfødem relateret til cancer eller cancerbehandling.

Behandling af lymfødem i Region Hovedstaden

 • Primært lymfødem og ikke cancer relateret lymfødem/kronisk ødem: Kan efter lægelig vurdering henvises til "Dermatologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital". 
 • Sekundært lymfødem relateret til cancer eller cancerbehandling:  Behandles på flere hospitaler i Region Hovedstaden.

Behandlingsforløb på Nordsjællands Hospital

På Nordsjællands Hospital varetages behandling af sekundært lymfødem ambulant af specialuddannede fysioterapeuter på henholdsvis:

 • Nordsjællands Hospital - Hillerød
 • Nordsjællands Hospital - Frederikssund
 • Sundhedshuset - Helsingør

Forundersøgelse og behandling

Du vil du modtage tid til forundersøgelse senest 5 hverdage efter, at vi har modtaget henvisning fra den specialafdeling, som du er tilknyttet. Forundersøgelsen kan vare op til 2 timer.

Ved forundersøgelsen får du information om lymfødem, behandlingsmuligheder og bliver oplært i selvdrænage.

Der bliver ligeledes taget stilling til, hvilket behandlingsbehov du har og der bliver lagt en behandlingsplan i samråd med dig.

Behandlingen bliver typisk iværksat 1-3 uger efter forundersøgelsen. Behandlingsperioden varierer og bliver tilpasset den enkelte.

Lymfødembehandling

Kan bestå af flere indsatser, der supplerer hinanden og giver det bedste resultat.

Bl.a.: 

 • Lymfedrænage
 • Bandagering
 • Deep oscillation, lymfepresse eller kinesio-tape
 • Arvævsbehandling
 • Kompressionshjælpemiddel
 • Fysisk aktivitet

Efter endt behandling

Du får en tid til ½ års kontrol, hvorefter forløbet bliver afsluttet.

Der bliver ikke tilbudt vedligeholdende lymfødembehandling, men får du efter endt behandlingsforløb forværring af dit lymfødem, kan du blive genhenvist via den specialafdeling, hvor du går til kontrol for din cancer.

Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling, skal du henvende dig til egen læge, som kan henvise dig til den afdeling, hvor du tidligere har været tilknyttet. Egen læge skal bede specialafdelingen om vurdering mhp. henvisning til lymfødembehandling.

Afbud

Hvis du ikke har mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud.

Kontakt Central Fysio- og Ergoterapi for afbud til lymfødembehandling

Hvad er lymfødem?

Hvis lymfesystemet er beskadiget, bliver lymfevæsken ikke transporteret væk i tilstrækkeligt omfang, og der kan opstå en kronisk hævelse, som kaldes lymfødem.

Der skelnes mellem primært og sekundært lymfødem.

Primært lymfødem

Opstår pga. misdannelser i eller mangelfuld udvikling af lymfesystemet. Hævelsen ses oftest i teenageårene eller i 30-40 års alderen. I sjældne tilfælde ses primært lymfødem ved fødslen.

Ved mistanke om primært lymfødem skal du henvende dig til din egen læge.

Sekundært lymfødem

Som regel er årsagen en beskadigelse af lymfesystemet relateret til en kræftsygdom, f.eks. som følge af operation eller stråleterapi.

Det kan f.eks. forekomme i en arm efter operation for brystkræft, hvor lymfekirtler i armhulen er fjernet eller i et ben efter operation i underlivet, hvor der i forbindelse hermed er fjernet lymfekirtler.

Hævelsen kan både optræde lige efter behandlingen for kræft og flere år efter. 

 Lymfesystemet kan også tage skade i forbindelse med en langvarig kronisk venøs lidelse (dårligt tilbageløb i venerne) eller ved et kraftigt slag, forvridninger, infektioner mv.

Tegn på lymfødem

De første symptomer på lymfødem kan være hævelse, tyngde- og spændingsfornemmelse, uro, snurren og i nogle tilfælde smerter i den kropsdel, som er ramt. I begyndelsen vil hævelsen oftest svinde om natten, men ubehandlet kan den blive permanent.

I forbindelse med operation og kemoterapi, kan du opleve en forbigående hævelse, der ikke nødvendigvis er tegn på lymfødem.

Hvis du får tegn på lymfødem

Hvis du har en sygehistorie med cancer og oplever symptomer på lymfødem, skal du kontakte den specialafdeling, hvor du bliver behandlet eller går til kontrol for din cancer. Hvis du ikke længere er tilknyttet en afdeling, skal du via egen læge have henvisning til den specialafdeling, som du tidligere har været tilknyttet. Egen læge skal bede specialafdelingen om vurdering mhp. henvisning til lymfødembehandling.

 En læge fra specialafdelingen vil herefter sende henvisning til lymfødembehandling.

Læs mere om lymfødem

Netværk og foreninger: Redaktør