Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapien på Nordsjællands Hospital er organiseret i tre hovedområder:

  • På Ortopædkirurgisk Afdeling behandler vi lidelser i bevægeapparatets knogler, led, muskler, sener, ledbånd og nerver. 
  • På Neurologisk Afdeling vurderes og genoptrænes patienter med sygdomme i hjerne og nerver.
  • I den Centrale Fysio- og Ergoterapi behandler vi indlagte patienter på medicinske og kirurgiske afdelinger samt varetager behandling af indlagte børn og unge på Børne- og Ungeafdelingerne. Desuden ambulant genoptræning på hold og specialiseret tilbud til bl.a. lymfødem, bækkenbund og børn og unge.