Mål

Facility Management står for al drift af Nordsjællands Hospital. Det betyder, at vi proaktivt sikrer, at klinikkerne til enhver tid har de optimale forudsætninger for at udføre det kliniske arbejde.

Det er derfor et afgørende mål for os, at du som patient oplever følgende:

  • Hospitalets imødekommende Informationer byder dig velkommen, og hjælper dig med at finde vej til den rette afdeling.

  • Køkkenet sørger for frisk tilberedt mad hver dag, så du som patient får nærende og indbydende kost under din indlæggelse, og står endvidere for, at der tages hånd om særlige kosthensyn.

  • Vores interne forsyning sikre, at din varme mad når fra køkkenet frem til dig, mens den er varm, og sørger for at fylde hylderne op, så den afdeling du er indlagt på altid har det fornødne udstyr til rådighed.

  • Vores kompetente serviceassistenter står for, at rengøringen overalt på hospitalet lever op til gældende retningslinjer, så smitteveje brydes, og bistår den afdeling du er indlagt på med serviceydelser under din indlæggelse. 

  • Det er også vores venlige serviceassistenter, der sørger for at transportere dig fra afdeling til afdeling. 

Det er desuden et mål for afdelingen, at den faglige udvikling af medarbejderne sikres, så der er fokus både på de enkelte processer og på et godt arbejdsmiljø, forebyggelse af nedslidning og en teamorienteret løsning af opgaverne.

Redaktør