Fysioterapi under indlæggelse

Ud fra en tværfaglig vurdering og lægelig henvisning tilbyder vi i den Centrale Fysio- og Ergoterapi på Nordsjællands Hospital fysioterapeutisk vurdering, genoptræning og vejledning af indlagte patienter.

Vi favner bredt over mange specialer og arbejder på de fleste af hospitalets afdelinger.

Under indlæggelse

Vi undersøger og vurderer dit aktuelle funktionsniveau og lægger sammen med dig en plan for din genoptræning under indlæggelsen. Ud fra vores faglige vurdering og dine behov tilrettelægges din træning i tæt samarbejde med den afdeling du er indlagt på. Genoptræning under indlæggelse er en tværfaglig indsats og vi arbejder derfor tæt sammen på tværs af faggrupper.

Det fysioterapeutiske tilbud kan bestå af:

  • træning af muskelstyrke og kondition
  • træning af balance, gangfunktion og trappegang
  • lejring og tilpasning af hjælpemidler
  • instruktion og vejledning i øvelser til selvtræning


Udover ovenstående vurderer og behandler vi også mere specifikt på din vejrtrækning, hvis der er behov for dette.

Det kan være:

  • vurdering af din evne til at bringe slim op fra lungerne ved f.eks. lungebetændelse
  • instruktion i hosteteknikker efter f.eks. operation i maven
  • håndtering af åndenød ved f.eks. svær KOL eller lungecancer  


Genoptræning efter udskrivelse

Hvis det ved udskrivelsen vurderes, at du har behov for og ret til genoptræning efter udskrivelse, udarbejdes der en genoptræningsplan(GGOP).

Du kan holde dig opdateret i Patientguiden og læse mere om genoptræning og rehabilitering efter udskrivelse fra hospitalet.

Redaktør